Prof.univ.dr.ing. Vladimir Răsvan – Secretar general ASTR

2851
 •   MEMBRU TITULAR
 •  Electronică, Automatică
 •  20 mai 1945

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Răsvan Vladimir: n.20 mai 1945, Bucureşti; Absolvent al Inst. Politehnic din Bucureşti (1967),  specialitatea Automatică; doctor inginer (din 1972), cu teza “Stabilitatea absolută a sistemelor automate cu  întârziere”; profesor (din 1990) la Universitatea din Craiova.  Rezultate principale în : teoria sistemelor neliniare, sisteme cu întârziere şi cu parametri distribuiţi, oscilaţii neliniare. A publicat circa 170 articole şi studii în reviste, volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionle şi internaţionale, precum şi 9 monografii şi manuale universitare în ţară şi peste hotare. A elaborat circa 50 de memorii în cadrul diverselor contracte de cercetare. A primit premiul Traian Vuia (1972) din partea Academiei Române. Senior Member IEEE din 1993, membru fondator SRAIT (1990), membru AGIR, SIAM, AMS, MAA. Director al Centrului de Cercetare “Automatică neliniară” dinFacultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică a Univ. din Craiova.

PUBLICATII

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA DE AUTOMATICĂ Prof. univ. dr. ing. Vladimir RĂSVAN Domeniul: Ingineria sistemelor LISTA DE LUCRĂRI  a) Teza de doctorat Stabilitatea absolută a sistemelor automate cu întârziere, Institutul Politehnic din Bucureşti, domeniul Automatizări şi telecomenzi, conducător ştiinţific: prof. dr. doc.ing. Constantin Belea, susţinere publică în 22 septembrie 1972, Diplomă de doctor: Seria A, Nr. 405/1330/ 30.12.1972.  
 1. b)Cărţi şi capitole din cărţi publicate
  b1) Monografii în edituri recunoscute CNCSIS
 1. Răsvan, Vl., 2005, Contribuţii la dezvoltarea automaticii neliniare, Editura Universitaria, Craiova, 145 pagini, ISBN: 973-742-176-0 (Seria „Control Engineering”).
 2. Răsvan, Vl., Popescu, D., 2004, Sisteme dinamice aplicate. Oscilaţii. Robusteţe. Întârzieri de timp, Editura SITECH, Craiova, 270 pagini, ISBN: 973-657-780-5.
 3. Răsvan, Vl., 1987, Teoria stabilităţii. Concepte. Metode. Aplicaţii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 320 pagini.
 4. Răsvan, Vl., 1975, Stabilitatea absolută a sistemelor automate cu întârziere, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 276 pagini (versiune rusă îmbunătăţită la Editura „Nauka”, Moscova-Leningrad, 1983, 360 pagini).
  b2) Manuale universitare în edituri recunoscute CNCSIS
 1. Răsvan, Vl., Ştefan, R., 2004, Systemes Nonlineaires, Editura PRINTECH, Bucureşti, 160 pagini, ISBN: 973-718-085-2.
b3) Contribuţii la alte cărţi în edituri recunoscute CNCSIS
 1. * *  * ,  2013,  Răsvan, Vl., Sisteme cu întârziere, în Automatica, vol. II, Cap. 26, pp. 551 – 602 (editor coord. I. Dumitrache), Editura Acad. Române, ISBN 978-973-27-2298-5.
 2. *  *  *  , 2009,  Răsvan, Vl., Analiza şi proiectarea sistemelor neliniare, în Automatica, vol. I, Cap12, pp. 553 – 624 (editor I. Dumitrache), Editura Acad. Române, ISBN 978-973-1883-4.
 
 1.   * * * , 2004, Răsvan, Vl., Oscillations et systemes nonlineaires, în Modelisation, identification et commande des processus(Editori: Genevieve Dauphin Tanguy, L. Foulloy, D. Popescu) pp. 94-163, Editura Academiei Române, Bucureşti, ISBN: 973-27-1086-1.
  b4) Monografii în alte edituri b5) Manuale universitare în Reprografia Universităţii b6) Monografii în edituri  de prestigiu din străinătate
 1.  Răsvan, Vl., Ştefan, R., 2007, Systemes Nonlineaires. Theorie et Applications, Editions Hermes-Lavoisier, Paris-London, 390 pagini, ISBN: 978-2-7462-1548-1.
 2. Halanay, A., Răsvan, Vl., 2000, Discrete Time Systems. Stability and Stable Oscillations, Gordon & Breach, New York-London, 285 pagini, ISBN: 90-5699-671-1.
 3. Halanay, A., Răsvan, Vl., 1993, Applications of Liapunov Methods in Stability, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, 237 pagini, ISBN: 0-7923-2120-0 (Mathematics and Its Applications Series No. 245).
b7)  Contribuţii la alte cărţi în edituri de prestigiu din străinătate
 1. * * * ,  2014,Răsvan, Vl.,Stability and Control of Systems with Propagation. In Recent Advances in Delay Differential and Difference Equations (F. Hartung and M. Pituk eds.), Springer Proceedings in Mathematics and Statistics No. 94, Ch. 9, pp. 197-218, Springer Verlag ISBN 978-3-319-08250-9.
 2. * * *, 2014,Danciu D.,Răsvan Vl., Delays and Propagation: Control Liapunov Functionals and Computational Issues. In Low Complexity Controllers for Time Delay Systems (A. Seuret, C. Bonnet, H. Ozbay eds.), Advances in Delays and Dynamics No. 2, Ch. 10, pp. 141-154, Springer Verlag ISBN 978-3-319-05575-6.
 3. * * *, 2014,Răsvan, Vl.,Augmented Validation and a Stabilization Approach for Systems withPropagation. In Systems Theory: Perspectives, Applications and Developments (F. Miranda editor), Systems Science SeriesNo. 1, Ch. 8, pp. 125-170, Nova Science Publishers ISBN 978-1-63117-866-5.
 4.  * * * ,   2012,Răsvan, Vl.,Delays. Propagation. Conservation Laws. In Time Delay Systems: Methods, Applications and New Trends (R. Sipahi, T. Vyhlidal, S.I. Niculescu, P. Pepe eds.), Lect. Notes in Control and Information Sci. No. 423, pp. 147-159, Springer Verlag ISBN 978-3-642- 25220-4.
 5.  * * * ,  2009,Răsvan, Vl.,Functional Differential Equations associated to propagation. In Topics in Time Delay Systems. Analysis, Algorithms and Control (J. J. Loiseau, S.I. Niculescu, R. Sipahi eds.), Lect. Notes in Control and Information Sci. No. 388, pp. 293-302, Springer Verlag ISBN 978-3-642-02696-0.
 6. * * *, 2008,Danciu D., Răsvan Vl.,  Neural networks. Equilibria, Synchronization, Delays. In Encyclopedia of Artificial Intelligence Rabunal J.R., Dorado J., Pazos A. (Eds.), pp. 1219-1225, Information Science Reference, Hershey-New York, S.U.A., London, U.K., ISBN  978-1-59904-996-0.
 7. * * * , 2004,Răsvan, Vl., Stability Zones and Parametric Resonance  for Discrete Time Hamiltonian Systems, în  Proceedings on Dynamic Systems and Applications (Editori: G.S.Ladde, M. Sambandham)  pp. 367-373 vol. 4, Dynamic Publishers, ISBN 1-890888-00-1
 8.  * * *, 2004,Răsvan, Vl.,Popescu, D., Control of systems with input delay – an elementary approach, în Advances in Time Delay Systems(Editori: S.I. Niculescu, K. Gu) pp. 103-110, Lect. Notes Comput. Sci. Eng. vol. 38, Springer Verlag, ISBN 3-540-20890-9, ISSN 1439-7358.
 9. * * *, 2004,Răsvan, Vl.,Delay dependent and delay independent Aizerman problem. In Unsolved Problems in Mathematical Systems and Control Theory (Editori: V. D. Blondel, A. Megretski),  pp. 212-220, Princeton Univ. Press, Princeton, ISBN 0-691-11748-9 (prezentată la al 15-lea Simpozion MTNS Mathematical Theory of Networks and Systems Notre Dame USA 12-16 Aug. 2002).
 10. * * *, 2003,Răsvan, Vl.,Discrete time linear  periodic Hamiltonian systems and applications, în Advances in Automatic Control (Editor: M. Voicu) pp. 297-313, Kluwer Academic Publishers, Nowell Ma (USA), ISBN 1-4020-7607-X.
 11. * * *, 2000, Halanay A.,Răsvan, Vl.,Oscillations in Systems with Periodic Coefficients and Sector Restricted Nonlinearities, în Operator Theory. Advances and Applications (Editor: V.A. Adamian) pp. 141-154 vol. 117, Birkhäuser Verlag Basel ISBN 978-3-7643-6287-4.
 12.  * * *, 2000,Răsvan, Vl.,Lyapunov equation, în Encyclopedia of Mathematics (Supplement II) (Editor: M. Hazewinkiel) pp. 325-326, Kluwer Academic Publishers Dordrecht ISBN 978-1-4020- 0198-7.
 13. * * *, 2000, Niculescu, S.I.,Răsvan, Vl.,Faisceaux matriciels, în Algèbre et analyse pour l’automatique (Editor: J.P. Richard) pp. 293-306, Hermes Lavoisier Paris, ISBN 978-2-7462-0198-4.
 14.  * * *, 1995,Răsvan, Vl.,Estimates for Stability Radii in the Case of Coupled delay Differential and Difference Equations, în Qualitative Problems for Differential Equations and Control Theory (Editor: C. Corduneanu) pp. 41-52, World Scientific, Singapore London, ISBN 981-02-2257-2.
 15. * * *,  1981, Halanay, A.,Răsvan, Vl.,Approximations of delays by ordinary   differential equations, în Recent Advances in Differential Equations (Editor: R. Conti) pp. 155-197, Academic Press, New York-London, ISBN 0-12-186280-1.
 
 1. c) Articole/studii publicate în reviste de specialitate
  c1) Articole în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale reprezentative
 1. Saldivar, Belem, Mondié, Sabine, Loiseau, J.J., Răsvan, Vl., 2013,Suppressing Axial Torsional Coupled Vibrations in Drillstrings, Control Engineering and Applied Informatics vol. 15, No. 1, pp. 3-10 ISSN 1454-8658 [ISI Web of Science, Inspec] .
 2. Răsvan, Vl., 2013, Discussion on: “On Aizerman’s type problem for neutral type systems”, European Journal of Control vol. 19, no. 2,  pp. 118-120 ISSN 0947-3580 [ISI Web of Science, INSPEC]
 3. Răsvan, Vl., Danciu, Daniela, Popescu, D., 2013, On absolute(robust) stability: slope restrictions and stability multipliers, Int. Journ. Robust Nonlin. Control, vol. 23, no. 1, pp. 77-103 first published online 23.10.2011 doi:10.102/rnc1821, 27p., ISSN 1049-8923[ISI Web of Science,  INSPEC] (publicaţie premiată de CNCS).
 4. Răsvan, Vl., 2012, Time delay systems with remarkable structural properties, IMA Journal of Mathem. Control and Informationvol. 29, no. 2, pp. 271-289 first published online 26.12.2011 doi: 10.1093/imamci/dnr040; 19p. ISSN 0265-0754 [ISI Thomson Reuters, INSPEC, MathSciNet, SciCitInd, CompuMathCitInd]
 5. Răsvan, Vl., 2011, Stability and sliding modes for a class of nonlinear time delay systems, Mathematica Bohemica, vol. 136, no. 2, pp. 155-164, ISSN 0862-7959 [MathSciNet]
 6. Răsvan, Vl., 2011, Systems with monotone and slope restricted nonlinearities, Tatra Mountains Mathematical Publications vol. 48, pp. 165-187, ISSN 1210-3195 [Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews and Science Citation  Index, Index to Scientific Book Contents, CC/ Physical, Chemical & Earth Science].
 7.  Răsvan, Vl., 2011, An evergreen benchmark in absolute stability – the gyroscopic pendulum. I: the Aizerman problem, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 8 (35), No. 1, pp. 66-70, ISSN 1841-0626 [Copernicus, Inspec].
 8.  Răsvan, Vl., Danciu, Daniela, 2011, Theoretical background for PIO II analysis, Sci. Bull. „Politehnica” Univ. Timişoara Romania, vol. 56(70), No. 1 (March 2011) pp. 5-10, ISSN 1224-600X [Copernicus, VINITI]                 
 9. Răsvan,  Vl.,  Popescu, D., Danciu, D., 2010,  Monotone and slope restricted nonlinearities – a PIO  II  case study, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 7 (34), No. 2, pp. 39-44, ISSN 1841-0626 [Copernicus, Inspec].
 10. Răsvan,  Vl.,  Popescu, D., Danciu, D., 2010,  Slope restrictions. Multipliers. Stability inequalities, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and  Mechatronics, Vol. 7 (34), No. 1, pp. 61-65, ISSN 1841-0626 [Copernicus, Inspec].
9-11. Răsvan, Vl., 2010, 2009, Three Lectures on Neutral Functional Differential Equations  I,II,III, Control Engineering and Applied Informatics vol. 11, No. 1, pp. 49-55; No. 2, pp. 59-63, 2009; vol. 12,  No. 1, pp. 62-66, 2010, ISSN 1454-8658 [ISI Web of Science, Inspec] .
 1.  Răsvan, Vl., 2009, Functional Differential Equations and One-dimensional Distortionless Propagation, Tatra Mountains Mathematical Publications vol. 43, pp. 215-228, ISSN 1210-3195 [Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews and Science Citation Index, Index to Scientific Book Contents, CC/ Physical, Chemical & Earth Science].
 2.  Răsvan, Vl., Danciu, D., Popescu, D., 2009, Nonlinear and time delay systems for flight control, Math. Repts. vol. 11(61), No. 4, pp. 359-367, ISSN 1582-3067 [ISI Web of Science, Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews].
 3.  Răsvan, Vl. , Petre E., 2009, Feedback control of conservation laws I (Models), Rev. Roum. Sci. Techn. Ser. Electrot. Energ. Vol. 54, No. 3, pp. 311-320, ISSN 0035-4066 [ISI Web of Science, Inspec].
 4. Răsvan, Vl., 2008, About stability on bounded domains of the state space, Electronic Journ. on Qualitative Theory of Differential Equations (Proc. 8th Coll. Qualitative Theory of Differential Equations QTDE) No. 16 file http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde/periodica.html?periodica=7&paramtipus_ertek=publication&param_ertek=328  [Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews].
 5. Selişteanu D., Petre E., Răsvan, Vl., 2007, Sliding mode and adaptive sliding-mode control, of a class of nonlinear bioprocesses , Intern. Journal of Adaptive Control and Signal Processing, vol. 21, pp. 795-822, ISSN 1109-2777. [ISI Web of Science, INSPEC, MathSciNet, Zentralblatt MATH].
 6. Răsvan, Vl., 2007, Lost cases in the theory of stability for linear time delay systems, Mathem. Reports, vol. 9(59) pp. 99-110, ISSN 1582-3067[MathSciNet, Zentralblat MATH]
 7.  Răsvan, Vl., 2007, A new dissipativity criterion – towards Yakubovich oscillations, Int. Journ. Robust Nonlin. Control, vol. 17, No. 5-6, pp. 483-495, ISSN 1049-8923[ISI Web of Science INSPEC]
 8. Niculescu, S. I., Răsvan, Vl., 2006, Stability results for a class of neutral functional  differential equations. A Liapunov like analysis, Rev. Roumaine Math. Pures Appl. vol. 51, pp. 239-256, ISSN 0035-3965 [MathSciNet, Zentralblatt MATH].
 9. Răsvan, Vl., 2006, On stability zones for discrete time periodic linear Hamiltonian systems,  Advances in Difference Equations, Paper ID80757 pp. 1-13, doi 10.1155/ADE/2006/80757 e-ISSN 1687-1847 [ISI Web of Science, MathSciNet, Zentralblatt MATH].
 10. Popescu, D., Răsvan, Vl., 2005, Discussion on „Delay dependent H control of uncertain discrete delay systems”, European Journal of Control vol. 11, pp. 38-39 ISSN 0947-3580 [ISI Web of Science, INSPEC]
 11. Popescu, D., Răsvan, Vl., Stefan, R., 2004, Applications of stability criteria to time delay systems, Electronic Journ. on Qualitative Theory of Differential Equations (Proc. 7th Coll. Qualitative Theory of Differential Equations QTDE) No. 18 file http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde/7/718/html   [MathSciNet, Zentralblatt MATH]
 12. Răsvan, Vl., Stefan, R., 2003, Discussion on „Passification of Non-square Linear Systems and Feedback Yakubovich-Kalman-Popov Lemma”, European Journal of Control vol. 9, pp. 587-588 ISSN 0947-3580 [ISI Web of Science, INSPEC]
 13. Niculescu S. I., Răsvan, Vl., 2003, On asymptotic stability of some lossless propagation models, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 48 pp. 549-565 ISSN 0035-4066 [INSPEC]
 14. Popescu, D.,  Răsvan, Vl., 2003, Control and stabilization of discretized systems with delay in control, Mathem. Reports, vol. 5(55) pp. 359-370, ISSN 1582-3067 [MathSciNet, Zentralblatt MATH]
 15. Răsvan, Vl., 2003, On central λ-stability zone for linear discrete time Hamiltonian systems (Proc. fourth Int. Conf. on Dynamical Systems and Differential Equations, Wilmington NC, May 24-27, 2002), Discrete and Continuous Dynamical Systems Special Issue, pp. 734-741, ISSN 1078-0947, [ISI Web of Science, MathSciNet, Zentralblatt MATH]
 16. Răsvan, Vl., Niculescu, S. I., 2002, Oscillations in lossless propagation models – a Liapunov Krasovskii approach, IMA Journal of Mathem. Control and Information vol. 19, pp. 157-172, ISSN 0265-0754 [INSPEC, MathSciNet, SciCitInd, CompuMathCitInd]
 17. Răsvan, Vl., 2002, Popov Theories and Qualitative Behaviour of Dynamic and Control Systems, European Journal of Control vol. 8, pp. 190-199 ISSN 0947-3580 [ISI Web of Science, INSPEC]
 18. Danciu, Daniela, Răsvan, Vl., 1999, On Popov-type Stability Criteria  for Neural Networks,  Electronic Journ. on Qualitative Theory of Differential Equations (Proc. 6th Coll. Qualitative Theory of Differential Equations QTDE) No. 23 file http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde/6/623/pdf  [MathSciNet, Zentralblatt MATH]
 19. Răsvan, Vl., 2000, Stability zones for discrete time Hamiltonian systems, Archivum Mathematicum(CDDE 2000 issue), tomus 36, pp. 563-573, ISSN 0044-8753 [MathSciNet, Zentralblatt MATH].
 20. Petre, E., Răsvan, Vl., 2000, On adaptive control of a class of multivariable nonlinear systems using neural networks, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 45 pp. 427-438 ISSN 0035-4066 [INSPEC]
 21. Răsvan, Vl., 2000, Robustness and stability radii for delay systems, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 45 pp. 357-371 ISSN 0035-4066 [INSPEC].
 22. Halanay, A., Răsvan, Vl., 1999, Stability and boundary value problems for discrete time linear Hamiltonian systems, Dynamic Systems and Applications, vol. 8, pp. 439-459, ISSN 1056-2176 [MathSciNet, Zentralblatt MATH]
 23. Răsvan, Vl., 1998, Dynamical Systems with Several Equilibria and Natural Liapunov Functions, Archivum Mathematicum, tomus 34, pp. 207-215, ISSN 0044-8753 [MathSciNet, Zentralblatt MATH]
 24. Halanay, A., Răsvan, Vl., 1997, Stability radii for some propagation models, IMA Journal of Mathem. Control and Information vol. 14, pp. 95-107, ISSN 0265-0754 [INSPEC, MathSciNet, SciCitInd, CompuMathCitInd]
 25. Răsvan, Vl., 1994, A stability result for a system of differential equations with delay describing a controlled circulant fuel nuclear reactor, Rev. Roumaine Math. Pures Appl. vol. 39, pp. 365-373, ISSN 0035-3965 [MathSciNet, Zentralblatt MATH]
 26. Halanay, A., Răsvan, Vl., 1991, Absolute stability of feedback systems with several differentiable nonlinearities, Int. Journ. Systems Sci. vol. 22, pp. 1911-1927, ISSN 0020-7721 [ISI Web of Science, INSPEC, MathSciNet]
 27. Ionescu, V.,  Răsvan, Vl., 1991, The nonlinear regulator problem for constant signals, Kybernetika vol. 27, no. 1, pp. 12-22 [ISI Web of Science, INSPEC]
 28. Halanay, A., Răsvan, Vl., 1990, Addendum to a theorem of Yakubovich, Syst. & Control Letters vol. 14, pp. 177-181 ISSN 0167-6911 [ISI Web of Science, INSPEC, MathSciNet]
 29. Halanay, A., Răsvan, Vl., 1990, Absolute stability of discrete systems with slope restricted nonlinearity, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 35 pp. 101-111 [INSPEC, VINITI]
 30. Halanay, A., Leonov, G. A.,  Răsvan, Vl., 1987, From pendulum  equation to an extended analysis of synchronous machines, Rend. Sem. Mat. Univers. Politecn. Torino, vol. 45, no. 2, pp. 91-106 ISSN 0373-1243 [MathSciNet, Zentralblatt MATH]
 31. Răsvan, Vl., 1984, Stability of some systems with periodic nonlinearities (synchronous machines), Rev. Roumaine Math. Pures Appl. vol. 29, pp. 895-898 [ISI Web of Science, MathSciNet, Zentralblatt MATH]
 32. Răsvan, Vl., 1984, Stability of bilinear control systems occurring in combined heat electricity generation II: Stabilization of the reduced models, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 29 pp. 423-432 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH]
 33. Răsvan, Vl., 1981, Stability of bilinear control systems occurring in combined heat electricity generation I: The mathematical models and their properties, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ.tome 29 pp. 423-432 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH]
 34. Halanay, A., Răsvan, Vl., 1980, Stabilization of a class of bilinear control systems with application to steam turbine regulation, Tohoku Math. Journal, The second series vol. 32, pp. 299-308 [MathSciNet, Zentralblatt MATH, VINITI]
 35. Răsvan, Vl., 1979, Absolute stability of nonlinear difference systems, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 24, pp. 495-500 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH]
 36. Halanay, A., Răsvan, Vl., 1979, Frequency domain conditions for forced oscillations in difference systems, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 24, pp. 141-148 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH]
 37. Răsvan, Vl., 1978, Some system theory ideas connected with the stability problem, Journ. Cybernetics, vol. 8, pp. 203-215 [ISI Web of Science, INSPEC]
 38. Halanay, A., Răsvan, Vl., 1977, General theory of linear hybrid control, Intern. Journ. Control vol. 26, pp. 621-634 ISSN 020-7179 [ISI Web of Science, INSPEC]
 39. Halanay, A., Răsvan, Vl., 1977, Periodic and almost periodic solutions for a class of systems described by coupled delay-differential and difference equations, Nonlinear Analysis. Theory, Methods & Applications vol. 1, pp. 197-206 ISSN 0362-546X [MathSciNet]
 40. Răsvan, Vl., 1976, Stabilitatea unei clase de sisteme descrise de ecuaţii integro-diferenţiale, Probleme de automatizare, vol. IX, pp. 107-113 [INSPEC, VINITI]
 41. Răsvan, Vl., 1975, A method of distributed parameter control systems and electrical networks analysis, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 20, pp. 561-566 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Bibliografia Elettrotecnica]
 42. Răsvan, Vl., 1975, Analiza comparativă a regulatoarelor multiple autonome şi neautonome de la turbinele cu abur, Construcţia de maşini, vol. 27, pp. 507-510 [VINITI]
 43. Răsvan, Vl., 1975, Frequency domain criteria for nuclear reactor stability II: The controlled reactor, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 20, pp. 233-250 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Bibliografia Elettrotecnica, Nuclear Science Base]
 44. Răsvan, Vl., 1974, Some results concerning the theory of electrical networks containing lossless transmission lines, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 19, pp. 595-602 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Bibliografia Elettrotecnica]
 45. Răsvan, Vl., 1974, Frequency domain criteria for nuclear reactor stability I: The case of the uncontrolled reactor, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 19, pp. 367-378 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Bibliografia Elettrotecnica, Nuclear Science Base]
 46. Răsvan, Vl., 1973, Criterii de stabilitate absolută pentru sistemele automate cu întârziere în cazurile critice, Probleme de automatizare, vol. VII, pp. 147-156 [VINITI]
 47. Răsvan, Vl., 1973, Absolute stability of a class of control systems described by coupled delay-differential and difference equations, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 18, pp. 329-346 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Applied Mechanics Reviews, Bibliografia Elettrotecnica]
 48. Răsvan, Vl., 1973, Absolute stability of a class of nonlinear time lag control systems II: Critical cases, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 18, pp. 115-123 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Applied Mechanics Reviews, Bibliografia Elettrotecnica, Electricité de France]
 49. Răsvan, Vl., 1972, Absolute stability of a class of nonlinear time lag control systems I: The fundamental case, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 17, pp. 667-681 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Applied Mechanics Reviews, Bibliografia Elettrotecnica, Electricité de France]
 50. Răsvan, Vl., 1972, Frequency domain stability criteria for time lag control systems with several nonlinearities III: Linear and nonlinear systems with monotonic time varying gain Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 17, pp. 507-521 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Applied Mechanics Reviews, Bibliografia Elettrotecnica, Electricité de France]
 51. Răsvan, Vl., 1972, Frequency domain stability criteria for time lag control systems with several nonlinearities II: Applications Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 17, pp. 369-381 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Applied Mechanics Reviews, Bibliografia Elettrotecnica, Electricité de France]
 52. Răsvan, Vl., 1972, Frequency domain stability criteria for time lag control systems with several nonlinearities I: General results Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 17, pp. 129-144 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Applied Mechanics Reviews, Bibliografia Elettrotecnica, Electricité de France]
 53. Răsvan, Vl., 1971, Frequency domain stability criteria for a class of time lag control system with several nonlinearities in a critical case, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 16, pp. 703-724 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Applied Mechanics Reviews]
 54. Răsvan, Vl., 1971, Towards a problem of optimal control for linear time lag control systems, Rev. Roumaine Sci. Techn. Série Electrotechn. Energ. tome 16, pp. 175-178 [INSPEC, VINITI, Zentralblatt MATH, Applied Mechanics Reviews]
 55. Răsvan, Vl., 1970, Sinteza analitică a regulatorului optimal pentru o clasă de sisteme liniare cu argument întârziat, St. cerc. energ. electrot. vol. 20, pp. 181-190 [INSPEC, VINITI]
 56. Răsvan, Vl., 1969, O sinteză optimală pe baza unui criteriu integral pătratic pe interval finit şi infinit de conducere pentru un obiect liniar şi invariant, St. cerc. energ. electrot. vol. 20, pp. 181-190 [INSPEC, VINITI]
c2) Articole în reviste recunoscute CNCSIS, tip B
 1. Răsvan, Vl., Popescu, D., Danciu, Daniela, 2008, An Application of the Almost Linear Behavior
(Pilot In-the-loop Oscillations), Annals of the University of Craiova, Series: Automation,          Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 5 (32), No. 1, pp. 86-91, ISSN 1841-0626.
 1. Răsvan, Vl.,  2008, Propagation, Delays and Stabilization I,  CEAI-Control Engineering and
    Applied Informatics, Vol. 10, No. 3, pp. 11-17, ISSN 1454-8658.
 1. Răsvan, Vl., Popescu, D., Danciu, Daniela, 2007, On coupled oscillators with time delay,
Buletinul Inst. Politehnic Iaşi Autom. Contr. and  Comp. Sci. Vol. 53(57), No. 1-4, pp.7-18, ISSN    1220-2169 (comunicare la 8th Int’l. Symposium on Automatic Control and Computer Science SACCS-9, Noembrie 2007, Iaşi, Romania, CD-Rom, ISSN 1843-665-X).
 1.  Răsvan, Vl.,  2006, Four Lectures on Stability IV, CEAI-Control Engineering and Applied
      Informatics, Vol. 8, No. 3, pp. 56-63, ISSN 1454-8658.   
 1. Răsvan, Vl.,  2006, Four Lectures on Stability III, CEAI-Control Engineering and Applied    
               Informatics, Vol. 8, No. 2, pp. 13-20, ISSN 1454-8658.
 1. Răsvan, Vl.,  2006, Four Lectures on Stability II, CEAI-Control Engineering and Applied
        Informatics, Vol. 8, No. 1, pp. 52-58, ISSN 1454-8658.   
 1. Răsvan, Vl.,  2005, Four Lectures on Stability I, CEAI-Control Engineering and Applied
        Informatics, Vol. 7, No. 4, pp. 49-54, ISSN 1454-8658.
 1. Danciu, Daniela, Răsvan, Vl.,  2004, On the Stability of the Cellular Neural Networks with Time Lags, CEAI-Control Engineering and Applied Informatics, Vol. 6, No. 3, pp. 11-15, ISSN 1454-8658 (O primă versiune în The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi Fascicle III, vol. 7, pp. 105-108, 2004 ISSN 1221-454X, prezentată la SIMSIS 2004).
 2. Popescu, D., Răsvan, Vl.,  2004, On the H Controller Design for Systems with Input Delay, Periodica Politechnica „Politehnica” University of Timişoara, Series Autom. Contr. Comp. Sci. Vol. 49(63) pp. 21-25 ISSN 1224-600X .
 3. Danciu, Daniela, Răsvan, Vl.,  2004, Neural Networks – Global Behavior Versus Delay, Periodica Politechnica „Politehnica” University of Timişoara, Series Autom. Contr. Comp. Sci. Vol. 49(63) pp. 11-14 ISSN 1224-600X .
 4. Răsvan, Vl.,  2002, Oscillations in Time Delay Systems, Periodica Politechnica „Politehnica” University of Timişoara, Series Autom. Contr. Comp. Sci. Vol. 47(61) pp. 115-118 ISSN 1224-600X
 5. Răsvan, Vl.,  2001, Almost linear behaviour in systems with sector restricted nonlinearities, Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences vol. 2, no.3, pp. 127-135, ISSN 1454-9069.
 6. Popescu, D., Răsvan, Vl.,  2001, Feedback Stabilization of Systems with Delay in Control, CEAI-Control Engineering and Applied Informatics, Vol. 3, No. 2, pp. 62-66, ISSN 1454-8658.
 7. Răsvan, Vl.,  2000, Systems with Propagation: Problems and Results (lucrare invitată), Periodica Politechnica „Politehnica” University of Timişoara, Series Autom. Contr. Comp. Sci. Vol. 45(59) pp. 5-10, ISSN 1224-600X.
c3) Articole în reviste recunoscute CNCSIS, tip C
 1. Răsvan, Vl., Popescu, D., Danciu, Daniela, 2007, Networks and Synchronization, Annals of the University of Craiova, Series:Automation,Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 4 (31),  No. 1, pp. 103-107, ISSN 1841-0626.
 2. Răsvan, Vl., 2005, Nonlinear Oscillations  – for and against Liapunov Functions, Annals of the University of Craiova, Series:Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 2 (29), No. 1, pp. 90-96, ISSN 1841-0626.
 3. Răsvan, Vl., 2003, Discrete time Parametric Resonance: Basic Notions and Critical Frequencies, Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie Electrică (Automatică, Calculatoare, Electronică), vol. 27, no. 1, pp.55-62 ISSN 1223-530X.
 4. Danciu, Daniela, Răsvan, Vl.,  2000, Stability Criteria for Cellular Neural Networks, The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi, Series Electrotechnics, Electronics, Automatic Control, Informatics vol. 3, pp. 11-13, ISSN 1221-454X.
 5. Răsvan, Vl., 1998, About some systemic models of computational processes over integers, Analele Univ. „Dunărea de Jos” Galaţi vol. 1, pp. 3-16.
 6. Răsvan, Vl., 1995, Proprietăţi de stabilizare ale unor algoritmi de comandă 4WS a autovehiculelor rutiere, Acta Universitatis Cibiniensis, Series on Electrical and Computer Engineering, vol. XXIIpp. 49-56, ISSN 1221-4930.
 7. Răsvan, Vl., 1992, Passivity and hyperstability of systems in the input/output framework, Analele Univ. din Craiova, vol. 16, pp. 64-75.
 8. Răsvan, Vl., 1991, Unifying the Models of Dynamics in Plate Columns, Analele Univ. din Craiova, vol. 15, pp. 74-79.
 9. Răsvan, Vl., 1990, The mathematical model of a controlled single phase rectifier in a servomechanism, Analele Univ. din Craiova, vol. 12-13-14, pp. 94-102.
c4) Articole în alte reviste internaţionale
 1. d) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
d1) Studii  publicate în volume (cu ISBN) indexate în baze de date internaţionale
 1. Bobaşu, E., Ivanov, S., Popescu, D., Răsvan, Vl., 2014, Dynamics properties and control for oilwell drillstrings, Proc. 18th International Joint Conference on System Theory and Control (SINTES18, SACCS14, SIMSIS18) ICSTCC18 17-19 octombrie 2014, Sinaia, România, pp. 249-255, ISBN 978-1-4799-4602-0 [INSPEC, IEEExplore Catalog Number CFP ]
 2. Danciu, Daniela, Popescu, D., Răsvan, Vl., 2014, On the Stabilization of the Flexible Manipulator. Liapunov based Design. Robustness, Proc. 11th Int. Conf. on Informatics in Control, Automatics and Robotics ICINCO2014 1-3 Septembrie 2014, Viena, Austria, pp. 508-518, ISBN 978-989-758-039-0 [ISI Proceedings, INSPEC, DBLP- Digital Bibliography and Library Project]
 3. Răsvan, Vl., 2013, Stability and control of systems with propagation phenomena, Proc. 17th International Joint Conference on System Theory and Control (SINTES17, SACCS13, SIMSIS17) ICSTCC17 11-13 octombrie 2013, Sinaia, România, pp. 445-452, ISBN 978-1-4799-2227-4 [INSPEC, IEEExplore Catalog Number CFP13336P-CDR]
 4. Răsvan, Vl., 2013, Liapunov functionals for systems with time delays and propagation, Proc. 2nd International Conference on Systems and Computer Science ICSCS-2013 26-27 august 2013 Villeneuve d’Ascq-Lille, Franţa, pp. 177-182, ISBN 978-1-4799-2021-1[Inspec, IEEExplore Catalog Number CFP1308S-USB].
 5. Răsvan, Vl., 2013, Reflections on Neural Networks as Repetitive Structures with Several Equilibria and Stable Behavior, Proc. 12th Intern. Work Conference on Artificial Neural Networks IWANN2013, Advances in Computational Intelligence/IWANN2011 (vol.2) (I. Rojas, G. Joya, J. Cabestany,  eds.), Lect. Notes on Comp. Sci vol. 7903,  pp. 375-385, Springer Verlag Berlin Heidelberg   2011  ISBN  978-3-642-38681-7 [ISI Proceedings,INSPEC,IEEExplore].
 6.  Răsvan, Vl., 2013, Nicholson’s Blowflies Equation and a Delay Independent Aizerman Problem,Proc. 11th IFAC Workshop on Time Delay Systems TDS’13, pp. 238-241,4-6 februarie 2013, Grenoble, Franţa [IFAC Papers-online].
 7. Răsvan, Vl., Popescu, D., 2012, On the problem of Aizerman, Proc. 16th International Joint  Conference on System Theory and Control (SINTES16, SACCS12, SIMSIS16) ICSTCC16 12-14 octombrie 2012, Sinaia, România, paper 151, 6p., ISBN 978-606-834-848-3[INSPEC, IEEExplore Catalog Number CFP1236P-CDR]
 8. Bobaşu, E., Danciu, Daniela, Popescu, D., Răsvan, Vl., 2012, On dynamics and control for a system of conservation laws – the case of an overhead crane, Proc. 13th Int. Carpathian Control Conference ICCC’13 pp. 52-57, doi:10.1109/ CarpathianCC.2012.6228615, 28-31 Mai 2012, Podbanske, Slovacia [IEEExplore, Inspec]
 9. Danciu, Daniela, Răsvan, Vl., Popescu, D., 2012, On the absolute stability for recurrent neural networks with time delays, Proc. 13th Int. Carpathian Control Conference ICCC’13 pp. 97-102, doi:10.1109/ CarpathianCC.2012.6228623, 28-31 Mai 2012, Podbanske, Slovacia [IEEExplore, Inspec]
 10. Saldivar, Belem, Mondié, Sabine, Loiseau,J.J.,Răsvan, Vl., 2011, Exponential stability analysis of the drilling system described by a switched neutral type delay equation with nonlinear perturbations,  Proc. 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference (CDC-ECC), pp. 4164-4169, 12-15 decembrie 2011, Orlando, USA ISBN 978- 1-61284-800-6 [IEEExplore,Inspec]
 11. Răsvan, Vl., 2011, Forced periodic oscillations and almost linear behavior, Proc. 15th International   Joint Conference on System Theory and Control (SINTES15, SACCS11, SIMSIS15) ICSTCC15 14-16 octombrie 2011, Sinaia, România, pp. 553-558, ISBN 978-1-4577-1173-2 [INSPEC, IEEExplore Acc  no. 12390449]
 12. Danciu, Daniela, svan, Vl., 2011, Systems with slope restricted nonlinearities and neural networks dynamics, Proc. 11th Intern. Work Conference on Artificial Neural Networks IWANN2011, Advances in Computational Intelligence/IWANN2011 (vol.2) (J.  Cabestany, I. Rojas, G. Joya  eds.), Lect. Notes on Comp. Sci vol. 6692,  pp. 565-572, Springer Verlag Berlin Heidelberg   2011  ISBN 978-3-642-21497-4  [ISI Proceedings,INSPEC,IEEExplore].
 13. Răsvan, Vl.,  Popescu,  D., Danciu, Daniela, 2010, Monotone and slope restricted nonlinearities