Prof.univ.dr.ing. Vladimir-Ioan Crețu – Președinte Filiala Timișoara

2194
  • MEMBRU TITULAR
  •      Președinte Filiala Timișoara – Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  www.cs.utt.ro/~vcretu
  •  09 octombrie 1950

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Vladimir Creţu: n. 9 octombrie 1950, Cluj-Napoca; a absolvit Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic Timişoara în anul 1974 secţia calculatoare electronice. A obţinut titlu de doctor inginer în anul 1984 şi este conducător de doctorat din anul 1994. Profesor şi director al Departamentului Calculatoare al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii ”Politehnica” din Timişoara, este titularul discipinelor de Structuri de date şi algoritmi, Proiectarea şi analiza algoritmilor, Sisteme timp-real, Managementul proiectelor software. Domeniile sale de cercetare includ sisteme timp-real şi distribuite, dezvoltarea de software pentru achiziţia şi prelucrarea informaţiei pentru maşini  electice, instrumentaţie şi măsuri, structuri de date, sisteme încorporate, procese şi tehnici de dezvoltare software. A publicat 12 cărţi şi manuale, 115 lucrări ştiinţifice în jurnale şi reviste de specialitate, a participat la realizarea a peste 55 de contracte şi granturi de cercetare ştiinţifică. Este membru ACM, membru IEEE.