Prof.univ.dr.ing. Virgil Tiponuț

2058
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Electronică, Automatică
  •  15 septembrie 1942

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Tiponuţ Virgil, n. 15.09.1942 în Husasaul de Criş, Bihor. După absolvirea liceului „Emanuel Gojdu” din Oradea a urmat cursurile Institutului Politehnic din Timişoara şi obţine în 1968 diploma de inginer în specialitatea Electromecanică, grupa de specializare Calculatoare Electronice. Este reţinut imediat după absolvire în invăţământul superior, la Institutul Politehnic Timişoara, parcurgând succesiv toate gradele didactice.  A obţinut titlul de doctor inginer în anul 1981, în domeniul Măsurărilor Electrice.În prezent este profesor la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea POLITEHNICA Timişoara, Departamentul de Electronică Aplicată. Este conducător de doctorat din 1994, în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii. Pe linie didactică s-a remarcat prin numărul mare de discipline predate (peste 20 de discipline diferite, unele predate în premiera naţională), contribuind prin aceasta semnificativ la punerea bazelor invăţământului superior de electronică la Politehnica din Timişoara. Este coautor la 20 cărţi, multe dintre acestea prezentând un interes major pentru procesul didactic. Preocupările ştiinţifice vizează mai multe domenii conexe: transductoare (senzori şi actuatori) inteligente, reţele neuronale artificiale (cu precădere reţelele neuronale celulare), sisteme şi circuite VLSI neuromorfe (bioinspirate), robotica de reabilitare a persoanelor cu handicap. A elaborat peste 120 de articole ştiinţifice, publicate cu precădere în străinătate, 18 citate în baze de date ISI respectiv ISI Proceedings. Este autor/coautor la 20 de brevete de invenţie, unele dintre acestea fiind aplicate în industrie. In decursul timpului a efectuat vizite şi stagii de specializare la Notre Dame University Indiana, SUA, Analog Devices, Irlanda, Technische Universitat Karsluhe, Germania, Strathclyde University, Glasgow, Scotia. Este membru al unor societăţi profesionale de prestigiu: membru WSEAS, Circuits and Systems, membru IEEE, Circuits and Systems, Solid State Circuits. Curriculum vitae 
1 Date de identificare personala Numele si prenumele : Tiponut Virgil
Locul si data nasterii : Husasaul de Cris, jud. BIHOR, 15.09.1942
Adresa: TIMISOARA
2 Studii (perioada, institutia, specializarea) Studii liceale : 1949 – 1960 Liceul Emanoil Gojdu” Oradea
Studii universitare : 1963 – 1968 Facultatea de Electrotehnica Timisoara, grupa de specializare Calculatoare
Studii postuniversitare
Studii doctorale : doctor inginer, din 1981
  Specializari postdoctorale : Notre DameUniversity, Indiana, SUA, 1980, bursa PNUD, ANALOG DEVICES, Irlanda, 2002 Technische Universitat Karsluhe, Germania, 2001 Strathclyde University, Glasgow, Scotia, 2003.
3 Activitate profesionala Pozitii ocupate : Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, Univ. “POLITEHNICA” Timisoara, Departamentul Electronica Aplicata. 1969-1972 asistent 1972-1991 sef lucrari 1991-1993 conferentiar 1993-prezent profesor
Realizari deosebite : . Fac parte din grupul de 6 cadre didactice care au pus bazele invatamintului superior electroni la POLITEHNICA din Timisoara
 
4 Activitate stiintifica (Se anexeaza lista de lucrari sau se indica o adresa web la care poate fi consultata) Domenii de competenta : Transductoare inteligente (senzori si actuatori), Retele neuronale artificiale (cu precadere retelele neuronale celulare), Sisteme dedicate (embedded), Sisteme si circuite VLSI neuromorfe (bioinspirate), Robotica de reabilitare a persoanelor cu handicap.
Lucrari stiintifice abordate –          Carti, monografii, tratate –          Articole publicate in reviste de specialitate indexate ISI si BDI –          Lucrari publicate in volumele unor conferinte internationale indexate ISI si BDI
Brevete de inventie : 20 inventii brevetate
5 Activitate tehnica Produse concepute si introduse in fabricatie : “Audio Processing System for Automotiv Applications” un sistem complex de procesare numerica de semnale, realizat in jurul unui procesor Motorola, in colaborare cu o echipa de la VDO Mannesmann, Germania, (1999) “Echipament pentru protectia la rasturnare a masinii combinate de lucru din   depozitele de carbune” echipament realizat in colaborare cu Institutul de cercetari PROMPT Timisoara (2000).  
Tehnologii si servicii valorificate in productie : Limitator electronic de moment pentru macarale cu brat telescopic, UM Timisoara, 1988.
Consultanta
6 Recunoastere nationala Membru in asociatii profesionale Membru fondator al “Asociatiei Inginerilor Electronisti” din Romania Membru al Societatii de Robotica din Romania, Membru ASTR Organizare de manifestari stiintifice : ISETC, Politehnica din Timisoara Conducator de instituii, programme, etc. Coordonat in calitate de director 2 programe internationale Socrates si participat la un program international TEMPUS. Distinctii : “Sef de lucrari universitar evidentiat” acordata de MEI in 1985, “Profesor Bologna”  acordata de  ANOSR, Romania in 2010.
7 Recunoastere internationala Membru in organizatii profesionale : Membru IEEE, Circuits and Systems Membru WSEAS, Circuits and Systems
Membru in colective editoriale ale unor reviste internationale
Numar de citari pentru lucarile relevante
Membru in organisme internationale
Premii internationale