Prof.univ.dr.ing. Viorel Maier

2625
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Ingineria Transporturilor
  •  31 iulie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Viorel F. Maier: n. 31 iulie 1948, com. Iclod, jud. Cluj; absolvent al Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” din Constanța (1969), specialitatea Electromecanică Navală şi al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi (1977), specialitatea Nave și Instalații de bord; doctor inginer (din 1993), cu teza “Solicitările corpului navei în regim dinamic de oscilaţii longitudinal – verticale pe valuri”; profesor de Mecanica, construcţia şi elasticitatea navei la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(1994-1999) şi de Arhitecură navală la Universitatea „Ovidius” din Constanţa (1993 până în prezent); profesor asociat, conducere de doctorate în inginerie civilă, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (1999 până în prezent); comandor de marină activ (1995-1999) şi în rezervă (din 1999); distins cu două medalii (1974, 1980), trei ordine (1985, 1995, 1995) şi diploma de „Personalitate a Ştiinţei şi Tehnicii Româneşti” (2000).A desfăşurat o impresionantă activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, experimentală şi prctic-aplicativă în domeniul construcţiilor navale şi cele aferente acestuia. A publicat 5 tratate de profil naval, unicat pentru literatura tehnico-ştiinţifică naţională; este membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (din1994), membru în Consiliul Tehnic al Registrului Naval Român (1987-1991), citat în „Who s Who” în Ştiinţa şi Tehnica Românească (1996 şi 2000).