Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

2233
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Știința și Ingineria Materialelor
  • 18.10.1954
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Studii: Liceul de cultură generală Chișineu-Criș Jud. Arad (1973); Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, secția Tehnologia Construcțiilor de mașini (1978); doctor inginer (1992); teza de doctorat „Studii și cercetari asupra aliajelor amorfe cu proprietăți magnetice deosebite (1992)”, conducător de doctorat (2007). Inginer tehnolog, șef atelier (1978-1982) la Electrotimiș Timișoara; cercetător (1982-1991) la ICEM București, filiala Timișoara; cadru didactic: asistent asociat (1982), șef lucrări (1992), conferențiar (1996), profesor (2000) în cadrul  Departamentului de Ingineria materialelor și fabricației a Facultății de Mecanică, la disciplinele: Ştiinţa materialelor, Materiale şi tehnologii primare, Materiale neconvenţionale, Metale amorfe şi nanocristaline, Expertizarea şi diagnosticarea avariilor, Ingineria materialelor avansate, Metale şi aliaje metalice. Activitate științifică în domeniul știintei și ingineriei materialelor orientată în următoarele domenii: Domeniul elaborării şi caracterizării de noi materiale: aliaje metalice amorfe, materiale compozite, materiale termocompensatoare, materiale magnetice, aliaje nanostructurate; Domeniul ingineriei suprafețelor: depunerea de straturi de protecție; Domeniul tehnologiilor speciale de tratamente termice, tehnologiilor de elaborare a aliajelor neferoase, tehnologiilor de deformare plastică, tehnologiilor neconvenţionale, analiza avariilor. A publicat peste 250 lucrări în jurnale şi volume de sesiuni dintre care 87 în rețeaua ISI, un număr de 20 cărţi, manuale, monografii, coautor la nouă brevete de invenţie, referent la reviste internaționale de specialitate (Surface and Coatings Technology, Coatings, Journal of Materials Engineering and Performance, Journal of Thermal Spray Technology, Applied Surface Science, Journal of Alloys and Compounds, Engineering Science and Technology, Advanced Ceramics Progress, Tribology International. Rector al Universității Politehnica Timișoara (2012 – 2020), prorector (2004-2012) și prodecan al facultății de Mecanică (1996-2004). Președinte al Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT); Președinte al Comisiei de „Ingineria materialelor” şi membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU); Director al Centrului de Cercetare pentru Procesarea şi Caracterizarea Materialelor Avansate (2007-2012); Preşedinte al Fundaţiei Politehnica Timişoara (2009 – 2012; 2020); Expert permanent al Comisiei de Ştiinţe inginereşti a ARACIS (2005-2012); Declarat profesor „Bologna” în anul 2012 acordat de ANOSR; Distins cu Diploma „Meritul Academic ” acordat de Academia Română (2018); Doctor Honoris Causa al Universității Obuda din Budapesta (2017); Doctor Honoris Causa al Universității Politehnica din București (2020).