Prof.univ.dr.ing. Valentin Cristea

3813
  •   MEMBRU CORESPONDENT
  •      Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  18 ianuarie 1947

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut la 18.01.1947 in Modelu, judeţul Călăraşi. A absolvit cu Diplomă de Merit Universitatea Politehnica din Bucureşti – UPB in 1969, cu doctorat in Calculatoare la acelaşi Institut din 1980. A lucrat in invăţămantul superior din 1969, ca asistent, şef de lucrări (1976), conferenţiar (1990) şi profesor (1993) la Catedra de Calculatoare a UPB. A avut contribuţii deosebite in educaţie. A introdus cursuri noi de algoritmi paraleli şi distribuiţi, sisteme distribuite şi protocoale de comunicaţie, fiind unul din promotorii şcolii de Calculatoare din Romania. Este conducător de doctorat din anul 1996. A indrumat cu pasiune tinerii doctoranzi, parte din ei obţinand titlul de doctor cu calificative „cum laude” sau „magna cum laude” şi caştigand burse de studii de la mari companii (IBM, Oracle) sau din programe naţionale. Prin activitatea de conducere de doctorat şi prin cursurile şi seminariile susţinute, a contribuit la dezvoltarea educaţiei şi cercetării in UPB.A fost continuu preocupat de perfecţionarea profesională. In 1971 a făcut un stagiu de specializare la Supelec, Paris. A adus contribuţii originale in gestiunea resurselor de calcul prin teza sa de doctorat, elaborată sub conducerea competentă a profesorului Adian Petrescu. A participat la dezvoltarea unor proiecte de cercetare pe tema corectitudinii şi performanţei proceselor de calcul concurente. Stagiul făcut in 1992 la INP Grenoble şicel de la Universitatea Liber din Amsterdam (1996) au avut subiecte inrudite şi anume sistemele paralele / distribuite, respectiv programarea concurentă. Foarte buna pregatire de specialitate i-a permis să obţină rezultate remarcabile in activitatea de cercetare prin conceperea unor modele de verificare formală a sistemelor distribuite, de gestiune a resurselor distribuite şi de servicii pentru creşterea toleranţei la defectări, a securităţii şi increderii. A aplicat aceste rezultate teoretice in produse pentru gestiunea eficientă a sistemelor Grid, dezvoltarea aplicaţiilor paralele şi distribuite, colaborarea in organizaţii virtuale, servicii inteligente, personalizate de eLearning şi altele. Rezultatele originale au fost publicate in peste 230 de lucrări apărute in cele mai prestigioase reviste şi proceedings-uri din domeniu. La ele sa adaugă peste 30 de cărţi sau capitole de carte, din care 20 au apărut la edituri din străinătate. A fost şi este implicat, ca director sau participant, in peste 100 de proiecte de cercetare internaţionale şi naţionale in domeniile sistemelor distribuite şi sistemelor colaborative. A adus contribuţii la proiecte de cercetare importante, realizate in parteneriat cu instituţii prestigioase precum INRIA, Fraunhofer Fokus, Universităţile Rutgers şi Wisconsin, Politecnico di Milano şi altele. De asemenea, a colaborat cu parteneri din ţară la realizarea unor proiecte (MEDIOGrid, GridMOSI, Pegaf şi altele) prin care a contribuit la consolidarea culturii tehnice din Romania in domeniul sistemelor paralele şi distribuite. A contribuit la promovarea sistemelor paralele şi distribuite in Romania. Ca participant la proiectul Tempus DISCO, coordonat de profesorul Nicolae Ţăpuş şi dedicat educaţiei in sisteme paralele şi distribuite, a fost printre iniţiatorii direcţiei de studiu şi cercetare intr-un domeniu care a evoluat apoi exploziv in Romania şi in lume. A participat la organizarea şcolii de vară PARADIS. S-a implicat in Comitetele de Program şi in organizarea unor workshop-uri şi conferinţe pe tema sistemelor distribuite: HiPerGrid, CloudCP, SYNASC, GridCAD, ICCP, CSCS, IDC şi altele. Colaborarea cu Universitatea Liberă din Amsterdam a condus la co-organizarea programului de master PDCS  Parallel and Distributed Computer Systems, prin care studenţi romani obţin o diplomă dublă (UPB şi VU Amsterdam). In plus, au fost abordate teme de cercetare comune (cea mai recentă avand ca temă provizionarea resurselor in sisteme Cloud). A dezvoltat relaţii profesionale şi cu alte universităţi de renume din străinătate la care a fost invitat pentru prelegeri: Dumfries (Marea Britanie) 1999; Oulu (Finlanda) 2000 şi 2002; Berlin (Germania) 2000, 2001, Paris (Franţa) 2001; Rutgers (SUA) 2002; Maryland (SUA) 2001, 2002, Wisconsin (2007). Impreună cu Fraunhofer Institute for Open Communication Systems (FOKUS) din Berlin şi cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, a fondat centrul e-CAESAR, cu sediul la UPB, pentru dezvoltarea şi integrarea soluţiilor de interoperabilitate a sistemelor de e-guvernare. Ca irector al proiectului „CoLaborator Centru Naţional de Tehnologia Informaţiei” a contribuit esenţial la construirea Centrului CoLaborator de cercetări avansate şi interdisciplinare in domeniul Calculului de Inaltă Performanţă, promovand un nou model de cooperare intre specialiştii in ştiinţa calculatoarelor, in calculul ştiinţific şi in alte domenii de cercetare. A coordonat conceperea şi dezvoltarea unei platforme de instruire şi consultanţă la distanţă bazată pe modele colaborative. Şi-a extins activitatea la o platformă de e-learning colaborativ (proiectul SINTEC) şi la un sistem de e-learning bazat pe invăţarea in echipă (proiectul FP6 COOPER), la care a atras şi alti membri ai Catedrei de Calculatoare. Realizarea platformei de personalizare a invăţării pentru laboratorul UPB-IBM de eBusiness/eGovernment a contribuit la intărirea cooperării dintre universitate şi companie. A primit de două ori, in 2003 şi 2011, IBM Faculty Award.