Prof.em.dr.ing. Toma Leonida Dragomir

7462
 •  MEMBRU TITULAR
 •  Electronică, Automatică
 •  20 ianuarie 1945

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Toma Leonida Dragomir, n. 20 ianuarie 1945, Sibiu. Prof. em. dr. ing. Toma-Leonida Dragomir este membru titular al ASTR din 2018. A îndeplinit în intervalul 2004/10 sarcina de secretar al Filialei ASTR Timișoara. Este profesor asociat al Universității Politehnica Timișoara (UPT), Facultatea de Automatică și Calculatoare, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată (AIA). A absolvit Școala medie nr.1 Oradea (în prezent Liceul „Emanuil Gojdu”) – 1963, Institutul Politehnic Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, secția Electromecanică – 1968. În anul 1982 obține titlul de doctor-inginer la Institutul Politehnic Timișoara în specialitatea Mașini electrice, cu teza Sisteme de mașini electrice cu levitație electromagnetică. A efectuat specializări la T.U. Berlin (West) (1974/75) și la Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft e.V. Schwelm (1991/92) cu stagiu la T.A. Wuppertal în domeniul Managementul pregătirii postuniversitare. A urmat cursuri postuniversitare de manager calitate. Începând cu anul 1969 dl. Toma-Leonida Dragomir își desfășoară activitatea profesională în cadrul Școlii Politehnice din Timișoara devenind profesor universitar în anul 1992. În intervalul 1996/2004 a fost directorul Departamentului AIA. În 2004 devine director al Direcției generale de Asigurare a Calității din UPT. A avut colaborări de durată cu: UCMR Reșița (reglaj de tensiune și de viteză la hidrogeneratoare), TU Wien (managementului calității), U Siegen (strategii de reglare, managementului calității în învățământul superior), U Oradea și U „Aurel Vlaicu” Arad (profesor asociat). A reprezentant UPT la nivel național ca membru al: CNADTCU (1997/2011 –comisie și consiliu), CNCSIS (2003/11), Consiliului Consultativ al ACPART (2007/08). Principalele afilieri la asociații profesionale sunt: SRAIT (1992/94 – vicepreședinte), IFAC (1994/prezent – membru al Comitetului Român IFAC, 2007/10 – vicepreședinte al Comitetului IFAC de Telematică, 2010 – a organizat la Timișoara cel de al doilea simpozion IFAC de Telematică), IEEE, SRR. Sub coordonarea sa au obținut diploma de doctor inginer 22 specialiști. Este titularul disciplinei Cercetare Științifică, Comunicare, Deontologie pe care o urmează în cadrul UPT studenții ciclului de studii doctorale. Activitatea publicistică cuprinde: 16 cărți și manuale, 5 îndrumare de laborator si culegeri de probleme, 53 articole publicate în reviste de specialitate, 106 lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale, 40 protocoale rezultate din activitatea de cercetare. Este coautor la 2 invenții. Este referent permanent la 2 reviste din țară: CEAI, Revista Română de Automatică. Domeniile științifice și tehnice (în ordine cronologică) în care se înscriu lucrările științifice sunt:
 • reglarea sistemelor cu levitație electromagnetică,
 • optimizarea reglajului de tensiune din centralele din zona Oltenia a SEN,
 • controlul mișcării unor structuri robotizate,
 • proiectarea de regulatoare de tensiune și regulatoare de turație pentru hidrogeneratoare,
 • reglarea de tip interpolativ,
 • modelarea și controlul tensiunii panourilor fotovoltaice;
 • elaborarea de algoritmi de reglare bazați pe rețele neurale și utilizare de algoritmi genetici (destinați creșterii structurilor de reglare ale centrale geotermale și ameliorarea funcționării mecanismelor de injecție la motoarele Diesel).
 • modelarea sistemului cardiovascular;
 • modelarea, analiza și sinteza de algoritmi de reglare pentru structurile de conducere în rețea (pentru compensarea dezavantajelor induse de componentele de rețea și asigurarea stabilității și performanțelor dorite pentru aplicații de telereglare utilizând Internetul ca și rețea suport pentru transmisia datelor).
Profesorul Toma-Leonida Dragomir și-a consacrat o bună parte din activitate consolidării procesului de învățământ universitar, de formare de resursă umană, inclusiv pentru cercetare, la nivel de universitate și la nivel național. Proiecte în care a fost implicat: „Qualiman / Tempus” (director de proiect, 1999/2001),Burse doctorale” (director de proiect sau membru în echipa de implementare, 2008/15), „DOCIS/POSDRU” (expert, 2008/11). De asemenea, se cuvine menționată activitatea depusă în UPT pentru dezvoltarea sistemului de management al calității al acesteia (1999/prezent).