Prof.univ.dr.ing. Tiberiu Colosi

2684
  • MEMBRU TITULAR
  •      Electronică, Automatică
  •  29 septembrie 1933
  • Contacteaza

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Tiberiu Colosi, n.29 sept. 1933, Petroşani; Absolvă Liceul Teoretic din Petroşani (1952), Institutul Politehnic Timişoara, Facultatea de electrotehnică, în anul 1957 cu diplomă de merit. Titlul de doctor inginer în automatică în anul 1972. Teza susţinută la Institutul Politehnic Timişoara. Între 1974-1975, bursier al Fundaţiei Alexander von Humboldt – din Bonn Germania, in cadrul “Institut fur Allgemeine und Theoretische Electrotehnick, der Universitat Erlangen – Nurnberg“, 1990, Invitat (4 luni) al  Fundaţiei Alexander von Humboldt, pentru vizite şi scurte prelegeri susţinute la Universităţile tehnice din: Hanovra, Karlsruhe, Darmstad, Munchen, Braunschweig şi Erlangen. Între 1957-1965, Inginer dispecer – energetic Valea Jiului. Inginer de exploatare pe Centrala Termoelectrică. Şef serviciu Tehnic. Sef Centrală termoelectrică. Inginer serviciu energetic şi inginer cercetare – automatică din cadrul Combinatului Carbonifer Valea Jiului. Parcurge treptele ierarhiei universitare :1965-1968, Asistent, în profilul disciplinelor de electronică şi automatică, la Facultatea de electrotehnică, din Institutul Politehnic Cluj-Napoca;1968-1974 Şef de lucrări, în profilul disciplinelor de electronică şi automatică, la Facultatea de Electrotehnică, din Institutul Politehnic Cluj-Napoca;1974-1978, Conferenţiar, in profilul disciplinelor de automatică, la Facultatea de Electrotehnică, din Institutul Politehnic Cluj-Napoca;1978 – 2003, Profesor, în profilul disciplinelor de automatică, din Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, iar apoi din Facultatea de Automatică şi Calculatoare, din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.De la 1 oct. 2003, profesor consultant, la Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.Din 1990 – prezent Conducător de doctorat în specialitatea Sisteme automate. Din1998 – prezent este membru în 65 de comisii de analiză şi susţinere publică a tezelor de doctorat, din ţară.Pentru activitatea deosebită i s-au acordat mai multe medalii/premii:2002 Titlul academic de Profesor Onorific al Universităţii “ Politehnica “ din Timişoara,2002 IEEE Computer Society, Washington D.C. – USA “ Certificate of Appreciation for outstandig service “,2004 IEEE Computer Society, Washington D.C. – USA „Certificate of Appreciation for outstandig service”. A elaborat şi publicat, în colectiv sau singur,8 volume de cursuri, pentru disciplinele de : Electronică şi Reglare Automată ;  Teoria sistemelor şi Reglare Automată; Automatizări Industriale Continue, Electronică Industrială (2 volume); Tehnici de optimizare (2 volume)  etc..De asemenea, a publicat 224 lucrări ştiinţifice,130 articole de cercetare etc. Principala direcţie de cercetare a fost şi este elaborarea şi utilizarea unei metode (cu un grad ridicat de originalitate), de modelare şi simulare numerică a proceselor liniare sau neliniare, cu parametri concentraţi sau distribuiţi, cu aplicaţii uzuale în electroenergetică, termoenergetică şi chimie. Activitatea de cercetare contractuală poate fi încadrată, pentru perioada 1990-2000, într-un numar de 18 contracte, la care a fost, fie responsabil de contract (până în 1990), fie director de contract (dupa 1990). Curriculum Vitae
1 Date de identificare personala Numele si prenumele : COLOSI TIBERIU
Locul si data nasterii : Petroşani, Jud. Hunedoara, 29.09.1933
Adresa: Cluj-Napoca, Romania
2 Studii (perioada, institutia, specializarea) Studii liceale : Liceul Teoretic Mixt Petroşani. Absolvent 1952
Studii universitare : Institutul Politehnic Timisoara, Facultatea de Electrotehnică (1952-1957)
Studii doctorale: Institutul Politehnic Timisoara, Doctor inginer, Sisteme automate (1971)
  Specializari postdoctorale :Fundatia Alexander von Humboldt-Bonn Germania, Bursier, 22 luni (1974-1975, 2000)
3 Activitate profesionala Pozitii ocupate : 1957-1965 : Combinatul Carbonifer Valea Jiului – Petroşani , Inginer cu activitate in termoenergetica, electroenergetica si cercetare, 1965-2003 : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Asistent (1965), Sef Lucrari (1968), Conferentiar (1974), Profesor (1978) (Ȋn profilul disciplinelor de Electronica-Automatica)
Realizari deosebite : 1.       19 recenzii de manuale universitare 2.       referent în comisiile de promovare pentru posturile de conferenţiar şi profesor universitar 3.       membru în comisii ale examenelor de doctorat şi susţinere a tezelor de doctorat (77); 4.       conducator ştiinţific doctorat în domeniul Sisteme Automate (17 teze finalizate şi validate)
 
4 Activitate stiintifica (Se anexeaza lista de lucrari sau se indica o adresa web la care poate fi consultata) Domenii de competenta : teoria sistemelor şi reglare automată; metode de control avansat ale proceselor; automatizarea proceselor industriale; modelarea şi simularea proceselor cu parametri distribuiţi
Lucrari stiintifice abordate –          Carti, monografii, tratate : 25 –          Articole publicate in reviste de specialitate indexate ISI si BDI ; Lucrari publicate in volumele unor conferinte internationale indexate ISI si BDI : Total 259 articole
5 Activitate tehnica Produse concepute si introduse in fabricatie : Modernizări ale echipamentelor de protecţie din termocentrale
Tehnologii si servicii valorificate in productie : Proiect de execuţie pentru compensarea factorului de putere (circa 11 MVAr, pentru alimentarea minelor de cărbuni din Valea Jiului)
Consultanta : Suport tehnico-ştiinţific în cadrul Serviciului Dispatching al sistemului electro-energetic din Valea Jiului
6 Recunoastere nationala Membru in asociatii profesionale : 1. membru al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT) 2. membru corespondent al Academiei de Stiinte Tehnice România (ASTR) 3. expert evaluator al CNCSIS Organizare de manifestari stiintifice : 1. Organizator al Conferinţei Internaţionale UTCN:  AQTR 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 2. Organizator al Conferinţei Internaţionale sub egida Fundaţiei Alexander von Humboldt din Bonn, Cluj-Napoca, 2010 Conducator de instituii, programe, etc. : 1. Preşedinte al filialei Cluj al  Academiei de Stiinte Tehnice (Electronica-Automatica) 2. 1976 – 1985 – Secretar Stiintific Institutul Politehnic Cluj-Napoca 3. Seful catedrei de Automatica (Facultatea de Automatică şi Calculatoare – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca) – In intervalul 1985-2003, timp de   15 ani Premii : 1.       Diploma de merit la absolvirea studiilor universitare 2.       Tilul de Profesor Onorofic al Universităţii Politehnica Timişoara (2003) 3.       Doctor Honoris Causa al Universităţii din Petroşani (2004)  
7 Recunoastere internationala Membru in organizatii profesionale : Membru al Clubului Humboldt – Transilvania
Numar de citari pentru lucarile relevante : 111 citări bibliografice în cărţile şi lucrările ştiinţifice ale altor autori din ţară şi străinătate;
Membru in organisme internationale : Preşedinte Clubului Alexander von Humboldt-Bonn Germania, filiala Transilvania