Prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Cimpeanu

2281
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  •  18 aprilie 1968

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Sorin Mihai Cimpeanu, n. 18 aprilie 1968, București, inginer, doctor inginer, Rector – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, profesor universitar și conducator de doctorat la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Președinte al ConsiliuluiNațional al Rectorilor din România, ministru al Educației. Din anul 2012 și până în prezent, activitatea științifică și de cercetare s-a concretizat în lucrări stiințifice publicate: 82 articole ştiinţifice din care 10 indexate ISI și 37 indexate în baze de date internaționale (BDI), cărți și manuale, 11 cărţi de specialitate / manuale universitare. Proiecte științifice de cercetaredezvoltare-inovare și DRU conduse în calitate de director / responsabil de proiect.