Prof.univ.dr.ing. Silviu Ciochina – Secretar

2970
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •  Secretar – Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  01 iulie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut la 1.07.1948 in com. Răcăciuni,jud. Bacău Este absolvent al Institutului Politehnic din Bucuresti, specializarea Radiotehnică, in 1971. In aceeași Universitate a obținut titlul de doctor in Inginerie Electronică și Telecomunicații in anul 1978. După terminarea studiilor Universitare a fost repartizat la Catedra de Radiocomunicații din Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Institutul Politehnic București. A ocupat pe rand pozițiile de asistent (pană in 1979), șef de lucrări (pană in 1990), conferențiar (pană in 1995), in prezent fiind profesor in Departamentul de Telecomunicații. Incepand din 2004 este șef de Catedră/director al Departamentului de Telecomunicații din Universitatea Politehnica din București. A efectuat stagii de cercetare și schimb de experiență la Institutul Național Politehnic din Grenoble, Universitatea din Patras, Institutul Național de Telecomunicații din Evry (Paris). Latura didactică a activității sale poate fi evidențiată prin modernizarea unor cursuri existente , legate in special de domeniile instrumentației electronice de măsură și radarului, dar și prin introducerea unor cursuri noi in Facultate, ca de exemplu, Prelucrarea digitală a semnalelor, Algoritmi adaptivi, Estimare spectrală și arii de senzori. Cercetarea sa științifică a fost orientată in special spre domeniile transmisiuni de date pe canale radio, analiza și sinteza circuitelor cu capacități comutate, radar, prelucrare digitală a semnalelor, comunicații pe canale radio, sisteme adaptive, prelucrarea semnalului vocal, estimare spectrală și determinarea direcției de incidență la un sistem de senzori. Rezultatele cercetării pot fi găsite in 11 cărți publicate, la care este autor sau coautor, trei dintre acestea in străinătate, la editurile Springer-Verlag și Morgan & Claypool Publishers (SUA), circa 130 articole in reviste sau volume ale unor conferințe naționale sau internaționale. Menționăm participarea la conferințe de varf din domeniul prelucrării semnalelor, cum ar fi ICASSP, EUSIPCO. Dintre aceste lucrări, circa 40 sunt citate in baza de date IEEExplore și circa 35 in Thomson ISI WEB of Knowledge. Șase dintre acestea au obținut Paper award la diferite conferințe internaționale. A fost, sau este, membru in comitetul de organizare al conferințelor Communications 2006,2008,2010, 2012, ICT2001, Eusipco2012 și membru in comitetul de program, recenzor sau moderator de sesiune, la multe altele. In anul 1981 a obținut Premiul Traian Vuia al Academiei RSR pentru realizări in domeniul transmisiunilor de date, impreună cu un colectiv, iar in anul 1999, Premiul „Gh. Cartianu” al Academiei Romane, pentru lucrarea Prelucrarea numerică a semnalelor. Activitatea științifică a domnului prof. Silviu Ciochină a imbinat in permanență aspectele teoretice cu acelea tehnice, inginerești, lucru ilustrat de numărul mare de proiecte la care a lucrat, incepand chiar din anii studenției. Dintre realizările practice remarcabile amintim sistemele de trasmisiuni radio pentru telex cu apel selectiv, sistemul de dispecerizare a transportului in comun (realizat cu sprijin UNDP), procesorul numeric pentru radar Doppler in impuls, procesorul numeric pentru selecția țintelor mobile. In legătură cu acestea, a obținut Diploma Ministerului Apărării Naţionale pentru realizări in domeniul prelucrării semnalului radar (1988). Este deținător a trei brevete de invenții. A coordonat echipa de cercetare a UPB in trei proiecte europene in cadrul FP6, și a participat la altele 3. Ca urmare, a obținut Diploma si medalia de excelență a Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică, pentru participarea la proiecte PC6 (2006). A coordonat 7 granturi de cercetare obținute prin competiție. In calitatea de conducător de doctorat, pe care o deține din anul 1999, a condus numeroase teze, dintre care 10 au fost finalizate, a participat ca membru in numeroase comisii de doctorat, in UPB și la alte Universități din țară și din străinătate.