Prof. univ. dr. ing. Sever–Gabriel Racz

1635

  •  MEMBRU ASOCIAT
  •  Inginerie mecanică
  •  23 aprilie 1970

Prof. univ. dr. ing. Sever–Gabriel Racz, n. la 23 aprilie 1970, Sibiu.

Absolvent al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (1989 – 1994), facultatea de Inginerie, inginer mecanic, doctor inginer (1995-2002) în domeniul Ingineriei industriale, distincția Magna cum laudae.

În anul 1996 a fost angajat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, parcurgând întreaga ierarhie didactică, în prezent fiind profesor universitar și conducător de doctorat. În perioada 2016-2020 a fost director al Departamentului de Mașini și Echipamente Industriale iar din 2020 conduce Facultatea de Inginerie în calitate de decan.

Pe lângă funcțiile de director de departament (2016-2020) și decan (din 2020) a ocupat și pozițiile de secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Inginerie (2008-2012), membru în Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (2012-prezent), membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie (2008-prezent). Este de asemenea membru în Comisia 16 – CNATDCU – Inginerie Industrială și Management (2016-prezent).

Se bucură de recunoaștere națională și internațională fiind membru al comitetelor științifice sau recenzor pentru numeroase conferințe internaționale de prestigiu. De asemenea, este recenzor al unor jurnale din fluxul principal de publicații, cu factor de impact acordat de către Clarivate Analytics (WoS).

În anul 2016, în urma îndeplinirii criteriilor stabilite de CNATDCU și a susținerii tezei de abilitare, este abilitat pentru a conduce doctorat în domeniul – Inginerie industrială. Director (din 2020) al Centrului de Studii și Cercetări pentru Deformări Plastice (CSCDP), centru de cercetare recunoscut de CNCSIS din 2002 în cadrul căruia își desfășoară activitatea un număr de 17 cadre didactice și cercetători dintre care, șase conducători de doctorat.

A desfășurat o remarcabilă activitate de cercetare științifică orientată în principal pe tematici ca: deformabilitatea materialelor metalice și nemetalice, analiza prin metoda  elementului finit a echipamentelor tehnologice, sisteme de acționare hidraulice și pneumatice și tehnici de proiectare asistată de calculator. Rezultatele acestei activități s-au concretizat prin publicarea a peste 140 lucrări științifice în jurnale de specialitate sau susținute și publicate la conferințe naționale și internaționale dintre care se remarcă 11 lucrări în jurnale cotate Clarivate Analytics (ISI) cu factor de impact și scor relativ de influență, trei în zona Q1-roșie 2 în zona Q2-galbenă.