Prof.univ.dr.ing. Sergiu Nedevschi – Secretar Filiala Cluj

1541
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Secretar Filiala Cluj – Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  19 octombrie 1951

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut la 9.10.1951 in Cluj-Napoca. Este absolvent al Institutului Politehnic din Cluj-Napoca in 1975, cu doctorat in inginerie electrică din anul 1993 la aceiaşi universitate. Are o bogată activitate profesională fiind din anul 1976 cercetător ştiinţific la Institutul de Tehnică de Calcul, filiala Cluj-Napoca, iar din anul 1998 profesor la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. in perioada 2000-2004 a fost şeful Catedrei de Calculatoare, in perioada 2004-2012 decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, iar din mai 2012 este prorector cu cercetarea ştiinţifică al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Este conducător de doctorat in specializarea „Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei” din anul 2001. Din anul 1998 este conducătorul grupului de cercetare in Prelucrarea Imaginilor şi Recunoaşterea Formelor, iar din anul 2006 este director al Centrului de Cercetări in domeniul Tehnologiilor Evoluate in Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. A fost bursier DAAD şi a efectuat specializări in Germania, Irlanda, Belgia, SUA. Are o bogată experienţă didactică predand 12 cursuri din care 6 cursuri introduse de candidat in programul de invăţămant al domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. A fost coordonator local la 3 proiecte internaţionale in domeniul educaţiei destinate imbunătăţirii calităţii programelor de invăţămant şi acreditării cadrelor didactice. Activitatea de cercetare este orientată spre percepţia senzorială bazată pe viziune şi stereo-viziune cu aplicaţii in domeniul sistemelor autonome mobile şi al imagisticii medicale. Are o foarte bogată experienţă in cercetare participand la realizarea a 70 de proiecte de cercetare din care la 55 in calitate de coordonator. A coordonat 22 de contracte de cercetare internaţionale din care 4 FP7, 2 bilaterale şi 16 cu terţii (avand beneficiari in Germania, Korea şi SUA). Cele mai semnificative contribuţii ştiinţifice recunoscute de comunitatea ştiinţifică internaţională sunt: – Soluţii originale pentru realizarea reconstrucţiei stereo de timp real in domeniul modelarii mediului cu aplicaţii in controlul sistemelor autonome mobile şi de asistare a conducerii. – Creşterea rezoluţiei reconstrucţiei stereo prin demonstrarea necesităţii şi introducerea unor metode originale pentru adaptarea algoritmilor de interpolare la nivel de sub-pixel la algoritmii de reconstrucţie stereo. – Elaborarea şi implementarea unui set de metode originale de calibrare şi a metodologiilor de aplicare, care permite estimarea precisă a parametrilor intrinseci şi extrinseci ai senzorilor de stereo-viziune, cu un grad de reproductibilitate ridicat al rezultatelor. – Utilizarea in premieră a reprezentării in spaţiul Cartezian şi a raţionamentelor in acest spaţiu pentru prelucrarea informaţiei obţinută prin stereo-viziune. – Metode robuste, de timp real, pentru estimarea, urmărirea şi clasificarea drumului, a parametrilor de mişcare a vehiculului propriu şi a obiectelor, utilizand stereo-viziunea. – Fuziunea informaţiei 3D provenite din stereo-viziunea densă cu imaginile de intensitate şi fluxul optic pentru imbunătăţirea proceselor de estimare, urmărire şi recunoaştere a obiectelor. Rezultatele obţinute de candidat au avut un puternic impact in domeniul percepţiei bazate pe stereo-viziune şi a aplicării acesteia in sisteme autonome şi de asistare a conducerii. Impactul este vizibil atat in mediul ştiinţific (citarea articolelor candidatului in peste 800 de articole, teze şi brevete, dezvoltarea rezultatelor autorului in cadrul unor teze de doctorat din ţară şi străinătate) cat şi in cel industrial (dezvoltarea unor sisteme de percepţie bazată pe stereo-viziune şi a unor aplicaţii de asistare a conducerii autovehiculelor pentru Volkswagen AG Germania prin 14 contracte de cercetare in perioada 2001-2012, implicarea in 4 proiecte de cercetare europene FP7 in domeniu alături de firme de prestigiu ca şi VW, BMW, Volvo, IBEO din Germania, INRIA din Franţa, VTT din Finlanda). A publicat ca autor principal sau coautor 16 cărţi. A participat la publicarea a 4 capitole de carte in cărţi publicate in străinătate. A publicat peste 70 de articole in reviste din ţară şi din străinătate, din care 20 in reviste cotate ISI. A publicat peste 180 lucrări in volumele unor conferinţe internaţionale şi 34 lucrări in volumele unor conferinţe naţionale. Este cotat in Publish or Perish cu un indice Hirsch 15 şi 823 citări, in Scopus cu un indice Hirsch 10 şi 287 citări, iar in ISI Web of Science cu un indice Hirsch 9 şi 228 citări. Are o foarte bună reputaţie şi vizibilitate internaţională fiind ales ca editor sau recenzor la multe din revistele de prestigiu din domeniu. Rezultatele de excepţie ale candidatului au determinat includerea lui in numeroase echipe şi contracte de cercetare internaţională precum şi obţinerea de premii atat pe plan naţional cat şi internaţional. Este editor al revistei IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems din anul 2006. Este referent al publicaţiilor ISI: IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Optics and Lasers in Engineering, Sensors. A fost membru in Comitetele ştiinţifice a peste 40 de conferinţe internaţionale. Este membru in IEEE Computer Society, IEEE Signal Processing Society, IEEE Intelligent Transportation Systems Society (membru al comitetului de nominalizări), IEEE Romania Section (membru al comitetului naţional, responsabil pentru activităţi educaţionale). Este evaluator al programelor de cercetare ale uniunii europene: FP7, COST şi CHIST-ERA. A fost profesor invitat, evaluator extern in comisii de doctorat şi abilitare in Germania, Franta, Irlanda, Suedia, Pakistan, Australia, Korea. A fost şi este organizator al conferinţei IEEE ICCP in perioada 2006-2012. Activitatea ştiinţifică a candidatului a fost recunoscută şi prin premiul „Constantin Budeanu” al Academiei Romane pe anul 2009 pentru grupul de lucrări „Percepţie senzorială bazată pe stereoviziune” decernat in 2011, şase premii de cercetare in domeniul imagisticii medicale, din care două obţinute in străinătate, in perioada 2007-2009, precum şi premiul Marius Hăngănuţ pentru cercetare al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca in 2005.