Prof.univ.dr.ing. Romeo Ciortan

3333
  •  MEMBRU CORESPONDENT
  •      Ingineria Transporturilor
  •  01 aprilie 1941

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Romeo N. Ciortan: n. 01 aprilie 1941, Constanţa. Absolvent al Univ. Tehnice de Construcţii Bucureşti (1963), specialitatea Construcţii hidrotehnice, doctor inginer(1979), cu teza “Tipuri economice de construcţii de acostare”; profesor universitar (2001), reprezentantul României la Asociaţia Internaţională pentru Navigaţie (1990), membru al Societăţilor Române de Geotehnică şi Fundaţii (1992) şi de Geosintetice (1998), al Societăţilor Internaţionale de Mecanica Solului şi Fundaţii (1992) şi de Geosintetice (1998). Activitatea deproiectare, cercetare şi consultanţă a fost desfăşurată în cadrul SC IPTANA-SA, ca inginer proiectant, apoi directorul Diviziei Hidro, director general adjunct, iar în prezent Consilier. A întocmit proiecte pentru porturi, terminale, amenajări costiere, regularizări de râuri, şantiere navale, conducte subacvatice, zone libere, foraj marin, protecţia mediului etc. A scris peste 160 de articole, publicate sau prezentate la conferinţe interne şi internaţionale, 9 cărţi (“Amenajări portuare” în  2002,  deţine brevete pentru 14 invenţii şi inovaţii.