Prof. univ. dr. ing. Radu-Eugen Breaz

1072

 • MEMBRU ASOCIAT
  •  Inginerie mecanică
  •  19 martie 1970

Profesorul universitar Radu-Eugen Breaz, n. la 19 martie 1970 Alba –Iulia, a absolvit Facultatea de Construcții de Mașini a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, specializarea Mașini-unelte în anul 1994 precum și, ciclul de studii aprofundate Conducerea cu calculatorul a mașinilor-unelte și sistemelor integrate de mașini-unelte (1995).

A finalizat studiile doctorale în domeniul Inginerie industrială (2001) în cadrul aceleiași facultăți și universități.

Activează în cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu din 1995 ocupând pe rând funcțiile de preparator, asistent, şef de lucrări, conferenţiar, profesor.

A ocupat și ocupă funcții de conducere în Universitatea “Lucian Blaga din Sibiu”: director al Consiliului Școlii Doctorale Interdisciplinare (din 2021), prodecan al Facultății de Inginerie (2020-2021).

Din anul 2016, în urma îndeplinirii criteriilor stabilite de CNATDCU și a susținerii tezei de abilitare, este abilitat pentru a conduce doctorate în domeniul Inginerie industrială. A participat ca membru/recenzor în numeroase comisii de analiză și susținere a tezei de doctorat.

Mare parte din activitatea sa de cercetare științifică se desfășoară în cadrul Centrului de Studii și Cercetări pentru Deformări Plastice (CSCDP) al Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, în cadrul căruia coordonează laboratorul de Mașini-unelte cu comandă numerică și roboți industriali.

În calitate de participant la 13 granturi de cercetare științifică câștigate prin competiție (dintre care, la trei în calitate de director) a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea și echiparea CSCDP.

Activitatea de cercetare științifică este orientată în principal pe tematici ca sisteme de control al mișcării din structura mașinilor-unelte cu comandă numerică și a roboților industriali, deformarea incrementală, automatizarea și controlul echipamentelor tehnologice, utilizarea tehnicilor inteligenței artificiale (fuzzy și neuro-fuzzy) în sistemele de fabricație.

A publicat un număr semnificativ de lucrări științifice în jurnale cu factor de impact (ISI Q1/Q2) și în volume ale unor conferințe internaționale de prestigiu. Este de asemenea recenzor pentru nouă jurnale internaționale cu factor de impact, cinci dintre acestea având AIS (article influence score) mai mare de 0.5.

A fost nominalizat recenzor pentru numeroase conferințe internaționale, organizate de asociații științifice și profesionale de prestigiu (IEEE, IFAC, ASME).