Prof.univ.dr.ing. Radu Emil Precup

2829

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Studii: 1996: Diplomă de doctor, Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii “Politehnica” din Timişoara. 1993: Diplomă de licenţă, Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii din Timişoara. 1987: Diplomă de merit, Facultatea de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timişoara, specializarea Automatică şi calculatoare. Poziţii ocupate: 2016 – 2020: Decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Timişoara (UPT). 2016 – 2019: Adjunct Professor la School of Engineering, Edith Cowan University, Joondalup, WA, Australia. 2016 – 2020: Membru al Consiliului Şcolii Doctorale Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucureşti. Din 2009: Membru al Şcolii Doctorale de Informatică Aplicată şi Matematică Aplicată din cadrul Óbuda University (cu vechea denumire Budapest Tech Polytechnical Institution), Budapesta, Ungaria. Din 2004: Conducător de doctorat în domeniul Ingineria sistemelor (fost Automatică) la UPT. Din 2000: Profesor la Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată, la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul UPT (1998 – 2000 – conferenţiar, 1994 – 1998 – şef de lucrări, 1991 – 1994 – asistent). 1987 – 1991: Inginer automatist la punctul de lucru Timişoara din cadrul S.C. Infoservice S.A. (fost SIRECA). Publicaţii: Editor al unei cărţi publicate în Springer-Verlag. 14 cărţi publicate în România. 77 lucrări ştiinţifice publicate în reviste cu factor de impact Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS, cu denumirea anterioară ISI Web of Knowledge). Factor de impact (impact factor, IF) CA WoS cumulat = 138.798, IF cumulat calculat conform 2017 Journal Citation Reports (JCR) publicat de CA în 2018 = 225.504. Peste 200 lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi volumele unor conferinţe de specialitate din ţară. Citări (la 6 iulie 2018): 4437 citări, indice Hirsch (h-index) = 39 conform Scholar Google. 3102 citări în lucrări Scopus ale celor 303 lucrări proprii indexate în Scopus, h-index = 32 conform Scopus. 2183 citări în lucrări CA WoS ale celor 240 lucrări proprii indexate în CA WoS, h-index = 31 conform CA WoS. Membru în colegii de redacţie ale revistelor: IEEE Transactions on Fuzzy Systems (din 2018), indexată în CA WoS, IF = 8.415. Applied Soft Computing, Elsevier Science (din 2014), indexată în CA WoS, IF = 3.907. Evolving Systems, Springer-Verlag (din 2014), indexată în CA WoS. Cogent Engineering, Taylor & Francis (din 2017), indexată în CA WoS. Energies, MDPI (din 2017), indexată în CA WoS, IF = 2.676. Machines, MDPI (din 2017), indexată în CA WoS. Control Engineering and Applied Informatics (din 2016), indexată în CA WoS, IF = 0.698. Acta Polytechnica Hungarica, Óbuda University, Ungaria (din 2012), indexată în CA WoS, IF = 0.909. International Journal of Computers Communications & Control (din 2017), indexată în CA WoS, IF = 1.290. Advances in Electrical and Computer Engineering (din 2007), indexată în CA WoS, IF = 0.699. Editor-in-Chief al revistei International Journal of Artificial Intelligence (din 2008), indexată în Scopus. Editor-in-Chief al revistei International Journal of Imaging and Robotics (din 2011), indexată în Scopus. Membru corespondent al Academiei Române. Senior Member, IEEE. Apartenenţă la societăţi ştiinţifice şi tehnice: Comitetul Tehnic (TC) IFAC “Computational Intelligence in Control”. Task Force on Autonomous Learning Systems within the Neural Networks TC of the IEEE Computatational Intelligence Society. TC on Computational Cybernetics of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society-SMC. TC on Cyber-Medical Systems of the IEEE SMC Society. TC on Virtual Systems in Measurements of the IEEE Instrumentation & Measurement Society. Subcommittee on Computational Intelligence of the Technical Committee on Control, Robotics and Mechatronics of the IEEE Industrial Electronics Society. Task Force on Educational Aspects of Standards of Computational Intelligence of the Technical Committee on Standards of the IEEE Computational Intelligence Society. WG 12.9 on Computational Intelligence of the TC12 on Artificial Intelligence of the IFIP. Premii: Elsevier Scopus Award for Excellence in Global Contribution (2017). Premiul Grigore Moisil al Academiei Române (2003, 2014). Premiul Spiru Haret al Marii Loji Naţionale din România, acordat în 2016 în parteneriat cu Academia Română. Inclus în lista Top 10 researchers in Artificial Intelligence and Automation (IIoT World, iulie 2017). Profesor onorific al Óbuda University (cu denumirea veche Budapest Tech Polytechnical Institution), Budapesta, Ungaria (din 2007). Profesor Bologna (2017) din partea Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR). Best Paper Award la 16th Online World Conference on Soft Computing in Industrial Applications WSC16 (Loughborough University, 2011). Best Paper Award in the Area of Intelligent Control (două lucrări) la 2008 Conference on Human System Interaction HSI 2008 (Krakow). La http://www.aut.upt.ro/~rprecup/ pot fi găsite detalii privind activitatea profesională.