Prof. univ. dr. ing. Nicolae Vaszilcsin

1206

  •MEMBRU ASOCIAT

  • Inginerie chimică
  • n. 10 martie 1952

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Nicolae Vaszilcsin, născut la 10 martie 1952, Dudeştii Vechi (Timiş), absolvent al Institutului Politehnic Timişoara, Facultatea de Tehnologie Chimică, doctor în “Inginerie chimică” din 1996, cu teza “Sinteze electroorganice în reactoare electrochimice necompartimentate”, profesor din anul 2004 la Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, titular al disciplinelor: Electrochimie, Coroziune şi protecţie anticorozivă, Ingineria proceselor electrochimice, Chimie generală, Explozivi şi propelanţi, conducător de doctorat din 2005 în domeniul “Ştiinţe inginereşti – Inginerie chimică”. Activitatea ştiinţifică şi tehnică a fost desfăşurată în domeniul ingineriei proceselor electrochimice, abordând diverse teme de cercetare: procese electroorganice în reactoare necompartimentate (electrosinteza hidrochinonei, acidului crotonic şi lactonionic, oxidarea electrochimică a alcoolilor alifatici), coroziune şi protecţie anticorozivă (inhibitori de coroziune de adsorbţie, utilizarea medicamentelor expirate ca inhibitori de coroziune), electroliza apei (degajarea catodică a hidrogenului, electrozi scheletaţi obţinuţi prin sprayere termică în arc electric, obţinerea peliculelor electroactive prin descompunerea termică a unor combinaţii complexe), degajarea anodică a oxigenului, testarea rezistenţei la coroziune a componentelor reactoarelor pentru electroliza apei, pile de combustie (pile de combustie H2/O2 şi metanol/O2), depunerea catodică a metalelor şi aliajelor, senzori electrochimici. A publicat 166 de articole în reviste de specialitate, dintre care 70 Web of Science, a participat la realizarea a 3 proiecte internationale, dintre care la unul a fost director de proiect, 36 proiecte de cercetare naţionale, dintre care la 17 a fost director/responsabil de proiect, co-autor a 6 brevete naţionale.

A ocupat funcţiile de şef de catedră (1999-2004), prodecan (2004-2008) şi decan (2012-2020) la Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara.

În perioada 2014-2015 a fost membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice.