Prof.univ.dr.ing. Niculae Napoleon Antonescu

2080
  •  MEMBRU DE ONOARE
  •      Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  •  20 octombrie 1934

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Niculae Napoleon Antonescu, n.20 octombrie 1934, com.Ederile, jud.Dâmboviţa. După absolvirea şcolii Medii Tehnice de Petrol din Moreni-Dâmboviţa a urmat cursurile Institutului de Petrol şi Gaze din Bucureşti obţinând în 1957 Diploma de ”Inginer mecanic de petrol”. În 1970 a susţinut teza de doctorat: ”Cercetări asupra construcţiilor lanţurilor cu role şi zale scurte folosite la transmisiile instalaţiilor de foraj”. Între 1959-1976 a urcat treptele ierarhiei universitare devenind profesor din anul 1976. Între 1970-1979 a fost decan al Facultăţii de Maşini şi Utilaj petrolier,prorector (1979-1987 şi 1992-1996), rector (1996-2004) şi rector onorific (din 2004) al Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti. A publicat,ca autor sau coautor, 18 cărţi, 230 de articole în reviste şi volume de specialitate, 13 brevete de invenţie şi a condus sau participat la realizarea a peste 150 contracte de cercetare ştiinţifică. A fost membru fondator şi vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor (1996-2004),vicepreşedinte şi prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Tribologie (din 1978).A fost membru în Parlamentul României (1996-2004).