Prof.univ.dr.ing. Mircea Vladuțiu

2533
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Secția Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  • 28 februarie 1945

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

  Născut la 28 februarie 1945 la Sighișoara, județul Mureș. Studii: Școala medie nr.2, secția germană (actualul Liceu teoretic „Joseph Haltrich”), din Sighișoara (1962); inginer la Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timișoara, secția Electromecanică-Calculatoare electronice (1967); doctor inginer la Institutul Politehnic București (1982). Activitate în industrie: A coordonat lucrări de montaj, testare și punere în funcțiune de centrale telefonice automate Pentaconta în mai multe orașe din țară (1968-1971). Activitate didactică: A parcurs treptele ierarhiei didactice activând în învățământul electronic (1972-1975) și în cel de calculatoare și automatică (1975-în prezent) contribuind la îmbogățirea planurilor de învățământ prin discipline construite din temelii, unele introduse în premieră la nivel național, cum ar fi „Testarea calculatoarelor”, „Fiabilitatea sistemelor de calcul”, „Structuri tolerante la defecte”, „Controlul erorilor în sisteme de calcul”, „Calcul cuantic”, „Calcul bioinspirat”, „Sisteme emergente” și „Tehnologia sistemelor de calcul”.  De asemenea, a fost titularul disciplinelor „Arhitectura calculatoarelor”, „Organizarea calculatoarelor”, „Tehnologie de ramură și fiabilitate”, „Fundamentele calculatoarelor”, „Tehnici de proiectare asistată de calculator pentru sisteme digitale” și „Microelectronică”. A contribuit la dotarea laboratoarelor din facultăți și școli cu produsul brevetat „Testor de circuite integrate” executat în regim de microproducție. A elaborat materiale didactice sub formă de cursuri universitare (peste 1200 pagini, în mare parte originale) și îndrumătoare de lucrări de laborator (peste 175 de pagini). A fost titular de discipline la universitățile din Oradea, „Transilvania” Brașov, „Aurel Vlaicu” Arad și „Eftimie Murgu” Reșița. A susținut prelegeri la universitățile din Köln, Siegen și Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. S-a bucurat de aprecierea studenților pentru activitatea didactică prestată fiind ales de peste 25 de generații de studenți ai secțiilor de Calculatoare și Informatică pentru susținerea Cursurilor Festive de absolvire. Activitate de cercetare științifică: A elaborat, singur și în colaborare, peste 200 lucrări științifice publicate în reviste și culegeri ale unor manifestări internaționale și naționale, având un număr semnificativ de citări. Astfel, în bazele de date cunoscute, în intervalul de după anul 2000, apar 58 publicații în Web of Science (ISI), 38 publicații în ACM Digital Library, 59 publicații în DBLP Computer Science Bibliography, 18 publicații în Springerlink și 52 publicații în IEEE Xplore. A realizat lucrarea monografică „Computer Arithmetic. Algorithms and Hardware Implementations” în editura Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, care include cercetări ale autorului publicate în premieră. Este conducător de doctorat în domeniul Calculatoare și tehnologia informației având finalizate 29 teze, dintre care două au obținut distincția „Magna cum Laudae”, una fiind evaluată drept „Teza anului 2005”, și alte trei obținând distincția „Cum Laudae”.  A obținut patru brevete de invenție, toate premiate la saloane internaționale (Plovdiv) și naționale (Iași). A condus în calitate de director 12 granturi de cercetare științifică, fiind permanent preocupat de aplicarea industrială a rezultatelor acestora. Activitate managerială: A fost cofondator și apoi șeful filialei din Timișoara a Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Automatizări și Telecomunicații din București pentru o perioadă de 5 ani. A fost fondator și a activat ca director al Departamentului de Educație Permanentă din Universitatea „Politehnica” din Timișoara. Recunoaștere profesională și distincții: „Significant Contribution Award for dedicated contribution to test technology”, premiu conferit de IEEE Computer Society, Test Technology Technical Council la „European Test Symposium 2015-ETS 15”; „Diploma și Insigna Jubiliară a celei de a XX-a aniversări” acordată de Consiliul Științific al Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Automatizări și Telecomunicații; „Diploma ´10 ani de activitate a filialei IPA Cluj-Napoca”; „Diploma și Insigna Jubiliară a celei de a XXV aniversări pentru aportul deosebit la promovarea progresului tehnic și contribuția la activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniul automatizărilor”; „Profesor Bologna” obținut la prima ediție de acordare a titulaturii; Diplomele de Merit „Profesorul cel mai apreciat de către studenții de la CTI pe anul 2009” și „Profesorul cel mai apreciat de către studenții de la CTI și INF pe anul 2010”; titlurile de  Profesor Emerit (Timișoara, 2013), Doctor Honoris Causa (Oradea, 2010) și Senator de Onoare (Arad, 2003); „Diploma de Excelență pentru întreaga activitate didactică si științifică” (Timișoara, 2015).