Prof.univ.dr.ing. Mircea Stelian Petrescu

2818
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  wwwmirceapetrescu.blogspot.ro/
  •  08 mai 1933

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mircea Stelian Petrescu, n.8 mai 1933, Floreşti, Prahova. A absolvit Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti (1944-1952), Institutul Politehnic din Bucureşti, Facultatea de electronică şi telecomunicaţii, specialitatea electronică industrială(1952-1957), Institutul de fizică atomica al Academiei Române(1957-1958). Din 1958, şef de laborator, apoi asistent la Catedra de tuburi şi circuite electronice a Facultăţii de electronică şi Telecomunicaţii. 1960-1963, doctorat la Catedra de dispozitive semiconductoare, Institutul energetic din Moscova (teza de doctorat cu tema  „Imitanţe comandabile cu dispozitive semiconductoare”). 1964- şef de lucrări, Catedra de tuburi şi circuite electronice, Institutul Politehnic din Bucureşti. Din 1967, conferenţiar, apoi  şeful acestei catedre. În 1969, organizează Catedra de calculatoare a Institutului politehnic. 1969- 1970, cercetător la Universitatea California, Berkeley, departamentul de inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor. 1970-2001, director al Centrului de calcul al Institutului politehnic. Prorector al Institutului în intervalul 1973-1978. Principalele domenii ale activităţii de cercetare: analiza şi proiectarea circuitelor electronice integrate, studiul dispozitivelor şi sub-sistemelor numerice, baze de date, sisteme de informaţie. Peste 150 de lucrări ştiinţifice de specialitate publicate, precum şi mai multe contracte de cercetare. Conducător de doctorat în domeniul ştiinţei calculatoarelor (peste 50 de teze de doctorat susţinute public). Coautor al programelor naţionale de cercetare, fabricaţie şi  introducere a tehnicii de calcul şi de informatizare (1967, 1971, 1996). 1983- Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române. Preşedinte al Comisiei naţionale de informatică a Guvernului României. Doctor Honoris Causa al Universităţii „Politehnica” Timişoara, Universităţii tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi, Universităţii din Craiova. Participant la conferinţele Pugwash, la Conferinţele Generale ale UNESCO. Membru al „Association for Computing Machinery” şi al „International Institute of Electrical anf Electronic Enegineers”. Profesor consultant la Catedra de calculatoare, Universitatea „Politehnica” Bucureşti.. Membru de onoare al Academiei Române, Secţia de ştiinţe tehnice. Membru fondator.