Prof.univ.dr.ing. Mircea Ivănescu

3152
  • MEMBRU TITULAR
  •  Electronică, Automatică
  •  03 mai 1943
  • Contacteaza

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mircea Ivănescu: n. 3 mai 1943, Larga, Republica Moldova; abolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti (1965), specialitatea automatică; doctor inginer (1975), cu teza ”Sisteme de conducere cu distribuţie spaţială”; profesor din 1990 la Universitatea din Craiova, Catedra de Mecatronică. Rector al Universităţii din Craiova (1990-2004). Doctor Honoris Causa al Universităţii din Mechelen. Visiting Professor la universităţi din Europa şi Statele Unite ale Americii. A efectuat numeroase studii şi cercetări în domeniile Sisteme cu parametri distribuiţi, Sisteme discrete, Sisteme fuzzy, Sisteme neliniare, Robotică. A publicat peste 150 de lucrări şi 12 manuale de specialitate. A participat la numeroase granturi de cercetare în domeniul Roboticii şi Mecatronicii. Este preşedintele Societăţii Române de Robotică. Membru fondator. Curriculum vitae
1 Date de identificare personala Numele si prenumele Mircea Ivanescu
Locul si data nasterii: Larga, Rep Moldova
Adresa: Bucuresti
2 Studii (perioada, institutia, specializarea) Studii liceale Liceul I C Bratianu (Nicolae Balcescu) Pitesti
Studii universitare Universitatea Politehnica din Bucuresti, Fac de Energetica, SectiaAutomatica
Studii postuniversitare
Studii doctorale Universitatea din Craiova, Automatica
  Specializari postdoctorale
3 Activitate profesionala Pozitii ocupate -inginer proiectant 1965-1967 -asistent 1967-1974 -sef lucrari 1974-1977 -conferentiar 1977-2000 -profesor 2000-
Realizari deosebite
 
4 Activitate stiintifica (Se anexeaza lista de lucrari sau se indica o adresa web la care poate fi consultata) Domenii de competenta Activitatea de cercetare a fost si este orientata in urmatoarele directii: sisteme cu parametri distribuiti, teoria sistemelor, sisteme de control, sisteme numerice, control optimal, sisteme de conducere pentru roboti industriali, sisteme de actionare neconventionale cu lichide electrorheologice, sisteme fuzzy etc. Lucrarile de cercetare cuprind un numar mare de rezultate privind sistemele cu parametri distribuiti, controlul optimal al acestora, utiliz`nd calcul variational si programare dinamica, programare incrementala, stabilitatea sistemelor distribuite, criterii  frecventiale de tip Popov pentru SPD, introducerea functionalelor de predictie in programarea dinamica diferentiala a SPD, aplicarea controlului sistemelor  descrise prin ecuatii cu derivate partiale la sistemele chimice, energetice, termice, hidraulice etc. Alte rezultate importante au fost obtinute in domeniul controlului robotilor industriali, sisteme senzoriale pentru roboti, inteligenta artificiala si conducerea neconventionala a robotilor. O activitate importanta a fost depusa in domeniul sistemelor senzoriale pentru roboti, inteligenta artificiala si conducerea neconventionala a robotilor. O atentie deosebita a fost acordata manipulatoarelor cu o mobilitate infinita, structuri hiperredundante de tip tentacul-trompa. O directie importanta de cercetare este cea a implementarii unei structuri tehnologice bazate pe lichide electro-rheologice, in special dedicate modelelor hiperredundante tentaculare Au fost introduse controlere bazate pe sisteme cu structura variabila implementabile cu lichide electro-rheologice si s-au propus algoritmi fuzzy pentru conducerea sistemelor complexe hiperredundante Un interes aparte l-au reprezentat sistemele de conducere bazate pe materiale inteligente. O directie importanta de cercetare a fost cea legata de noul domeniu impus pe plan mondial – mecatronica – un domeniu multidisciplinar al mecanicii, electronicii, calculatoarelor si automaticii. In acest sens se evidentiaza contributia adusa in stabilirea unor noi sisteme de conducere bazate pe o abordare energetica, care sa permita eliminarea dificultatilor inerente complexelor modele matematice ale acestor sisteme.
Lucrari stiintifice www.robotics.ucv.ro
5 Activitate tehnica Structuri  robotice  de mare flexibilitate Robotul hiperredundant – TEROB (Tentacle Robot) cu variantele: –          TEROB-01 – actionare hidraulica –          TEROB-02 – actionare electrica –          TERoB-03 – actionare electro-hidraulica
6 Recunoastere nationala –          Membru in Consiliul ARACIS. –          Presedintele Societatii de Robotica din Romania; –          Membru al Academiei Tehnice din Romania; –          Membru al Institut of Electrical and Electronic Engineering; –          Membru al IAU (Asociatia Internationala Universitara); –          Membru SRAIT (Societatea Romana de Automatica si Informatica Tehnica); –          membru CREDING Distinctii –          Medalia – Crucea Patriarhala acordata de Patriarhia Romana –          Steaua Romaniei in Grad de Ofiter
  Recunoastere internationala –          Doctor Honoris Causa al Institutului European pentru Drepturile Omului – Mechelen; –          Cavaler al Academiei de Arta si Stiinta din Brazilia; –          Membru in The Board of ISR (International Society of Robotics)
Numar de citari pentru lucarile relevante, peste 200