Prof.univ.dr.ing. Mihail Corneliu Alexandrescu

3665
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Ingineria Transporturilor
  •  06 martie 1941

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mihail C. Alexandrescu: n. 6 martie 1941, Simeria, jud. Hunedoara; absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti, Facultatea Electronică şi telecomunicaţii (1964), specialitatea Centralizări, semnalizări feroviare; doctor inginer (din 1978), cu teza „Studiul regimului tranzitoriu in circuitele de centralizare dispecer” (specialitatea Telefonie, telegrafie); conducător de doctorat din 1990 (Telecomenzi şi electronica in transporturi,Ingineria transporturilor); dintre doctoranzi, 13 au obţinut titlul de doctor,  9 sunt in străinătate (SUA, Canada, Anglia, Olanda), 14 fiind în prezent în stagiu; profesor (din 1990); discipline predate –Sisteme de telecomandă, Semnale circuite şi sisteme, Prelucrarea numerică a semnalelor, Sisteme telematice in transporturi; lucrări – cca 60 de articole ştiinţifice, 17 cărţi, peste 50 de contracte (proiecte) de cercetare (responsabil la peste 25); preşedinte ITS Romania (Organizatia Română pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport – din 1999 până în iunie 2006); expert consultant,  evaluator şi monitor în mai  multe programe naţionale; membru într-o comisie de specialitate a CNATDCU din 2000 (în prezent preşedinte la “Ingineria Aerospatiala, Autovehicule si Transporturi” (pentru confirmarea titlurilor de Doctor si a calităţii IOSUD); şef catedra (1990 -2004), prorector UPB (2000-2004), decan Facultatea Transporturi (din 2004).