Prof.univ.dr.ing. Liviu Cristian Miclea

2721
MEMBRU ASOCIAT

Electronică, Automatică

Data nașterii: 11.01.1959


Liviu-Cristian MICLEA, este profesor la Departamentul de Automatică al Facultății de Automatică și Calculatoare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. S-a născut la 11 ianuarie 1959 în Unirea, jud. Alba. A absolvit Liceul de Informatică Cluj-Napoca (1974-1978). Studiile universitare au constat în absolvirea Facultății de Electrotehnică, specializarea Automatizări şi Calculatoare (1979-1984), din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca.

După absolvire a obținut repartiție în cercetare la Institutul de Cercetare IPA București, filiala Cluj-Napoca (1984-1995). În anul 1995 a devenit cadru didactic la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Între realizările sale pe plan professional sunt de remarcat urmăroarele:

 • A introdus în planurile de învățământ 6 discipline noi și a inițiat și dezvoltat 2 programe de master noi (unul în limba engleză);
 • Este conducător de doctorat în domeniul “Ingineria sistemelor” din anul 2006 – 14 teze finalizate.
 • A fost președinte sau membru într-un număr mare de comisii de doctorat și abilitare (peste 40), dintre care 5 la nivel international (Italia, Cehia);
 • Este membru în comisia 15 (Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor) a CNATDCU – 2013-prezent (la a 3-a legislatură);
 • Este director al grupului de cercetare ştiinţifică „Sisteme dependabile” – 17 membri;
 • În domeniul său principal de cercetare “Dependabilitatea sistemelor cyber-fizice” are o recunoaștere certă atât pe plan national cât și international (10 premii intenaționale si naționale, 6 prezentări invitate);
 • A avut un număr important de contracte de cercetare, instituționale și publicații:
  • 44 contracte de cercetare (6 internaționale), din care 28 director/responsabil de contract;
  • 6 contracte instituționale, din care la unul Responsabil proiect Partener din partea UTCN.
  • 18 monografii sau cărţi de specialitate, 5 capitole de carte;
  • peste 265 de lucrări publicate în reviste/conferinte; h-index: 16 (GS), 11 (Scopus), 9 (WoS);
 • Are o intensă activitate ca organizator și membru în comitetele științifice ale unor conferințe și reviste recunoscute pe plan international (IEEE-AQTR, IEEE ETS, Sensors, Electronics, …);
 • Pe plan administrativ a avut și are o importantă contribuție:
  • Vicepreședinte al Senatului UTCN (2024-prezent)
  • Decan, Facultatea de Automatica si Calculatoare (2012-2024) – este cea mai mare facultate din UTCN și a avut rezultate economice deosebite (balanța finanțare-cheltuieli +30%);
  • Co-director executiv Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (2011-2012);
  • Șef Catedra de Automatică (2003-2011).