Prof.univ.dr.ing. membru titular al Academiei Române Dorel Banabic – Vicepreședinte Filiala Cluj

2339
  • MEMBRU TITULAR
  •      Vicepreședinte Filiala Cluj – Știința și ingineria materialelor
  •  users.utcluj.ro/~banabic/
  •  03 octombrie 1956

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Dorel Banabic, n.03 octombrie 1956, com. Ciceu-Giurgeşti,  jud. Bistriţa-Năsăud Formare: Absolvent al clasei speciale de matematică a Liceului Andrei Muresanu din Dej în anul 1975; absolvent al Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, în anul  1980; Titlul de Dr. ing. obţinut în anul 1993, cu teza “Cercetări privind deformabilitatea tablelor metalice subţiri“.Bursier Humboldt (Universitatea din Stuttgart) din 1996 până în 1998, 1999, 2000. Specializări în Polonia, 1990-1993; Franţa, 1993, 1996, 1999; Anglia, 1996;USA, 1996; Germania, 1995, 1996-1998, 1999 și 2000 (Bursa Humboldt). Cariera: Inginer proiectant în cadrul Intreprinderii Mecanica din Sibiu (1980-1982) şi în cadrul Fabricii de Masini de Rectificat din Cluj-Napoca (1982-1984); Activitate didactica universitară, în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca), Facultatea de Construcţii de Maşini începând cu anul 1984 până în prezent, parcurgând toate gradele didactice de la cel de asistent până la cel de profesor, obţinut în anul 1996; Conducător de doctorat în specialitatea „Inginerie industrială“ din anul 1999; Director al Centrului de Cercetări în domeniul tehnologiilor de deformare a tablelor metalice « CERTETA » din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca . Cercetător invitat la Universitatea Paris Nord în anul 1999. Profesor Invitat la Universitatea din Besancon (Franţa) (ianuarie-martie 2000), Universitatea Paris Nord (iunie-iulie 2000, martie 2006), Universitatea Tehnică din Chemnitz (2001), RWTH Aachen (2002), ENSAM Metz (iunie-iulie 2007). Din anul 2000 până în 2005 a fost Profesor Invitat la Institutul de Tehnologia Deformărilor Plastice al Universităţii din Stuttgart. Publicații: Autor a 14 carţi, dintre care menţionăm „Tehnica hidraulicii proporţionale“, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1989; „Deformabilitatea tablelor metalice subţiri“, Editura OIDCM, București, 1992; “Modelarea proceselor de deformare plastică a tablelor“, Editura Transilvania Press, Cluj Napoca, 1995; Autor principal al cărţilor:„Formability of Metallic Materials”, Springer, Berlin-Heidelberg, 2000; “Sheet Metal Forming Processes”, Springer, Berlin-Heidelberg, 2008; Editor al cărţilor: “Advanced Methods in Material Forming”, Springer, Berlin-Heidelberg, 2007; “Modelling and Experiments in Material Forming”, Hermes-Lavoisier, Paris, 2007. Coautor la cărţile: “Continuum Scale Simulation of Engineering Materials”, Wiley, New York, 2003; “Virtual Fabrication of Aluminum Alloys”, Wiley, New York, 2006; “Advances in Material Forming”, Springer, Berlin-Heidelberg, 2007. A publicat peste 50 de articole în reviste din ţară si din străinatate, din care 25 fiind publicate în reviste cotate ISI (International Journal of Plasticity, Journal of Materials Processing Technology, International Journal of Mechanical Sciences, Aluminium, Metalurgia, Key Engineering Materials, , etc.); a participat cu lucrări la peste 120 manifestări stiinţifice (congrese, conferinţe, etc.). Citat în peste 300 lucrări din străinătate. Domenii de interes în cercetare: Teoria plasticităţii ; Comportarea anizotropă a materialelor ; Deformabilitatea metalelor; Tehnologiile de prelucrare prin deformare plastică. Acţionări electro-hidraulice. Membru in organizaţii: membru corespondent al International Academy for Production Engineering Research-CIRP (din 2005); secretar al ESAFORM (Asociaţia Stiintifică Europeană de Deformarea Materialelor)  în perioada 2000-2008; Vicepresedinte al ESAFORM din anul 2008; membru în Supervisor Board  al centrului de excelenţă în Stiinţa Materialelor şi Biomateriale al Universitaţii Tehnice din Gliwice, Polonia; membru în comitetele stiinţifice ale mai multor reviste de specialitate; Editor şef al Buletinului stiintific al ESAFORM; Editor Asociat al revistei “International Journal of Material Forming” (editată de Lavoisier, Paris); membru în peste 30 de Comitete Stiinţifice ale unor conferinţe internaţionale din domeniul deformării plastice. Membru în “Comisia Prezidenţială pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din Domeniile Educaţiei şi Cercetării din România”. Premii: Premiul “Traian Vuia” al Academiei Române pe anul 2000 pentru lucrarea “Formability of Metallic Materials”; Premiul “Leonardo da Vinci” al Comisiei Europene pe anul 2006 pentru programul de e-learning ALUMATTER; Medalia de Bronz a Presedenției Germaniei pe anul 2007 pentru programul de e-learning ALUMATTER.