Prof.univ.dr.ing. membru corespondent al Academiei Române Victor Croitoru

3364
  • MEMBRU TITULAR
  •      Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  17 august 1943

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Victor Croitoru: n. 17 august 1943, Bucureşti; absolvent al Inst. Politehnic din Bucureşti (1966), specialitatea Telecomunicatii; doctor inginer (din 1974), cu teza “Contribuţii la studiul reţelelor de conexiune spaţio-temporală destinate sistemelor de comutaţie digitală”; profesor si conducător de doctorat (1992-prezent) în Universitatea Politehnica din Bucureşti. A efectuat numeroase studii şi cercetări, fiind conducător de contracte de cercetare în domeniile: Tehnici de comunicaţie, Terminale inteligente, Transmisiuni integrate voce-date,  publicând peste 100 de lucrări în ţară şi străinătate şi 19 cărţi şi manuale de specialitate. A primit premiul Traian Vuia (1987), din partea Academiei Române. Este senior member al Institution of Electrical and Electronics Engineers – IEEE (din 1997), membru corespondent al American Romanian Academy of Arts and Sciences (din 2002) şi membru al Asociaţiei Ing. de Tc. din România (din 2003). Este expert evaluator CNCSIS/CEEX-MEdC. Are ordinul naţional Serviciu Credincios  (2000) în rang de ofiţer. A fost înscris în Enciclopedia personalităţilor din România (2006).