Prof.univ.dr.ing.Marius Guran

2677
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  07 noiembrie 1936

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Prof.dr.ing. GURAN MARIUS;Nascut la 07.11.1936 in comuna Barca, jud.Dolj. Profesor (emerit), Director General al Centrului de cercetare şi consultanţă PREMINV (Pregătirea privind Managementul şi Ingineria Intreprinderilor Industriale Virtuale), din Universitatea POLITEHNICA Bucureşti. Membru de Onoare al Academiei Romane, Secţia Ştiinţa şi tehnologia Informaţiei A realizat următoarele activităţi şi lucrări reprezentative (selecţie): 1. In domeniul reţelelor de calculatoare de arie largă (WAN), a constituit primul colectiv, apoi un laborator şi o secţie de cercetare, la ICI, care pe parcursul a cca 12 ani (1971-1983) au realizat cercetări in cadrul Proiectului cunoscut sub denumirea de RENAC/RENOD ( REţea NAţională de Calculatoare/REţea NODală de comunicaţii), inclusă ca obiectiv in Planul de Stat, in fazele finale de realizare. Acest proiect s-a realizat ca model de laborator şi prototip, cu trei noduri, folosind comutaţia de pachete. Prototipul a fost incercat şi experimentat la scară naţională, cu nodurile amplasate la Palatul telefoanelor din Bucureşti şi la Centralele telefonice interurbane din Cluj-Napoca şi Bacău, sub denumirea Experimentul UNIREA, deoarece a făcut prima conexiune de date on-line intre principalele provincii istorice ale Romaniei, folosind calculatoare, ca resurse de calcul, amplasate la Centrele Teritoriale de Calcul Electronic şi la ICI. Proiectul RENAC/RENOD a fost primul proiect de reţea naţională cu comutaţie de pachete din ţările CAER, fiind distins cu premiul „Traian Vuia” al Academiei in 1985. In jurul proiectului s-a format o şcoală cu zeci de specialişti care, incepand cu 1990, şi-au adus o contribuţie esenţială la punerea in funcţiune a primelor reţele de calculatoare de tip WAN in Romania (ROEARN – ROmanian EARN, in 1990-1991, cu prima conexiune la Viena, care permitea utilizarea EARN-European Academic Rerearch Network şi a Internetului, prima data in Romania. In 1992, ROEARN a devenit RAR (Reţeaua Academică Romană), din care s-au format reţelele RNC şi RoEduNet, in cadrul MEI, iar la Romtelecom s-a infiinţat Societatea mixtă Rompac/RTNS, conectate la reţelele internaţionale, incepand din 1990. Proiectul RENAC/RENOD s-a plasat la nivelul unor realizări de varf din ţările dezvoltate (Reţelele ARPA-SUA şi Cyclades-Franţa ) din anii 70 şi 80, ceea ce a permis organizarea in Romania, la Bucureşti şi Braşov, sub egida şi finanţarea UNESCO, a două simpozioane internaţionale pe tema reţelelor de calculatoare. Datorită proiectului, ICI a inregistrat domeniul de reţea .ro la organizaţiile internaţionale RIPE şi IANA, obţinand dreptul de gestiune al acestui domeniu la nivel naţional, din 1992. 2. In domeniul reţelelor locale (LAN), a iniţiat cercetări privind interconectarea calculatoarelor in reţele pe zone restranse, finalizate in cadrul proiectului CAMELEON (Connectivity, Adaptability, Modularity, Extensibility, Local, Efficiency, Opennes, Networking), reprezentand prima reţea locală de tip magistrală (Ethernet), realizată in Romania, in perioada 1983-1986, cu elementele de interfaţare la magistrală asimilate in fabricaţie, in ţară la ICE Felix, pe baza specificaţiilor ICI. 3. In domeniul cercetării/proiectării/fabricaţiei asistate de calculator (CAD/CAM/CAE) şi al interconectării echipamentelor de calcul din mediul industrial, a iniţiat şi condus cercetări in ICI, apoi in ITCI şi ICSIT-MU, in cadrul proiectului primului sistem flexibil de fabricaţie integrat, condus cu calculatorul, realizat in ţară (SFF-001), instalat la IMU Bacău (1986 – 1989). 4. In domeniul managementului şi ingineriei intreprinderilor industriale, ca organizaţii virtuale (intreprinderi reţelizate), in cadrul unui grant finanţat de Banca Mondială şi MEI obţinut prin competiţie in 1998, a constituit la finalizarea grantului, in 2002, Centrul de cercetare şi consultanţă PREMINV (PREgătirea privind Managementul şi INgineria INtreprinderilor Virtuale), din cadrul UPB, acreditat de CNCSIS, in care se desfăşoară proiecte de cercetare, programe de masterat şi doctorat in limbile romană şi engleză, inclusiv in cadrul unor colaborări internaţionale. 5. In cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, a desfăşurat activităţi didactice, de cercetare şi conducere de doctorat la Facultăţile: Electronică şi Telecomunicaţii, Automatică şi calculatoare (membru fondator al Catedrei de calculatoare), Inginerie Mecanică şi Mecatronică (membru fondator al specializării de Mecatronică şi Echipamente Periferice), Inginerie in Limbi Străine (FILS), Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST). A desfăşurat activităţi didactice şi in alte universitati din ţară şi străinătate: Academia de Studii Economice, SNSPA, Universitatea Bucureşti, visiting scholar şi/sau research associate la mai multe universităţi din SUA (Univ. of California-Berkeley, Massachussetts Inst. of Technology) şi din UK (City University-London, UMIST, UWIST, The Polytechnic of Central London, South Bank Polytechnic, University of Strathclyde, Cranfield Institute of Techology). 6. In cadrul Institutului de Cercetări in Informatică (ICI) a desfăşurat activităţi de cercetare, ca CP I, şef de laborator, şef de secţie şi activităţi de conducere (Director fondator al ICI 1970, Director al Centrului de calcul, Director ştiintific, Director general adjunct). A fost consultant UNESCO pentru informatică şi reţele de calculatoare. 7. Colaborări: A colaborat in calitate de consultant cu firmele Price Waterhouse Coopers, Oracle şi Romsys pentru proiectul Centru de servicii externalizate pentru IMM-uri (Outsourcing Service Center for SMEs), in perioada 1997-2002. 8. Activitate publicistică: Este coautor la 10 volume şi autor unic la 4 volume, are peste 145 comunicări ştiinţifice la manifestări interne şi internaţionale, 130 lucrări publicate in reviste de specialitate. A condus 20 doctoranzi cu teze susţinute şi 6 doctoranzi activi in prezent. 9. Distincţii: A fost decorat cu Ordinul Meritul ştiinţific (1985) şi Ordinul Serviciu credincios (2003).