Prof.univ.dr.ing. Marioara Abrudeanu

978
  •  MEMBRU CORESPONDENT
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  13 octombrie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Marioara Abrudeanu, n.13 octombrie 1949, com.Petriş, jud.Arad. În 1967 absolvă Liceul Decebal din Deva şi apoi Facultatea de Metalurgie din Institutul Politehnic Bucureşti (1972), cu doctoratul în Ştiinţa Materialelor la Institutul Politehnic din Bucureşti (1991). In perioada 1992-2002 participă la diverse stagii de formare post-doctorală în domeniul Ştiinţei Materialelor la universităţi şi institute de prestigiu din străinătate (1992-1994 la Ecole des Mines de Nancy, Université de Marseille Luminy, Université Paris-sud Orsay, Institut National Polytechnique de Toulouse; 1996-2002 la Universitatea Wolverhapton, Centrul de Formare Continuă din Academia Orléans – Tours, Laboratorul European Asociat de Materiale Barcelona – Odeillo, Ecole Centrale Paris – Laboratorul de Chimia Fizică a Solidelor, CESI Paris Ile de France, Odense TS, IAW Aachen).A efectuat cercetări ştiinţifice cu caracter fundamental în următoarele domenii:Cercetări asupra proceselor de oxidare şi de coroziune la temperaturi înalte a oţelurilor şi a aliajelor cu baza de zirconiu;Cercetări asupra proceselor şi condiţiilor de realizare pe suport metalic a unor acoperiri cu diferiţi compuşi prin metode fizice şi chimice (PVD, CVD, MOCVD);Cercetări privind rezistenţa la coroziunea electrochimică a unor straturi superficiale;Elaborarea unor nanomateriale oxidice prin procedee umede si în cuptorul solar; Determinarea difuzivităţii termice a unor materiale metalice, oxidice si de tip sandwich. A publicat 16 cărţi în edituri centrale, în Editura Universităţi Piteşti, 1 CD Rom la WIFI Wiena şi 68 articole în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate. A efectuat lucrări de cercetare în cadrul a 25 granturi (23 naţionale şi 2 europene) şi pentru 21 contracte de cercetare cu parteneri industriali. In cariera didactică, desfăşurată timp de 33 de ani la Universitatea din Piteşti, a predat şi publicat 7 cursuri şi a condus 6 lucrări de doctorat din care 3 in cotutela franco–româna. A funcţionat ca prorector si director de relaţii internaţionale al acestei universităţi. A înfiinţat la Universitatea din Piteşti învăţământul franco-român în domeniul materialelor la nivel de masterat, care numără în prezent 12 promoţii, studenţii obţinând diploma Universitatii din Piteşti si diploma Institutului Politehnic din Toulouse. Este membra a comisiei de master Materiale de la INP Toulouse. A fost profesor invitat si cercetător invitat la INSA Lyon, INP Toulouse, Universitatea Paris Nord si Universitatea Paris Sud. In perioada 2002-2008 a fost membru al Consiliului CNCSIS. Este preşedintele Fundaţiei Universitare Piteşti, vicepreşedinte al Asociaţiei Professeurs du Monde, Franţa (din 2002) şi membră în Association des Anciens et des Amis du CNRS France din 1993. A fost distinsă, în 1996, de Adunarea Naţionala a Franţei cu Ordinul Palmes Académiques în grad de cavaler.