Prof.univ.dr.ing. Marioara Abrudeanu

2245
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  13 octombrie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Data și locul nașterii:13.10.1949 la Petriș, jud. Arad.

Studii: Liceul „Decebal” din Deva, Facultatea de Metalurgie şi doctoratul în ingineria materialelor la Universitatea Politehnica Bucureşti. Specializări la: Institutul Politehnic din Lorena – Şcoala de Mine Nancy (stagiu post-doctoral cu bursă a guvernului francez), Universitatea Paris Sud – Orsay – Institutul de Materiale, Universitatea Paris Nord şi Institutul de Materiale Barcelona.

Activitatea didactică, de la asistent (1975) până profesor (1997) a desfășurat-o la Universitatea din Pitești. A iniţiat şi a coordonat 20 de ani formaţia de master „Știinţa şi tehnologia  materialelor” realizată cu colaborare franceză şi cu dipomă dublă acordată de INP Toulouse. A dezvoltat cooperarea internaţională. A fost habilitată conducător de doctorat în domeniul Ingineria materialelor în anul 2000 şi a realizat doctorate în cotutelă internaţională cu Şcoala Centrală Paris, INSA Lyon, INP Toulouse, Universitatea din Metz, Universitatea Bordeaux Montaigne şi Universitatea Clermont Ferrand.

A fost cercetător invitat pe post rosu CNRS – Franţa, a participat la proiecte NATO, PECO, FP6, FP7 şi Orizont 2020 şi a fost profesor invitat în universităţi franceze.

A publicat 17 cărţi de specialitate (8 în edituri centrale) și lucrări în reviste şi în volumele manifestărilor ştiinţifice, din care 51 articole  în reviste cotate ISI şi 53 lucrări indexate în baze de date.

I s-au acordat: decoraţia “Palmes académiques”- Franţa, distincţia pentru cercetare CNCSIS, premiul Comitetului Internaţional de Coroziune şi diploma “Rayonnement-Honneur-Prestige” pentru contribuţia la imaginea pozitivă a României.

În prezent desfăsoară activităţi de cercetare în colaborare internaţională în domeniul materialelor noi precum şi, activități care implică caracterizarea bunurilor de patrimoniu cultural material folosind tehnici specifice ingineriei materialelor. Este fondator şi preşedinte al Asociaţiei DoxDomia care acordă tinerilor sprijin pentru integrare socială şi profesională.