Prof.univ.dr.ing. Maria Petrescu

2770
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  30 iunie 1932

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Maria Petrescu ,n.30 iunie 1932, Şugag-Alba. Studii: Liceul Domniţa Ileana Sibiu (1951); Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Metalurgie (1956); Doctor inginer Institutul Politehnic Bucureşti (1971). Specializări: Institutul de Fizică Tehnică al Academiei (Ungaria,1960), Universităţile din Trondheim şi Oslo,Centrul de cercetări de la Nordisk Aluminium din Holmestrand (Norvegia 1980), Institut National Polytechnique de Grenoble (Franţa, 1991), Ecole des Mines de Nancy (Franţa, 1991). Afiliere profesională în cadrul institutelor de cercetare ale Academiei Române: cercetător la Centrul de Cercetări  Metalurgice (1956-1960), cercetător onorific la Centrul de Chimie Fizică (1967). Afiliere profesională în cadrul învăţământului superior la Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, catedra Metalurgie fizică: asistent (!961- 1965), şef de lucrări (1965-1972), conferenţiar (1972-1980), profesor din 1980,  profesor consultant din 1997, cu funcţii de conducere prodecan (1975-1981), decan (1989-1990), şef de catedră (1985-1990); cursuri predate Metalurgie fizică, Ştiinţa materialelor, Teoria structurală a proprietăţilor metalelor, Metale pure, Aliaje amorfe şi nanocristaline, Biomateriale. Conducere de doctorat în specialitatea Şriinţa Materialelor din 1990 până în prezent (14 doctori cu titlu confirmat). Cercetări: extragerea metalelor rare; metale de înaltă puritate; spectroscopie de emisie, microscopie electronică şi difracţie de raze X; structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor lichide; acoperiri metalice prin difuzie, coeficienţi de difuzie în stare lichidă şi solidă; aliaje uşoare amorfe, nanocristaline şi cvasicristaline solidificate ultrarapid; aliaje magnetic moi ; aliaje uşoare tip microcompozit ; obţinerea şi caracterizarea superabrazivilor de sinteză (diamant şi nitrură cubică de bor). Publicaţii 17 cărţi (tratate , monografii, cursuri, responsabil al volumelor I şi III din Tratatul de Ştiinţa materialelor metalice cu apariţie începând din 2006 sub egida ASTR), 123 articole publicate în reviste şi Proceedings din ţară şi străinătate (Spania, RFG, Italia, Franţa, Anglia), memorii ale contractelor de cercetare, 4 brevete de invenţie. Activitate editorială  membră în International Editorial Advisory Board al revistei Materials Science Forum (Zurich-Elveţia), redactor  al Buletinului Ştiinţific al Univ.Politehnica Bucureşti seria B (Chimie şi Ştiinţa materialelor).