Prof.univ.dr.ing. Maria Georgescu

2305
  • MEMBRU TITULAR
  •  Inginerie chimică
  •  13 octombrie 1940

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Maria Georgescu, n.13 octombrie 1940, Bârlad; Studii liceale – Bârlad, Liceul Roşca Codreanu – absolvire 1957. În perioada 1957-1962 a urmat cursurile Facultăţii de Chimie Industrială, Institutul Politehnic Bucureşti. În 1972 a susţinut teza de doctorat intitulată „Procese fizico-chimice la întărirea zgurilor de furnal în prezenţă de activatori”, obţinând diploma de doctor inginer în specialitatea Tehnologia Silicaţilor şi Compoşilor Oxidici. De la absolvirea facultăţii şi până în prezent, desfăşoară activitate didactică în cadrul a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, parcurgând toate treptele activităţii didactice, după cum urmează: preparator (1962-1963), asistent (1963-1974), şef lucrări (1974-1982), conferenţiar (1982-1990), profesor (1990 – prezent).A predat cursurile : Chimia şi tehnologia lianţilor şi betoanelor ,Lianţi speciali şi Lianţi magnezieni şi fosfatici , Procese fizico-chimice la întărirea lianţilor  şi Lianţi fosfatici termorezistenţi, Studii Aprofundate, specializarea Lianţi speciali. Paralel cu activitatea didactică, a desfăşurat în mod constant, activitate de cercetare ştiinţifică, circumscrisă următoarelor domenii: procese fizico-chimice la întărirea lianţilor anorganici, procese care au loc la formarea clincherului de ciment portland, în corelare cu caracteristicile materiilor prime şi parametrii de tratament termic, lianţi complecşi organo-minerali, lianţi complecşi, cu adaosuri silicioase sau/şi aditivate cu plastifianţi, lianţi de tip oxid-sare-apă, lianţi de tip oxid-acid (cu utilitate ca mase termorezistente/refractare sau ca biomateriale), sinteza prin metode neconvenţionale, a unor constituienţi lianţi mono/policomponenţi, lianţi de zgură activată alcalin, reacţii alcalii-agregat în betoane hidrotehnice etc. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică s-au concretizat în peste 195 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate sau volume ale unor manifestări ştiinţifice de profil, cu caracter naţional şi internaţional, precum şi în referate ştiinţifice de finalizare a unor contracte de cercetare ştiinţifică (90). Dintre manifestările ştiinţifice cu caracter internaţional, la care a participat cu lucrări care au fost prezentate şi/sau publicate, se menţionează: International Congres on the Chemistry of Cement (ediţiile 7, 8, 9), Internationale Baustofftagung – IBAUSIL (ediţiile 8-15), ECERS (ediţiile 5-7), NBC Internatinal Seminar on Cement and Building Materials, Materials Congress Oxford (1998), Ceramic Congress – Istambul (ediţiile 3, 4), International Conference on Infrastructure Regeneration and Reabilitation. Improuving the Quality of Life through Better Construction. A vision for Next Milenium – Scheffield (1999), CANMET, Bucureşti (2003), CANMET Varsovia 2007, RICCCE, Bucureşti (ediţiile 6-15) etc. În perioada 1992-2001 a participat la derularea unor proiecte internaţionale, cu caracter didactic (1) sau ştiinţific (2, din care, la unul a fost director de proiect). A elaborat, în colaborare, un număr de 11 cărţi, în domeniul chimiei şi tehnologiei lianţilor şi betoanelor (monografii, tratate, manuale, îndrumare pentru activităţi practice).Conducător de doctorat, din anul 1991, a îndrumat activitatea de finalizare a 10 teze, care au fost susţinute în perioada 1997-2008. În colaborare cu institute de cercetare de profil (CEPROCIM, INCERC, PROCEMA, ICEM, ICM) sau unităţi industriale (Întreprinderea de Fibre Artificiale Brăila, CESAROM, PREFABRICATE Vest, Bucureşti ), a participat la rezolvarea unor probleme legate de procesele de fabricaţie a diferitelor materiale, la ameliorarea unor deficienţe de ordin tehnologic. A participat, de asemenea, la analize privind economisirea de energie la fabricarea cimentului şi realizarea prefabricatelor din beton, în cadrul Consiliului tehnico-economic al MEFMC sau al Departamentului de profil, din cadrul Ministerului Industriilor. În perioadele 1981-1990 şi 1996-2004, a făcut parte din Consiliul Profesoral al Facultăţii de Chimie Industrială, iar în perioadele 1985-1989 şi 1996-2000, a fos membră în Senatul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. În ultimii aprox. 20 de ani,  este referent ştiinţific la lucrări publicate în reviste de specialitate, precum: Revista Română de Materiale, Revue Roumaine de Chimie, Revista de Chimie, Cement and Concrete Composites (ultimii ani). Este, de asemenea, membră în Colegiul editorial al Revistei Române de Materiale şi Colegiul editorial al Buletinului ştiinţific al UPB. Este membră a Societăţii Inginerilor Chimişti din România, membră a Societăţii de Chimie din România.