Prof.univ.dr.ing. Lucian Nicolae Vințan – Decedat

5024

EXPERIENTA PROFESIONALA

SCURT CURRICULUM VITAE Dl. Lucian N. VINȚAN este profesor universitar (din anul 2000) și (primul) conducător de doctorate în domeniul „Calculatoare și tehnologia informației” (din 2001) la Universitatea „Lucian Blaga” (ULB) din Sibiu, unde conduce „Centrul de cercetare pentru arhitecturi avansate de procesare a informaţiei” – v. http://acaps.ulbsibiu.ro/. A obținut titlul de inginer diplomat și un doctorat, ambele de la Universitatea „Politehnica” din Timișoara, în domeniul științei și ingineriei sistemelor de calcul. Profesorul Lucian N. VINȚAN este expert în arhitectura sistemelor de calcul, optimizare multi-obiectiv (Pareto) și metode de text-mining. El a publicat peste 160 de articole științifice în reviste prestigioase de specialitate, spre ex. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Information Sciences (Elsevier), Concurrency and Computation: Practice and Experience (Wiley & Sons), Journal of Systems Architecture (Elsevier), IET Computers & Digital Techniques, Microprocessors and Microsystems (Elsevier) etc. precum și în conferințe internaționale de referință (IEEE, ACM), din România, SUA, Marea Britanie, Italia, Germania, Spania, China etc. Peste 45 dintre acestea sunt indexate/cotate (ISI) (Thomson Reuters) Clarivate Analytics Web of Science (WoS). Lucrările sale au înregistrat până în prezent (2017) peste 800 de citări internaționale independente, prin intermediul unor  publicații de certă ținută științifică (spre ex. în prestigioasa revista IEEE Transactions on Computers). In anul 2017 avea un indice Hirsch H-index=16 (v. http://scholar.google.com/citations?user=9NiMZo4AAAAJ&hl=ro). Dintre articolele științifice considerate deosebit de relevante se amintesc, în mod selectiv, următoarele:
 • VINȚAN L., STEVEN G. B. – Memory Hierarchy Limitations in Multiple Instruction-Issue Processor Design, Proceedings of 23-rd Euromicro Conference. New Frontiers of Information Technology, pp. 252-257, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, USA, ISBN 0-8186-8215-9, 1997 (indexată ISI Thomson Reuters WoS Proceedings)
 • VINȚAN L. – Towards a High Performance Neural Branch Predictor, Proceedings of The International Joint Conference on Neural Networks – IJCNN ’99, pp. 868 – 873, vol. 2, Washington DC, USA, 10-16 July, 1999 (peste 60 de citări internationale până în anul 2016). Acest articol a introdus in premiera mondiala ideea de predictor neuronal de branch-uri implementat in hardware. Ulterior, aceasta idee a fost implementata in procesoarele multicore comerciale Oracle Sparc T4-4, Samsung Exynos M1 v. https://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=ru&tl=en&u=https%3A%2F%2Fgeektimes.ru%2Fpost%2F279738%2FAMD Bobcat/Jaguar/Ryzen etc.
 • VINȚAN L., EGAN C. – Extending Correlation in Branch Prediction Schemes, Proceedings of The 25th Euromicro International Conference, Milano, Italy, 8-10 September, IEEE Computer Society Press, ISBN 0-7695-0321-7, 1999 (indexată ISI Thomson Proceedings)
 • EGAN C., STEVEN G., QUICK P., ANGUERA R., VINȚAN L. – Two-Level Branch Prediction using Neural Networks, Journal of Systems Architecture, Vol. 49, Issues 12-15, pg. 557-570, ISSN: 1383-7621, Elsevier, December 2003 (revistă cotată ISI Thomson Reuters Journals)
 • VINȚAN L., GELLERT A., UNGERER T., PETZOLD J. – Person Movement Prediction Using Neural Networks, KI 2004 Proceedings Workshop on Modelling and Retrieval of Context, University of Ulm, Germany, ISSN 1613-0073, September 20th -21st 2004 (peste 65 de citări internationale până în anul 2016)
 • VINȚAN L., FLOREA A., GELLERT A. – Focalising Dynamic Value Prediction to CPU’s Context, IEE Proceedings. Computers & Digital Techniques, United Kingdom, Vol. 152, No. 4, ISSN 1350-2387, July 2005 (revistă cotată ISI Thomson Reuters WoS Journals)
 • L. VINȚAN, A. GELLERT, A. FLOREA, M. OANCEA, C. EGAN – Understanding Prediction Limits through Unbiased Branches, Lecture Notes in Computer Science. Advances in Computer Systems Architecture, Vol. 4186, pp. 480-487, ISSN 0302-9743, ISBN-13 978-3-540-40056, Springer-Verlag Berlin / Heidelberg, 2006
 • VINȚAN L. N., FLOREA A., GELLERT A. – Random Degrees of Unbiased Branches, Proceedings of The Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science, Volume 9, Number 3, pp. 259 – 268, ISSN 1454-9069, Bucharest, 2008 (revistă cotată ISI Thomson Reuters Journals)
 • GELLERT A., FLOREA A., VINȚAN L. – Exploiting Selective Instruction Reuse and Value Prediction in a Superscalar Architecture, Journal of Systems Architecture, ISSN: 1383-7621, Elsevier, Volume 55, Issue 3, March 2009 (revistă cotată ISI Thomson Reuters Journals)
 • GELLERT A., PALERMO G., ZACCARIA V., FLOREA A., VINȚAN L., SILVANO C. (IEEE Fellow) – Energy-Performance Design Space Exploration in SMT Architectures Exploiting Selective Load Value Predictions, Design, Automation & Test in Europe International Conference (DATE 2010), ISBN 978-3-9810801-6-2, March 8-12, 2010, Dresden, Germany (indexată ISI Thomson Proceedings)
 • R. JAHR, T. UNGERER, H. CALBOREAN, L. VINȚAN – Automatic Multi-Objective Optimization of Parameters for Hardware and Code Optimizations, Proceedings of the 2011 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2011), pp. 308-316, Publisher: IEEE, ISBN 978-1-61284-381-0, Istanbul, Turkey, July 2011 – articol propus pentru premiul Outstanding Paper Award, alături de alte 9 articole acceptate. Conferinta indexată (ISI) Thomson Reuters si  Excellence in Research for Australia.
 • Á. GELLÉRT, H. CALBOREAN, L. VINȚAN, A. FLOREA – Multi-Objective Optimizations for a Superscalar Architecture with Selective Value Prediction, IET Computers & Digital Techniques, United Kingdom, Vol. 6, Iss. 4, ISSN: 1751-8601, 2012 (revistă cotată ISI Thomson Reuters Journals)
 • C. RADU, MD. S. MAHBUB, L. VINȚAN – Developing Domain-Knowledge Evolutionary Algorithms for Network-on-Chip Application Mapping, Microprocessors and Microsystems, Vol. 37, Issue 1, pp. 65-78, ISSN: 0141-9331, Elsevier, February 2013 (revistă cotată ISI Thomson Reuters Journals)
 • Lucian N. VINŢAN – Multi-Objective Optimization of Advanced Computing Systems: Some Achievements and Fertile Work Directions, Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST), vol. 17, no. 2 (aprilie – iunie), pp. 121-133, ISSN: 1453-8245, Romanian Academy, Bucharest, 2014 (revistă cotată ISI Thomson Reuters Journals)
 • Radu CHIȘ, Lucian VINŢAN – Multi-Objective Hardware-Software Co-Optimization for the SNIPER Multi-Core Simulator,Proceedings of 10th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP 2014), ISBN 978-1-4799-6568-7, pp. 3-9, IEEE Computer Society Press, Cluj-Napoca, September 4 – 6 2014
 • JAHR R., CALBOREAN H., VINȚAN L., UNGERER T. – Finding Near-Perfect Parameters for Hardware and Code Optimizations with Automatic Multi-Objective Design Space Explorations, Concurrency and Computation: Practice and Experience, Vol. 27, Issue 9, ISSN 1532-0626, John Wiley & Sons, 2015 (revistă cotată ISI Thomson Reuters Web of Science Journals Q2)
 • VINȚAN L., CHIȘ R., MD. ALI ISMAIL, COȚOFANĂ C. – Improving Computing Systems Automatic Multi-Objective Optimization through Meta-Optimization, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 35, Issue 7, ISSN: 0278-0070, 2016 (revistă cotată ISI Thomson Reuters Web of Science Journals Q1/Q2) – v. http://ieeexplore.ieee.org/document/7329996/?arnumber=7329996&filter%3DAND(p_IS_Number:7493714 sau http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/TCAD.pdf
 • CHIȘ R., FLOREA A., BUDULECI C., VINȚAN L. – Multi-Objective Optimization for an Enhanced Multi-Core SNIPER Simulator, Proceedings of The Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science, Volume 19, Number 1, pp. 85-93, ISSN 1454-9069, Bucharest, January-March 2018 (revistă cotată Clarivate Analytics Web of Science Q1/Q2)
 • Á. GELLÉRT, A. FLOREA, U. FIORE, P. ZANETTI, L. VINŢAN – Performance and Energy Optimisation in CPUs through Fuzzy Knowledge Representation, Information Sciences,  ISSN: 0020-0255, DOI: 10.1016/j.ins.2018.03.029, Elsevier, 2018 (revistă cotată Clarivate Analytics Web of Science Q1, IF=4,832) A publicat 7 cărți (monografii) științifice (Editura Academiei Române, Editura Tehnică, Editura Matrix Rom, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu), dintre care două au fost redactate în limba engleză, fiind utilizate inclusiv în universități valoroase din străinătate. Dintre acestea se menționează următoarele:
 • VINŢAN N. LUCIAN – Arhitecturi de procesoare cu paralelism la nivelul instrucțiunilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2000 (264 pg.), ISBN 973-27-0734-8 (Carte nominalizată la Premiile Academiei Române pentru anul 2000); „…această carte care abordează conceptele moderne de arhitectură ale microprocesoarelor este oportună şi necesară. […] Ea este prima lucrare scrisă în limba română care îmbină creativ fundamentele arhitecturilor moderne de microprocesor cu evaluările de tip cantitativ obţinute prin simulări. […] Această carte este o cercetare bibliografică la zi privind aspectele actuale ale arhitecturii microprocesoarelor întreţesută cu multe completări şi contribuţii originale, rodul unei munci a autorului în acest domeniu de peste un deceniu.” – Prof. univ. dr. ing. G. Toacşe (sef proiect microcalculator Cobra), 1999, Prefaţa cărţii, v. http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/Carte.pdf
 • VINŢAN N. LUCIAN, FLOREA ADRIAN – Microarhitecturi de procesare a informaţiei, Editura Tehnică, Bucureşti, ISBN 973-31-1551-7, 2000 (312 pg.)
 • FLOREA ADRIAN, VINŢAN N. LUCIAN – Simularea şi optimizarea arhitecturilor de calcul în aplicaţii practice, Editura Matrix Rom, Bucureşti, ISBN 973-685-605-4, 2003 (443 pg. + CD atasat). A obţinut Premiul „Tudor Tănăsescu” al Academiei Române pe anul 2003 (decernat la 23 decembrie 2005).
 • VINŢAN N. LUCIAN – Prediction Techniques in Advanced Computing Architectures (în limba engleza), Matrix Rom Publishing House, Bucharest, ISBN 978-973-755-137-5, 2007 (292 pg.) „Prof. Vinţan of University „Lucian Blaga” in Sibiu, Romania, paved the way for neural network predictors by his 1999 paper on the use of neural networks in dynamic branch prediction and is one of the leading scientists in this domain. […] Prof. Vinţan is one of the rare European scientists working in the research field of prediction techniques in computer architecture, but aiming also at „cross-fertilisation between computer architecture and other computer science fields”. […] It is the most comprehensive book written so far on prediction techniques in computer science. It will be mandatory as introduction as well as reference book for all researchers working on prediction techniques in computer science.” – Prof. univ. dr. hab. Theo Ungerer, Augsburg University, în Prefaţa cărţii, v. http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/Book_2007.pdf
 • VINŢAN N. LUCIAN – Fundamente ale arhitecturii microprocesoarelor, Editura Matrix Rom, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0276-8, 2016 (547 pg.) – v. https://astr.ro/publicatii/fundamente-ale-arhitecturii-microprocesoarelor
Este unul dintre pionierii introducerii unor metode de machine learning (rețele neuronale, algoritmi genetici multi-obiectiv, algoritmi de tip swarm intelligencedata-mining etc.), sisteme decizionale, logici fuzzy, teoria informației etc., în cercetarea sistemelor avansate de calcul – în special prin lucrările B11, B24, B25, B28, B35, B39, B48, B57, B65, B69, B70, B75, B77, B80, B81, B83, B94, B101, B102 etc. din Lista sa de lucrări – a se vedea http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/Lista.doc  A finalizat, în calitate de director de proiect, 12 granturi de cercetare științifică la nivel național / internațional, obținute prin competiții (spre exemplu, grantul intitulat „Îmbunătățiri ale paradigmei arhitecturilor superscalare prin reutilizarea și predicția valorilor instrucțiunilor„, Grant CNCSIS cod 71/2004 – 360 mil. lei). În perioada 1998-2000 a fost coordonator general al proiectului european TEMPUS JEP AC 13559/1998 („Retraining Support for Small and Medium Enterprises„), în valoare de peste 200.000 ECU-Euro (cca. 70.000 Euro la ULB Sibiu), în colaborare cu universități din: București („Politehnica”), Brașov („Transilvania”), Anglia (De Montfort, Leicester), Irlanda (Galway), Spania (Univ. Autonoma Barcelona) și Germania (Univ. Karlsruhe). Pana in anul 2017 a condus 7 teze de doctorat finalizate cu succes (una în co-tutelă cu Universitatea din Augsburg, Germania – prof. dr. hab. Theo Ungerer, alta în colaborare cu Siemens AG CT IC Munchen – prof. dr. Volker Tresp, prof. dr.h.c. Hartmut Raffler – vicepreședinte Siemens).
 • A obținut titlul onorific de Visiting Research Fellow de la University of Hertfordshire (UH), Marea Britanie (2002) „ca recunoaștere a activităților comune de cercetare științifică” (cf. Prof. J. M. Senior, PhD, Dean of the Faculty of Engineering and Information Sciences, UH).
 • În anul 2005 i s-a acordat Premiul „Tudor Tănăsescu” al Academiei Române, pentru o monografie științifică publicată în anul 2003 – v. http://www.acad.ro/premiileAR/liste/2003.pdf.
 • În anul 2005 a fost ales membru corespondent, iar în anul 2012 membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România.
 • Din anul 2005 este expert activ al Comisiei Europene în domeniul sistemelor de calcul, fiind implicat în evaluarea și monitorizarea a zeci de proiecte europene de cercetare științifică.
 • Din anul 2006 până în prezent  este membru în Comisia de „Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor” din cadrul „Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare” (CNATDCU).
 • A obținut premiul Best Paper Award la Conferința IEEE RoEduNet 2010.
 • I s-a acordat diploma de excelență „în semn de prețuire pentru contribuția adusă la dezvoltarea domeniului de Calculatoare și tehnologia informației”, de la Universitatea „Politehnica” din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, 2014.
 • Din anul 2012 este membru al European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation (HiPEAC).
 • A fost membru al comitetelor științifice de program a peste 160 conferințe internaționale, în această calitate realizând sute de recenzii.
 • A primit câteva distincții și medalii, în semn de recunoaștere a activității sale profesionale, de la ULB Sibiu (ex. „pentru competență academică deosebită și servicii excepționale aduse” – Rector prof. univ. dr. D. Ciocoi-Pop, 1999).
 • În 2014, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România i-a acordat titlul de „Profesor Bologna”.
 • Implementari in microprocesoare comerciale de mare performanta ale ideii de predictor neuronal de branch-uri, concept introdus de dl. prof. L. VINTAN in premiera mondiala in anul 1999 (Conferinta IJCNN, Washington DC), cu peste 100 de citari internationale (2016): v.  https://www.linkedin.com/pulse/neural-branch-prediction-lucian-vintan?articleId=6233709813646397440#comments-6233709813646397440&trk=prof-post
Detalii asupra activității sale profesionale pot fi găsite la: http://csac.ulbsibiu.ro/cv.php?q=4http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/https://www.hipeac.net/~lucian.vintan/ Un CURRICULUM VITAE este disponibil la: http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/CV_Romana_extins.doc LISTA LUCRARILOR sale este disponibila la adresa: http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/Lista.doc