Prof. univ. dr. ing. Lorena Deleanu

1112

 • Membru corespondent
 • Inginerie mecanică
 • 18.05.1959

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

STUDII

 • Absolventă a Liceului „Sfânta Maria” din Galați în anul 1979, șef de promoție,
 • absolventă a Universității „Dunărea de Jos”din Galați, Facultatea de Mecanică, Specializarea TCM în anul 1983,
 • doctor în Inginerie Mecanică, în anul 1999, cu teza „Contribuţii la studiul stratului superficial al compozitelor cu matrice de politetrafluoretilenă pe tribomodele de alunecare”, coordonator ştiinţific prof. dr. ing. Ion Crudu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
 • absolventă a masterului „Strategii şi politici manageriale” în 2007, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, titlul disertației „Aspecte ale pieței forței de muncă în Uniunea Europeană”
 • Coordonator de doctorat din 2010 în domeniul Inginerie Mecanice (7 teze finalizate)

Domenii de interes în cercetare: Testarea materialelor polimerice și a lubrifianților; Modelarea şi simularea proceselor mecanice, inclusiv la impact; tribologie, standardizare, engleză tehnică. Membru în organizaţii:  Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR), Asociația Română de Tribologie (ART), Asociatia Romana de Transmisii Mecanice (ROAMET), reprezentant al Universității „Dunărea de Jos” din Galați la ASRO, vicepreședinte al Asociației de Standardizare din România (ASRO) din 2019, președintele Consiliului național pentru Standardizare din 2019, membru al Comitetelor Tehnice ASRO: TC 61 Transmisii mecanice şi testarea tribologică a materialelor pentru lagăre cu alunecare, TC 108 Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse și TC 320 Carburanţi şi combustibili gazoşi şi lichizi, lubrifianţi şi produse derivate, de origine petrolieră, sintetică şi biologică

EXPERIENŢA MANAGERIALĂ

2012-2015 – Director al Departamentului de Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Dunărea De Jos” din Galaţi.

2012 –  până în prezent – director al Centrului de Cercetare ”Mecanica și Tribologia Stratului Superficial” (http://www.mtss.ugal.ro/),

editor șef al revistei Mechanical Testing and Diagnosis, (http://www.om.ugal.ro/mtd/)

EXPERIENȚA PROFESIONALA

Inginer tehnolog Combinatul Siderurgic Galați, inginer proiectant – IPROMET filiala Galați, Activitate didactică universitară și de cercetare în cadrul Universităţii din Galați, Facultatea de Mecanică începând cu anul 1986 până în prezent, parcurgând toate gradele didactice, de la cel de asistent până la cel de profesor, obţinut în anul 2004; conducător de doctorat în specialitatea „Inginerie mecanică“ din anul 2010;

PUBLICAŢII

Autoare a 6 cărţi de specialitate (autoare și co-autoare) publicate în edituri recunoscute, dintre care amintesc următoarele titluri: Uniunea Europeană până la Tratatul de la Lisabona, English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering, Lubrifiere şi lubrifianţi, Deteriorări în tribosisteme, Elemente de tribologie,  Elemente de mecanică fină şi servomecanisme, 3 capitole la o editură internațională (IntechOpen): Tribological Behavior of Polymers and Polymer Composites, Tribology in Materials and Manufacturing – Wear, Friction and Lubrication, The tribological behavior of soybean oil, in Soybean – Biomass, Yield and Productivity, Ballistic testing of armor packages based on aramid fibers, in Ballistics și cărți didactice (Proiectarea reductoarelor cu roți dințate, Elemente de inginerie mecanică. Indrumar de proiectare, Elemente de mecanică fină, Desen tehnic. Reprezentarea geometrică a corpurilor, Organe de maşini, vol. I).

Lucrări publicate în reviste cotate ISI – 28. Lucrări publicate în ISI Proceedings – 21. Articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională – 92. Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale – 59. Citări bibliografice: h index: WoS 5, Scopus 7, Google Scholar 9.  Web of Science ResearcherID: C-2562-2015

PREMII

 • Medalie de bronz la Ediţia a 12-a a salonului Internaţional de invenţii şi tehnologii noi, 7-11 octombrie 2008, Bucureşti, România, pentru „Instalaţie automatizată pentru testarea inflamabilităţii fluidelor pe suprafeţe calde”
 • Medalie de aur la Salonului de Inventică UGAL INVENT- ediția 2015, pentru The power of aramid fibers blended with thermoplastic polymer PA6 for better performances in tribological applications
 • Premiul II la concursul ASRO “Înaltă educaţie în standardizare în România” ediţia 2009
 • Medalie de argint la International Student Innovation and Scientific Research Exhibition ”Cadet INOVA’20”, Sibiu, 2020, pentru „Ballistic Panel Made of Glass Fiber Fabrics + Resin Matrix for Levels FB3 and FB”
 • 3 articole premiate în cadrul premierii rezultatelor cercetării, uefiscdi (2020-2021)