Prof.univ.dr.ing. Liviu Goraș

3791
 • MEMBRU TITULAR
 •      Electronică, Automatică
 •  20 octombrie 1948
 • Contacteaza

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Liviu Goraş: n.20 oct 1948, Iaşi; absolvent al Institutului Politehnic din Iaşi (1971), facultatea de Electrotehnică, secţia Electromecanică; doctor inginer (din 1978), cu teza “Contribuţii la studiul convertoarelor şi invertoarelor de impedanţă” susţinută la aceeaşi facultate; cercetător Institutul de Chimie macromoleculară “P. Poni” Iaşi (1971-1973), asistent (1971-1978), şef de lucrări (1978-1990), conferenţiar (1990-1995) profesor din 1995 la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi; Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii; bursier Fulbright UC Berkeley 1994-1995, Senior Member IEEE, Medalia IEEE a celui de al treilea mileniu, Medalia Meritul pentru Educaţie Clasa I, iniţiator şi organizator principal al Simpozionului Internaţional de Semnale, Circuite şi Sisteme, ISSCS. Domenii de interes: teoria semnalelor, analiza şi sinteza circuitelor liniare şi neliniare, reţele neuronale celulare.  Curriculum vitae
1 Date de identificare personala Numele si prenumele Liviu Goraș
Locul si data nasterii 20 octombrie 1948
Adresa: Iași
2 Studii (perioada, institutia, specializarea) Studii liceale absolvent al liceului “Costache Negruzzi” în 1966 (șef de promoție)
Studii universitare inginer electrotehnic, 1971, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iasi, Facultatea de Electrotehnică, Secția Electromecanică  (șef de promoție)
Studii postuniversitare
Studii doctorale 1978 Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași; “Convertoare și invertoare de impedanță”
  Specializari postdoctorale Bursier Senior Fulbright septembrie 1994- mai 1995, University of California at Berkeley
3 Activitate profesionala Pozitii ocupate
 • din 1995: Profesor, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 • 1990-1995: Conferențiar, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 • 1978-1990: Șef lucrări, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Facultatea de Electrotehnică, Secția Electronică
 • 1973-1978: Asistent, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Facultatea de Electrotehnică;
 • 1971-1973: Cercetător, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași
Realizari deosebite ·         Secretar științific al Facultății de Electrotehnică 1990 -1991; ·         Prodecan al Facultății de Electronică și Telecomunicații 1991 – 1992;
 • Membru din 1991 in Consiliul profesoral al facultăţii de  Electrotehnică și apoi Electronică şi Telecomunicaţii, respectiv Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației;
 • Director executiv al Școlii Doctorale a Facultății de  Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din 2010; director interimar din 2012;
·         Prorector al Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” 1996-2000;
 • Membru în Senatul  Universității Tehnice  “Gheorghe Asachi”  1991-2012;
 • Președinte al Comisiei de Etică a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi 2006-2008;
 • Membru al Comisiei de Etică Profesională a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi 2009-2011;
 • Director al Centrului de Cercetare în domeniul circuitelor neliniare și prelucrării de semnal;
·         Directorul Scolii Doctorale a Unversității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași din 2012; ·         Chairman al Chapter-ului IEEE de Circuite și Sisteme 1997-2002;
 • Membru CNADTCU 2005-2012;
 • Președinte al Comisiei de Electronică și Telecomunicații din CNADTCU 2011- 2012;
 • Conducător de doctorat din 1996 cu 26  teze de doctorat finalizate,
 • Vice-președinte al IEEE Romania Section 2001-2004;
 • Membru correspondent al IEEE CAS Soc. Conference Publication Committee 2001-2002;
 • Membru al comitetelor editoriale ale International Journal of Neural Networks and ApplicationsPublished By : International Sciences Press ISSN: 0974-6048 și ACTA TECHNICA NAPOCENSIS (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)” ISSN 1221-6542;
 • Recenzent IEEE Trans Circuits and Systems, IEEE Trans Biomedical Engineering, Ministerul Cercetării din Italia, etc.
 • Membru al Școlii doctorale a Facultății de Inginerie a Universității din Catania, Italia;
 • Membru în comitetele tehnice ale unor conferințe internaționale între care ESSCIRC/ESSDERC;
 
4 Activitate stiintifica (Se anexeaza lista de lucrari sau se indica o adresa web la care poate fi consultata) Domenii de competenta Circuite electrice și electronice, Teoria semnalelor, Rețele neuronale celulare
Lucrari stiintifice abordate –          Carti, monografii, tratate –          Articole publicate in reviste de specialitate indexate ISI si BDI –          Lucrari publicate in volumele unor conferinte internationale indexate ISI si BDI
Brevete de inventie 13
5 Activitate tehnica Produse concepute si introduse in fabricatie
Tehnologii si servicii valorificate in productie Brevete aplicate la Moldoplast Iași: L. Cociu, V. Cociu, L. Goras, A. Racu, Gh. Adamescu, C. Durnescu, 1988, “Metodă și dispozitiv pentru controlul diametrului balonului de polietilenă la instalațiile de extrudere cu încălzire interioară”, Brevet  OSIM, 99014; L. Cociu, L. Goras, V. Cociu, 1988, “Traductor pentru sesizarea variației diametrului la instalațiile de erxtrudere” Brevet OSIM Patent 98996;  
Consultanta
6 Recunoastere nationala Membru in asociatii profesionale
 • Membru al Academiei de Științe Tehnice din România;
Organizare de manifestari stiintifice
 • Inițiatorul în 1993 și organizatorul principal al Simpozionului Internațional de Semnale, Circuite si Sisteme ISSCS.
Conducator de instituții, programme, etc. Premii
 • Medalia “Meritul pentru învățământ” Clasa I/grad de cavaler;
 • Diploma de Excelență a Senatului Unversității Tehnice “Gheorghe Asachi;
 • Diploma Senatului Unversității Tehnice “Gheorghe Asachi pentru inițierea și organizarea Simpozionului Internațional de Semnale, Circuite și Sisteme ISSCS
7 Recunoastere internationala Membru in organizatii profesionale ·         Senior Member IEEE;  
Membru in colective editoriale ale unor reviste internationale
Numar de citari pentru lucrarile relevante
 • 137 (95 fără autocitări) Web of Science
 • 203 Scopus
 • 439 Google Academic
O lucrare citată în 10 brevete USA
Membru in organisme internationale  
Premii internationale ·         Diploma Honorary Texan, 1997;
 • Medalia IEEE a celui de al treilea mileniu, 2001;
 • Medalia Facultății de Inginerie din Catania;
 • Diploma Medalie de Aur cu Mențiune, Eureka 1997
 
  Alte elemente relevante pentru definirea personalitatii