Prof. univ. dr. ing. Liliana-Celia Rusu

1169
  • MEMBRU ASOCIAT
  •  Mecanică Tehnică
  • n. 11 ianuarie 1962

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Profesor universitar titular la Departamentul de Inginerie Mecanică al Universității ‘Dunărea de Jos’ din Galați, abilitare în domeniul Inginerie Mecanică (2015), titlul tezei Engineering applicationswith spectral phaseaveragedwavemodels, cursuri predate Mecanică, Modelări numerice în mecanica fluidelor, Modelarea proceselorhidrodinamice, Modelarea fenomenelor termice si hidrodinamice, Modelare, simulare în dinamica sistemelor mecanice. • Profesor colaborator la Centre for Marine Technology and Ocean Engineering – CENTEC, Universitatea din Lisabona. • Membru al Marine knowledge expert group of the European Commission (2017-prezent).• Membru în Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (2016-prezent).

Studii: •Doctorat în domeniul Arhitectură Navală și Inginerie Marină la Universitatea din Lisabona, Portugalia (2009), titlul tezei Wave modelling andshipresponse in coastalwaterswithcurrents; doctorat în domeniul Inginerie Mecanică la Universitatea ‘Dunărea de Jos’ din Galați (2006), titlul tezei: Cercetări și contribuții privind modelele spectrale și hamiltoniene aplicate în studiul dinamicii valurilor.• Absolventă a Facultății de Mecanică, Universitatea din Galați (actualmente Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați), promoția 1985. • Specializări Postdoctorale la Universitatea din Lisabona, Portugalia.

Activitate de cercetare: Coordonare proiecte de cercetare în România și Portugalia, în special în domeniul ingineriei marine; Inclusă în Top World Ranking of scientist 2%.

Lista cu publicații științifice:

Publons: https://publons.com/researcher/1506682/liliana-rusu/

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8179-1347