Prof.univ.dr.ing.Iulian Riposan

2258
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Știința și Ingineria Materialelor
  • 17 februarie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Iulian Riposan, n.17 februarie 1948, com. Băcia, sat Petreni, jud. Hunedoara. Formare: Absolvent al Liceului Decebal din Deva în anul 1970; absolvent al Institutului Politehnic din București [IPB], în anul  1970; Titlul de Dr. ing. obținut în anul 1978 la IPB, cu teza “Cercetări privind fontele cu grafit vermicular“. Bursier Fulbright, „Ferrous Matrix Composites”, University of Alabama-Tuscaloosa, SUA, 1991-1992. Cariera: Activitate didactică universitară, în cadrul Universității POLITEHNICA din București, Facultatea Metalurgie/Știința si Ingineria Materialelor începând cu anul 1970 până în prezent, parcurgând toate gradele didactice de la cel de asistent până la cel de profesor, obținut în anul 1993; Conducător de doctorat „Ingineria Materialelor“ din anul 1992; Director Departament [1992-2008] si Secretar Științific/Cancelar Senat UPB [2004-prezent]. Publicații: 3 Monografii in Editura Tehnică, “Fonte cu grafit vermicular” (1984-prima monografie de profil pe plan mondial), “Fonte Albe rezistente la uzare” (1987) si “Fonte Bainitice” (1989-prima monografie de profil pe plan mondial, incluzând toate tipurile de fonte); Capitol “Istoria Metalurgiei”, Istoria Tehnicii Romanești, Vol. I, Editura Academiei Române, București, 2019; Capitol “Modification and Inoculation of Cast Iron”, ASM-American Society of Materials Handbook, Volume 1A: Cast Iron Science and Technology, 2017, SUA; Capitol “Fonte”, Tratat de Știința si Ingineria Materialelor Metalice, Vol. 3 si 4, ASTR-AGIR, 2009,2010. Peste 300 lucrări publicate, din care peste 150 lucrări in alte 33 de tari [Germania, Anglia, SUA, Franța, Japonia, Elveția, Spania, India, Brazilia, Australia, China, Norvegia, Olanda, Korea, Polonia, Turcia, Egipt, Canada, Portugalia, Rep. Cehă, Ungaria, Rusia, Bulgaria, Slovacia, Suedia, Mexic, Slovenia, Belgia, Croația, Serbia, Argentina, Africa de Sud, Austria]. Peste 100 lucrări indexate in ISI-Web of Science Core Collection: 49 in reviste (SCIE), 29 in Proceedings (CPCI), 35 Brevete de Invenție (30-Indexate in ISI-WOS–Derwent Innovation Index). 24 lucrări au reprezentat Romania la World Foundry Congress &  Technical Forum, organizate periodic de către WFO-World Foundry Organization (1974–2019). 36 lucrări la Congresele/Conferințele/Simpozioanele organizate de către American Foundry Society (AFS) si Ductile Iron Society (DIS), SUA/Canada/Mexic: AFS Metalcasting Congress [1985-2018], „Keith Millis” Ductile Iron Symposium [1998-2018], AFS / DIS Specialized Conferences [1998-2004]. Alte lucrări la Cast Iron European Networking Meeting [2009-2018],  AFC–Asian Foundry Congress [1999, 2008], ARABCAST – Arabian Foundry Congress, Egypt [1997 – 2017], Cupola International Conference [2000, 2004], etc. Colaborări Internaționale: ELKEM, Norvegia, 1998-2010; METALKRAFT, Norvegia, 2008; CMRDI-Central Metallurgical Research & Development Institute, Egipt, 1997-2018; din 2009-Cast Iron European Team; din 2012 – ASI International, SUA. Asociații si Societăți Profesionale: AFS-American Foundry Society (membru internațional); ASM International-The Materials Information Society; Cast Iron European Team; Asociația Tehnica de Turnatorie din Romania [ATTR, membră WFO, Președinte 1997-2014]; Societatea Romana de Metalurgie (SRM); UNIROMSIDER-Uniunea Prod. de Otel din Romania; Societatea Inventatorilor din Romania. Distincții: Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Romane, 1985; AMERICAN FOUNDRY SOCIETY [AFS]-Award of Scientific Merit – 2012 [“the highest recognition the American Foundry Society and your peers can give to the individuals who have served the industry honorably and well”]; THE BEST PAPER AWARD: 63rd World Foundry Congress, 1998; American Foundry Society Metalcasting Congress 2003, 2004, 2019; Premiul I (1989) acordat de CNST, faza națională a concursului de creație științifică si tehnica; 10 Premii la Saloanele Naționale de Invenții; Profesor Onorific”, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați (2012). DECLARATIE Subsemnatul Prof.Univ.Dr.Ing. Iulian Riposan declar ca sunt de acord cu publicarea datelor personale incluse in prezentul sumar biografic. Prof.Univ.Dr.Ing. Iulian Riposan 26.06.2019