Prof. univ. dr. ing. Ioan Salomie

1549
MEMBRU ASOCIAT
  • Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  • n. 18 august 1953

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Profesorul Ioan Salomie (n. 18.08.1953, loc. Ciurila, jud. Cluj) este absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti (1978), doctor in Inginerie Electrică (1994), profesor la Departamentul Calculatoare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, conducător de doctorat, fondatorul şi coordonatorul Laboratorului de Cercetări în Sisteme Distribuite (http://dsrl.coned.utcluj.ro). A creat şi predat cursurile de Sisteme Distribuite şi Tehnici de Programare.

Desfășoară activități de cercetare în domeniile sisteme distribuite de mari dimensiuni, sisteme complexe (modelare, simulare, optimizare, adaptare), griduri energetice inteligente şi sisteme descentralizate (blockchain).

A coordonat şi participat la realizarea a 28 granturi de cercetare în apeluri naționale şi Europene (FP7, H2020, AAL), a publicat în calitate de autor sau co-autor un număr de 9 cărți şi peste 150 de lucrări ştiințifice dintre care 120+ Web of Science (lucrarea „Blockchain based decentralized management of demand response programs in smart energy grids„, în calitate de coautor – publicată în 2018 în jurnalul MDPI Sensors fiind citată de 215 ori în publicații Web of Science).

În 2018 a obținut premiul „Constantin Budeanu” al Academiei pentru un grup de lucrări științifice referitoare la „Soluții inteligente pentru ecosisteme eficiente energetic”.

A fost profesor invitat la Loyola University in Maryland (1996) şi la University of Limerick (2000-2004, cercetare și predare cursuri Distributed Systems și Software Engineering) precum şi, examinator extern pentru University of Limerick (2004-2007). Membru ACM și IEEE.