Prof.univ.dr.ing. Ioan Giacomelli – Secretar filiala Brașov

2091
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  30 iunie 1939

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ioan Giacomelli, n. 30.06.1939, com.Telciu, jud.  Bistriţa-Năsăud.  După absolvirea Liceului ”Andrei Șaguna” din Brașov, a urmat cursurile Universității Transilvania din Brașov-1962 obținând diploma de inginer în specialitatea Mașini și Utilaje pentru Sectoare Calde. După absolvire a fost reținut în Învațământul Superior unde a ocupat succesiv funcțiile de preparator, asistent, șef de lucrări, conferențiar și profesor universitar; în prezent fiind profesor consultant la Universitatea Transilvania din Brașov. În anul 1978 a obținut titlul de doctor-inginer cu teza intitulată ”Cercetări teoretice și experimentale privind mărirea durabilității sculelor așchietoare din oțel rapid prin tratamente termochimice”. A predat cursuri ca: Studiul metalelor, Tehnologia metalelor, Proprietățile metalelor, Tratamente termice și termochimice, Tehnologii neconvenționale, etc. Din anul 1998 este conducător de doctorat, calitate în care a condus teze în domeniul Ingineria Materialelor; a finalizat conducerea a 14 teze de doctorat. Activitatea științifică a desfășurat-o în domeniul privind Știința materialelor, activitate materializată prin publicarea a peste 165 lucrări științifice, 17 cursuri, 6 manuale de specialitate, 2 monografii publicate în străinătate. A ținut legătura cu producția realizând cca. 42 contracte de cercetare, la majoritatea fiind director de contract. A fost membru în contracte de cercetare cu unități din străinătate (Franța, Spania). A fost membru în Consiliul Fac. SIM și al Senatului Universității Transilvania, Decan al Facultății SIM în perioada 1995-2004. A efectuat stagii de perfecționare și specializare prin programe TEMPUS și ERASMUS/Socrates în domeniile privind Managementul calității, Spectroscopie, Proiectare 3D și analiză de imagine, Tratamente neconvenționale, Surse de energie nepoluante, la Universități din Germania, Franța, Italia, Olanda. A organizat conferințe științifice internaționale (BRAMAT, SOCAS). A inițiat înființarea de noi specializări la Universitatea Transilvania din Brașov, Fac. SIM ( Inginerie economică pentru sectoare calde, Ingineria și protecția mediului). Este membru al ”Association of Engineers and Arhitects” din Israel; membru ASM International din 1992 și președinte ASM România, Filiala Brașov (2001-2004); expert CNCSIS (certificat nr. 634/2001); membru al Asociației de Tratamente termice și Ingineria Suprafețelor din România, președinte al Filialei Brașov; este secretarul Filialei Brașov a ASTR.