Prof.univ.dr.ing. Ioan Giacomelli – Secretar filiala Brașov

987
  •  MEMBRU CORESPONDENT
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  30 iunie 1939

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ioan Giacomelli, n. 30.06.1939, com.Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud. A absolvit Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov în anul 1957.A urmat cursurile Institutului Politehnic din Braşov şi a obţinut diploma de inginer în anul 1962 în specialitatea Utilaje şi Tehnologii pentru Sectoare Calde. În ianuarie 1979 a susţinut teza de doctorat cu titlul „Cercetări teoretice şi experimentale privind mărirea durabilităţi sculelor din oţel rapid prin tratamente termice şi termochimice”. Activitate didactică: profesor universitar (1993-prezent), conferenţiar (1990 – 1993), şef de lucrări (1972 – 1990), asistent (1963 – 1972), şef de laborator (1962–1963). A predat şi predă cursuri ca: Studiul materialelor, Proprietăţile materialelor, Tratamente termice, Utilajul şi tehnologia tratamentelor termice, Tehnologii neconvenţionale, etc. Funcţii deţinute: Conducător de doctorat în domeniul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din anul 1999 până în prezent au obţinut titlul de doctorat 3 doctoranzi; are în stagiu 5 doctoranzi cu frecvenţă şi 5 doctoranzi la forma fără frecvenţă. Desfăşoară activitatea ştiinţifică în domeniile: Tratamente termice şi termochimice, Tehnologii neconvenţionale, Încercările metalelor. Manuale şi monografii publicate: Tratamente termice 1984, Utilajul şi tehnologia tratamentelor termice 1986, Utilajul pentru tratamente termice 1992, Proprietăţile metalelor 1998, Tehnologii neconvenţionale cu transformări de fază 2000, Materiale şi tratamente termice pentru produse sudate 2005, etc. A prezentat la manifestări ştiinţifice nationale şi internaţionale şi publicate peste 80 de lucrări ştiinţifice. A realizat cercetări ştiinţifice în cadrul a cca 40 de contracte de colaborare cu beneficiari din industrie, cercetare, CNCSIS, la majoritatea ca responsabil de contract. A obţinut 7 brevete de invenţie. Apartenenţa la organizaţii ştiinţifice: Membru al Asociaţiei de Tratamente Termice şi Ingineria Suprafeţelor din România (ATTIS), vicepreşedinte; Membru Onorific al Asociaţiei Inginerilor şi Arhitecţilor din Israel;Membru ASTM – Internaţional, vicepreşedinte, preşedinte România în 2002, 2003, 2004, Nominalizat Who s Who.