Prof. univ. dr. ing. Ioan Doroftei

1813

  •  MEMBRU ASOCIAT
  •  Inginerie mecanică
  •  24 august 1962

Prof. univ. dr. ing. Ioan Doroftei, n. la 24 august 1962, Bălușeni, județul Botoșani.

Ioan Doroftei s-a născut la 24.08.1962, în localitatea Bălușeni, județul Botoșani. Este absolvent al Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” Iași (în prezent, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași), Facultatea de Mecanică, ca șef de promoție pe țară (1986) la specializarea Utilaj Tehnologic. Devine doctor inginer al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, în anul 1998, prin susținerea tezei de doctorat intitulată „Cercetări teoretice și experimentale asupra unor mecanisme din structura roboților”, în specialitatea “Inginerie Mecanică”.

În perioada august 1986 – sept. 1990, lucrează, ca inginer proiectant, într-o serie de intreprinderi: Intreprinderea de Mașini-Unelte Suceava (aug. 1986 – oct. 1989, când este și cadru didcatic asociat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava); nov. 1989 – iunie 1990, Intreprinderea Mecanică pentru Agricultură Botoșani; iunie 1990 – sept. 1990, Intreprinderea Mecanică Roman.

Din oct. 1990, devine cadru didactic universitar la Catedra de Organe de Mașini și Mecanisme (ulterior, Catedra de Teoria Mecanismelor și Robotică, în prezent Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică): asistent universitar (oct. 1990 – feb. 1995), şef de lucrări (feb. 1995 – feb. 1999), conferenţiar universitar (feb. 1999 – feb. 2003) şi profesor universitar (feb. 2003 – până în prezent). Este conducător de doctorat, din anul 2008, în domeniul Inginerie mecanică. Din sept. 1997, este cadru didactic asociat la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi, Facultatea de Bioinginerie Medicală.

Este: Director al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică Iași, din anul 2016; membru al Senatului TUIASI, din 2016; membru al Consiliului Facultății, din anul 2012; Responsabil al Centrului de cercetare Mecatronică și Robotică, din 2022. A fost responsabil ştiinţific al Centrului de cercetare Inginerie Mecanică şi Mecatronică, în perioada 2010 – 2022.

Între anii 1995 – 2002, a efectuat numeroase stagii de cercetare la Université Libre de Bruxelles, Service des Constructions Mécanique et Robotique, Belgique (stagiu post-doctorat, 01.01.1999 – 31.12.2001; mobilitate individuală TEMPUS 01.04.1995 – 30.06.1995; bursă «subside à savant» – cercetător invitat, 01.10.1997 – 31.12.1997, 01.03.1997 – 31.05.1997, 01.02.1996 – 30.04.1996) și la Royal Military Academy of Brussels, Mechatronics and Robotics Laboratory (consultant extern, 01.07.2002 – 30.09.2002). De asemenea, între anii 2003 – 2014, a efectuat numeroase stagii ERASMUS la: Royal Military Academy of Brussels, Technical University of Kaiserslautern, Vrije Universiteit Brussel, University of Mihno.

A fost profesor invitat la Université Blais Pascal, Clermont-Ferrand, Franța, (în perioadele 09.11.2014 – 22.11.2014; 12.10.2014 – 25.10.2014; 07.10.2013 – 19.10.2013; 01.04.2013 – 14.04.2013; 15.10.2012 – 28.10.2012) și la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău (în perioada sept. 2020 – iunie 2021).

Este membru al Comisiei de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică, CNATDCU, din iunie 2016; A fost Vicepreședinte al acestei comisii și membru al Panelului 2 – Științe inginerești, CNATDCU, în perioada februarie 2011 – iunie 2012; A fost membru al Comisiei 10 – Știinte inginerești I – experți permanenți ARACIS, în perioada ianuarie 2019 – noiembrie 2022; A fost Președinte al Asociaţiei Române de Teoria Mecanismelor şi Maşinilor, ARoTMM și reprezentant al Romaniei (Chair of Member Organization Romania) la International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science, IFToMM, în perioada 2013 – 2022; Din ianuarie 2023 este Vicepreședinte al acestei asociații; Este membru al Technical Committee for Linkages and Mechanical Controls și al Technical Committee for Robotics and Mechatronics, IFToMM, din 2019; Este Prim-Vicepreședinte al Societăţii de Robotică din România, SRR, afiliată la International Federation of Robotics – IFR, din 2021; Este membru al International CBRNE Institute, Belgium, Explosives Knowledge Centre (E KC), din 2018, și membru al International Measurement Confederation – IMEKO, TC17 – Measurement in Robotics, din anul 2019;

Activitatea de cercetare științifică este orientată, în principal, în domeniul roboticii și mecatronicii și în domeniul științei mecanismelor și mașinilor. A fost director, responsabil partener sau membru al echipei de cercetare la peste 20 de granturi naționale și internaționale. Rezultatele cercetării au fost publicate în peste 270 de articole, cărți și volume editate. Are un număr de 13 brevete de invenție acordate și a depus încă 10 cereri de brevet. Are peste 1450 citări în Google Scholar (indice Hirsch, 16), peste 300 citări în Web of Science, (indice Hirsch, 9) și peste 600 citări în Scopus (indice Hirsch, 13).

A organizat 3 școli de vară internaționale pentru doctoranzi, în perioada 2009 – 2012, și mai multe conferințe internaționale. A participat la un număr mare de conferințe internaționale, la 7 manifestări fiind invitat ca și keynote speaker. De-a lungul anilor, a primit mai multe premii și distincții la Saloane de Inventică naționale și internaționale, precum și la conferințe internaționale.

Este expert evaluator CNCSIS şi UEFISCDI, din anul 2003, și expert evaluator pentru Comisia Europeană, din anul 2016.

Este recenzor la numeroase jurnale internaționale de prestigiu și la conferințe internaționale. A fost membru în comitetele științifice a numeroase conferințe și simpozioane internaționale. Este editor asociat al jurnalului Robotica (Cambridge University Press), topic editor la jurnalele Actuators și Materials, membru al comitetului editorial pentru International Journal of Advance Robotics & Expert Systems (JARES), membru al comitetului științific pentru: Bulletin of the Polytechnic Institute of Iași. Machine constructions Section; ROBOTICA & MANAGEMENT-International Journal, editată de Societatea de Robotica din Romania; Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series I: Engineering Sciences.