Prof.univ.dr.ing. Grigore Bozga

1016
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Inginerie chimică
  •  13 septembrie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Grigore I. Bozga: n.13 septembrie 1949, Molişet, com. Târlişua, Bistriţa Năsăud. Absolvent al liceului din Tg. Lăpuş, judeţul Maramureş (1966) şi al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială (1971). Doctor în ştiinţe (Inginerie Chimică) din anul 1985 cu teza ”Controlul Optimal al Reactoarelor Chimice, conducător ştiinţific prof. R. Mihail; profesor universitar, şeful catedrei de Inginerie Chimică, Universitatea Politehnica Bucureşti, din anul 1996. Activităţi de cercetare în domeniul ingineriei chimice, autor/coautor a 90 lucrări publicate în ţară şi străinătate, 35 comunicări ştiinţifice, 14 cărţi sau manuale de specialitate şi 40 contracte de cercetare. Premiul Nicolae Teclu al Academiei Române (2002). Membru al Societăţii de Inginerie Chimică din România, Societăţii de Chimie din România şi respectiv Societăţii Române de Cataliză.