Prof.univ.dr.ing. Grigore Bozga – Vicepresedinte

2190
  • MEMBRU TITULAR
  •   Vicepresedinte – Inginerie chimică
  •  13 septembrie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Data și locul nașterii: 13.09.1949, Agrieș,com. Târlișua, jud. Bistrița-Năsăud.

Activitatea profesională: inginer chimist, doctor în inginerie chimică, profesor universitar, Catedra/Departamentul Inginerie Chimică și Biochimică, Universitatea Politehnica din București (ICB-UPB) (din 2019 – profesor emerit). Conducător doctorat în domeniul Inginerie Chimică. 77 lucrări științifice publicate: 3 brevete naționale, 48 articole în reviste cotate ISI (27 în reviste internaționale), 10 articole în reviste cotate în baze de date internaționale și respectiv, 16 lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice (13 la manifestări internaționale). Participarea la realizarea a 10 proiecte de cercetare (la 4, ca director de proiect). Citări (fără autocitări): 446 -Scopus (I. Hirsch-13)/peste 700 în Google Scholar (I. Hirsch 14).

Activitatea în ASTR: Participarea la organizarea unei mese rotunde; prezentarea unui raport (doctoratul în domeniul Inginerie Chimică); Prezentare lucrări la conferința ‘Zilele ASTR’ (edițiile 2017, 2019, 2020); 5 articole omagiale dedicate unor personalități științifice; Recenzia volumului Istoria Chimiei Românești, publicata in Univers Ingineresc (nr. 1, 2019).

Activități de coordonare și evaluare: Șef catedră/director departament (ICB-UPB) în perioada 1996-2016; Membru în Comisia Inginerie Chimică și Știința Materialelor din cadrul CNATDCU- MEC, perioada 2006-2016 (președintele comisiei în perioada 2006-2010). Membru în 39 comisii de analiză și susținere publică a unor teze de doctorat (3 în străinătate), respectiv 24 comisii de promovare științifică/didactică.

Afiliere la organizații profesionale: Societatea de Inginerie Chimică, Societatea de Chimie, AGIR. Premiul Nicolae Teclu al Academiei Române în domeniul Inginerie Chimică. Medalia Emilian Bratu a Societății de Chimie.