Prof.univ.dr.ing. Gheorghita Jinescu

2933
  • MEMBRU TITULAR
  •      Inginerie chimică
  •  04 iulie 1938

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Gheorghiţa Jinescu: n.04 iulie 1938, București; A absolvit liceul „Gh. Lazăr” din București în anul 1955, apoi a urmat cursurile Institutului Politehnic din București (IPB), Facultatea de Chimie Industrială obţinând în anul 1960 diploma de inginer chimist, specialitatea Tehnologia Substanţelor Organice. În anul 1970 şi-a susţinut teza de doctorat „Proprietăţile şi structura stratului fluidizat vibrat”,obţinând titlul de doctor inginer. A desfăşurat o bogată şi neîntreruptă activitate didactică în IPB: asistent (1960-1970), şef de lucrări (1970-1977), conferenţiar (1977-1982), profesor (1982-prezent), predând cursurile: Termodinamică tehnică şi mecanica fluidelor, Operaţii şi utilaje în industria chimică, Procese hidrodinamice şi utilaje specifice în industria chimică*, Fenomene de transfer şi utilaje în industria biochimică*, Metode de intensificare a fenomenelor de transfer*, Procedee neconvenţionale de uscare a materialelor*, Intensificarea transferului termic*, şi la forma de învăţământ Masterat cursurile: Curgeri reale în aparatele industriei chimice*, Procedee intensive în tehnologiile de depoluare* (Cursurile notate * au fost introduse pentru prima oară în învăţământul de inginerie chimică din România). Este autoare şi coautoare a 5 cărţi, 4 îndrumare de laborator şi proiectare, 3 volume de Enciclopedie, dintre care: Procedee intensive în operaţiile unitare de transfer, (1975); Operaţii şi utilaje în industria chimică – Probleme, (1980); Procese hidrodinamice şi utilaje specifice în industria chimică, (1983); Dinamica fluidelor reale în instalatiile de proces, (2001). Între 1981-1986 a fost decan al Facultăţii „Utilaje şi ingineria proceselor chimice”, iar între 1986-1989 decan al Facultăţii „Tehnologie chimică” din IPB. Desfăşoară o intensă şi apreciată activitate ştiinţifică în domeniul ingineriei chimice şi biochimice. Cercetările fundamentale şi aplicative, teoretice şi experimentale, au contribuit la dezvoltarea ingineriei chimice ca ştiinţă şi se referă la domenii principale ale acesteia ca: fenomene de transfer de impuls, masă şi energie în sisteme omogene şi heterogene, intensificarea proceselor şi operaţiilor unitare din industria de proces prin utilizarea oscilaţiilor mecanice (vibrare, pulsare) şi ultrasonice, promotori statici de turbulenţă, fluidizare bifazică şi trifazică, strat fluidzat circulant, operaţii de separare a sistemelor heterogene solid-fluid şi fluid-fluid (filtrare, sedimentare, ultrafiltrare, extracţie, absorbţie, adsorbţie cu şi fără schimb ionic), uscarea materialelor şi biomaterialelor, procedee şi utilaje pentru depoluarea efluenţilor industriali. Contribuţiile originale realizate în activitatea ştiinţifică şi tehnică sunt concretizate în peste 106 lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, 73 lucrări în volumele unor congrese şi conferinte interne si internationale, 248 lucrari susţinute în congrese naţionale şi internaţionale, patru brevete şi 105 contracte de cercetare ştiinţifică realizate în colaborare cu unităţi de cercetare şi producţie. A obţinut: – titlul de Profesor evidenţiat, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, 1984; – Premiul Nicolae Teclu al Academiei Române (1998), pentru lucrările privind aplicarea reţelelor neuronale artificiale la modelarea proceselor din ingineria chimică,şi anume uscarea materialelor granulare şi pulverulente şi procesul de fermentare în bioreactoare; – Premiul Revistei de chimie (2000); pentru lucrarea „Utilizarea curgerii prin minicanale, o metodă eficientă de intensificare a transferului termic; – Premiul „Ing. Eliza Leonida Zamfirescu” (1995) conferit de Muzeul Tehnic „Dimitri Leonida” şi Confederaţia Naţională a Femeilor din România, pentru merite deosebite în promovarea ştiinţei şi tehnicii româneşti; – Medalia Societăţii de Chimie din România (2004), pentru întreaga activitate desfăşurată pentru promovarea chimiei. Este editor sef adjunct la: Revista de Chimie şi membru al colegiilor editoriale la „Journal of Environmental Protection and Ecology”, „Buletinul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti”, „Studii şi Cercetări al Universităţii Bacău, seria Chimie Aplicată şi Inginerie Chimică.. Este membru fondator al Societăţii de Inginerie Chimică din România (1995), al Fundaţiei „Plantavorel”, Piatra Neamţ (1996), vicepreşedinte al Societăţii de Chimie din România, vicepreşedinte al Balkan Environmental Association filiala română. Este conducător de doctorat în specialitatea Inginerie chimică (1985-prezent).