Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Manolea – Vicepreședinte

2553
  •  MEMBRU CORESPONDENT
  •      Vicepreședinte – Ingineria Transporturilor
  •  gheorghe.manolea.ro
  •  09 martie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Prof.dr.ing. Gheorghe Manolea  s-a născut la data de 09.03.1948 , în comuna Deleni, județul Mehedinți. Absolvent al Universității din Petroșani (Institutul de mine din Petroșani) Facultatea de Electromecanică minieră, 1970. În perioada 1970-1977 a lucrat ca inginer la Centrul de Cercetări pentru Securitate Minieră (SCSM) și a desfășurat activitate didactică la Institutul de Mine din Petroșani, în calitate de cadru didactic asociat.Din 1977 lucrează la Universitatea din Craiova, parcurgând toate treptele didactice :șef lucrări (1979), conferențiar (1990), profesor (1994). Și-a susținut Teza de doctorat cu titlul ” Contribuţii privind protecţia antiexplozivă-siguranţă intrinsecă a elementelor de  telemecanică şi  automatizări  ” în anul1981. Conduce Teze de doctorat din 2004 în domeniul ”Inginerie electrică”. Au obținut titlul de doctor 10 doctoranzi. În 1991 a înființat , în cadrul Universității din Craiova, ”Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic” CITT, fiind Directorul acestuia din 1991 și până în prezent. Activitatea profesională s-a axat pe următoarele direcții: –          Activitate didactică; –          Activitate  de cercetare ; –          Protecția proprietății industriale, inovare și transfer tehnologic; –          Istoria ingineriei și promovarea personalităților inginerești din România; –          Activități asociative. A publicat 11 cărți în edituri, dintre care se menţionează: Echipamente complementare pentru Sistemul antigrindină din România (coordonator), Editura SITECH, Craiova, 2014. Locomotive electrice ,rame şi trenuri electrice.Probleme specifice la viteze mari. Arhitecturi electrice. Modele şi scheme structurale. Control computerizat. (coautor) Editura SITECH, Craiova, 2009. Bazele cercetării creative  Editura AGIR, București,  2006 (unic autor). Sisteme automate  de acționare electromecanică. Editura Universitaria, Craiova, 2004 (unic autor). Acţionări electromecanice.Tehnici de analiză teoretică şi experimentală. Editura Universitaria, Craiova, 2003 (unic autor). A elaborat 27 de manuale de specialitate pentru învăţământul superior, 51 de articole publicate în reviste de specialitate, 158 de lucrări publicate sau prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale, a coordonat 98 de Contracte de cercetare naționale, cu agenți economici sau internaționale. A susținut, în țară și străinătate, 27 de Conferințe în domeniile Sisteme de acționare electromecanică, Managementul cercetării, Inovare, Transfer tehnologic. A obținut 8 Medalii la Saloane naționale și internaționale. A contribuit direct la aplicarea a 21 produse din domeniul echipamentelor electrice și automatizărilor. Pentru activitatea desfășurată în domeniul cercetării și promovării proprietății industriale a fost distins, în 2002, de către Președintele României, cu Ordinul Național ”Pentru Merit” în grad de ”Cavaler”. Ca recunoaștere a contribuțiilor în domeniul transferului tehnologic a fost inclus în Comitetul Tehnic 383 ASRO ”Inovare și Transfer Tehnologic”. Se menționează și colaborarea didactică și de  cercetare cu Haute Etude d’Ingenieur, Lille, Franța, Universite Chatolique Louvain la Neuve, Belgia, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău. Pentru activitatea de cercetare și didactică desfășurată din 1992 cu Universitatea Tehnică a Moldovei i s-a conferit, în 2010, titlul de Doctor Honoris Causa al UTM.Pentru colaborarea cu Universitatea din Petroșani i s-a conferit, în 2016, titlul de Doctor Honoris Causa. În activitatea asociativă, în calitate de Președinte al Sucursalei AGIR Dolj și al Asociației OLTENIA-FRANȚA s-a implicat în proiecte cu finanțare națională și fonduri structurale, precum și  în viața comunității locale.