Prof.univ.dr.ing. Gavril Toderean – Președinte Filiala Cluj

2289
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Președinte Filiala Cluj – Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  users.utcluj.ro/~toderean
  •  18 decembrie 1946

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut in 18.12.1946, in Bogata de Jos, Judeţul Cluj Este absolvent al Institului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, grupa de Calculatoare, in anul 1970, unde şi-a susţinut doctoratul, in anul 1981, sub conducerea regretatului profesor Alexandru Rogojan. Domnul profesor Toderean a efectuat stagii de specializare in străinătate la: Institutul de cercetări cosmice, Moscova, URSS, in anii 1973, 1974, 1977, 1978 şi 1981; Institutul de cercetări geofizice, Praga, Cehoslovacia, 1977; Politehnica din Milano, Italia, 1992; Universitatea din Coventry, Marea Britanie, 1995; Universitatea din Granada, Spania, 1995. A lucrat ca inginer şi apoi ca cercetător la Institutul de Fizică Atomică din Cluj, in perioada 1970-1981. Din anul 1981 este cadru didactic la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. In anul 1991, cand a obţinut titlul de profesor, a iniţiat formarea secţiei de telecomunicaţii la Cluj. Dreptul de conducere de doctorate l-a primit in anul 1992 şi a iniţiat cercetări in special in domeniul tehnologiei vorbirii. Domeniile de cercetare abordate de-a lungul carierei sale, in care a obţinut rezultate notabile, sunt: dezvoltarea de aparatură electronică pentru cercetări in fizica cosmică, automatizarea instalaţiilor de separare a izotopilor stabili, recunoaşterea şi sinteza semnalului vocal, reţele neuronale cu aplicaţii in recunoaşterea formelor, compresie de imagini bazată pe fractali şi pe reţele neuronale, dezvoltarea de aparatură de măsură şi control bazată pe microcontrolere şi microprocesoare, algoritmi de dirijare a pachetelor in reţele de calculatoare şi aplicaţii cu agenţi inteligenţi. Rezultatele abordării acestor domenii de cercetare sunt reflectate in cele peste 200 de articole ştiinţifice şi a celor 21 de cărţi, cursuri şi indrumătoare de laborator publicate. Două dintre lucrările ştiinţifice publicate au primit premiul de excelenţă la conferinţe din SUA, in anii 2003 şi 2004, şi o a treia lucrare a primit premiul de excelenţă la o conferinţă internaţională ţinută la Cluj, in 2004.Sub indrumarea domnului profesor Toderean s-au finalizat 18 teze de doctorat in domeniile de cercetare amintite. A participat la peste 40 de contracte de cercetare naţionale şi internaţionale. Activitatea sa ştiinţifică şi didactică este prezentată in peste 14 enciclopedii şi dicţionare cu personalităţi ştiinţifice. Dintre realizările sale tehnice mai deosebite amintim: partea de electronică a primului aparat romanesc lansat in spaţiul cosmic, pe un satelit Intercosmos, in anul 1974, şi de asemenea electronica pentru spectrometrul de masă cuadrupolar utilizat in cercetarea atmosferei superioare a Pamantului, in cadrul a 5 lansări, in perioada 1977-1981. Spectrometrul cuadrupolar a primit medalia de aur la expoziţia realizărilor ştiinţifice şi tehnice de la Moscova din anul 1987.

STUDII

Absolvent al Liceului Andrea Muresanu din Dej in anul 1964 ca sef de promotie. Absolvent al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timisoara, Sectia de calculatoare , in anul 1970. Sustinerea doctoratului in anul 1981 la I.P.Timisoara sub indrumarea profesorului Rogojan Alexandru

PUBLICATII

Lista de lucrari  si de carti (in ordine cronologica) se poate vedea pe pagina de web: http://users.utcluj.ro/~toderean

PREMII

Spectrometrul cuadrupolar ,utilizat pentru cercetari cosmice, a primit medalia de aur la Expoziţia realizărilor ştiinţifice şi tehnice de la Moscova din anul 1987.