Prof.univ.dr.ing. Eugen Borcoci

3166
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  21 aprilie 1945

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Eugen Borcoci, n.21 aprilie 1945, Tg.Jiu. A absolvit Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii din Institutul Politehnic Bucureşti (1967)  şi Facultatea de Matematică – Mecanică Universitatea Bucureşti (1976).  A  obţinut titlul de doctor inginer în specialitatea telecomunicaţii la Institutul Politehnic Bucureşti( 1980). Din 1995 este profesor la Catedra Telecomunicaţii, Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Ingineria Informaţiei ((www.elcom.pub.ro),  din Bucureşti.   Domeniile de expertiză în care a desfăşurat şi continuă activitatea didactică,  de cercetare ştiintifică şi proiectare sunt: arhitecturi pentru reţele digitale integrate de telecomunicaţii şi calculatoare, protocoale de comunicaţie pentru reţele  integrate (specificare, validare, implementare, analiză de performanţe), comunicaţii avansate şi reţele TCP/IP şi de bandă largă, sisteme de semnalizare, comunicaţii multimedia, comunicaţii de grup, tehnologii de reţele pentru comunicaţii fixe şi mobile. In ultimul deceniu activitatea de cercetare a fost orientată în special spre sisteme de management şi control al calitaţii serviciilor de telecomunicaţii în reţele de pachete multi-domeniu. A publicat în calitate de autor sau coautor 6 cărţi (în Romania şi în afara ţării) şi a elaborat sau publicat peste 150 de articole ştiinţifice, rapoarte de cercetare şi studii în domeniile menţionate. A primit mai multe distincţii pentru contribuţii în activitatea ştiinţifica (Academia Romana, CNCSIS, etc.). Conduce activităţi de doctorat. A fost şi este implicat în calitate de coordonator de echipă în numeroase proiecte de cercetare ştiinţifică nationale (peste 30) şi internaţionale – ale Comunităţii Europene. Dintre acestea se pot menţiona proiectele de cercetare internaţionale  IST FP 5, 6, 7: COP62, KIT, MOICANE, Euro-Next Generation Internet Network of Excellence (EuroNGI, 2004-2006, www.eurongi.org) Euro-Future Generation Internet (Euro-FGI, 2006-2008, www.eurongi.org) ENTHRONE (2004-2008, www.enthrone.org), WEIRD (2006-2008, www.ist-weird.eu) SMART-Net (2008-2011, www.ict-smartnet.eu), etc. A fost şi este membru în Comitetele tehnice a numeroase Conferinţe ştiinţifice internaţionale, de exemplu:  PSTV 95, CFIP 96 – 99, IEEE ICT 2001, 2002, Eurasia ICT 2002, FORTE 2003, MoMM2004, NGI 2005-2008, AICT 2005-2009, COMM 2002-2008, ICWMC 2007-2008, CTRQ 2008-9, etc., contribuind la revizii ştiinţifice şi la organizare.