Prof.univ.dr.ing. Emil Ceangă – DECEDAT

2573
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Electronică, Automatică
  •  1940 – 2020
  • Contacteaza

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Emil D. Ceangă: n. 26 februarie 1940, Reni, R. Moldova, absolvent al Inst. Politehnic din Bucureşti (1961), Fac. de Electronica si Telecomunicaţii; doctor inginer (din 1969), cu teza „Metode de caracterizare a unei mulţimi multidimensionale de stare a unui proces prin automate instruibile”. Profesor (din 1976) la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi. Principalele contribuţii stiintifice sunt in domeniul sistemelor instruibile (1969), conducerea proceselor prin algoritmi de instruire pentru recunoaşterea situaţiilor (1969 – 1980), conducerea automată a bioproceselor (1980 – in prezent), conducerea automată a instalaţiilor termoenergetice (1971-1980) şi a sistemelor eoliene (1993- in prezent). A publicat peste 140 lucrări în ţară şi străinatate. Este co-autor al cărţii “Optimal Control of Wind Energy Systems” (2008). A primit Ordinul “Meritul Stiinţific” în România (1984) şi Ordinul “Palmes Académique” în grad de cavaler (2003), acordat de guvernului Franţei. Curriculum Vitae
1 Date de identificare personala Numele si prenumele: Ceangă Emil
Locul si data nasterii: Reni (Basarabia); 26.02.1940
Adresa: Galati
2 Studii (perioada, institutia, specializarea) Studii liceale: Liceul Vasile Alecsandri, Galaţi
Studii universitare: Institutul Politehnic Bucureşti, Fac. de Electronică şi Telecomunicaţii; absolvent din 1961.
Studii postuniversitare: –
Studii doctorale : Institutul Politehnic Bucureşti, Fac. de Electronică şi Telecomunicaţii, cu teza de doctorat: “Metode de  caracterizare a unei multimi multidimensionale de stare a unui proces, prin automate instruibile”,conducator  Prof.dr.doc. Gh. Cartianu, m.c. al Academiei. Titlul de doctor-inginer acordat în anul 1969.
  Specializari postdoctorale : stagiu post-doctoral la Departementul de Automatică, Universitatea Tehnică din Budapesta (3 luni, 1970)
3 Activitate profesionala Pozitii ocupate : 1961-1963 – inginer electronist, 1963-1967 – asistent la Institutul Politehnic Galaţi; 1967-1972 – sef de lucrari la Institutul Politehnic Galaţi; 1972-1976 – conferentiar universitar la Universitatea din Galati; 1976 -2010 – prof. univ. la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi. 2010 – în prezent – pensionar; profesor asociat. Functii indeplinite: 1973-1982 sef de catedră 1981-1990 secretar ştiintiţic al Senatului Universităţii din Galaţi 1990-1996 decan al Facultăţii de Nave si Inginerie Electrică 2001-2010 Director al Centrului de cercetare ştiinţifică „Sisteme de Conducere Automată Avansată a Proceselor”
  Realizari deosebite în activitatea de cercetare aplicativă : I. Elaborarea de noi proceduri de modelare analitică si identificare experimentală a cazanelor de 1035 t/h din cadrul grupurilor energetice de 330 MW, tratate ca sisteme cu parametri distribuiţi, si aplicarea lor în vederea acordării buclelor de reglare automată (lucrări din cadrul planului naţional prioritar de cercetare între anii 1971-1979, coordonat de ICEMENERG Bucuresti). II. Conducerea unui colectiv care a realizat si implementat, în anul 1988, un sistem de conducere numerică bazat pe calculatoare de proces SPOT 83, pentru automatizarea ierarhizată a cazanelor de 420 t/h funcţionând cu combustibil mixt (gaz de furnal, gaz de cocs – combustibili cu ardere prioritară, păcură şi gaz metan – combustibil de reglaj), cu 3 niveluri ierarhice, incluzând si buclele de reglare numerică directă de la nivelul focarului, realizate cu regulatoare numerice originale, brevetate (lucrare distinsă cu premiul I, la nivelul Ministerului Invatamantului);     . III. Participarea intr-un colectiv care a elaborat si implementat industrial un sistem de conducere automată avansată a unui laminor de benzi la rece, incluzând şi metode de inteligenţă artificială (lucrare laureată cu medalie de aur la salonul  Eureka Bruxelles 1995).  
     
4 Activitate stiintifica (Se anexează lista de lucrări) Domenii de competenţă : 1. Algoritmi şi tehnici de conducere avansată a proceselor ; 2. Sisteme instruibile de conducere de tip “pattern recognition” 2. Reţele neuronale şi tehnici fuzzy în conducerea automată ; 3. Modelarea şi comanda optimală a sistemelor de conversie a energiei eoliene ; 4. Modelarea şi conducerea avansată a biosistemelor 5. Simularea Hardware-In-the-Loop (HIL)  
Lucrări stiintifice abordate   Cea mai importantă lucrare (sub aspectul contribuţiilor conţinute) din întreaga activitate ştiinţifică, publicată într-o revistă de maximă vizibilitate, într-o perioadă în care nu exista baza de date ISI Thomson, este : Ceangă, E. O nekotorih algoritmah obuceniia Φ – masin s ispolizovaniem potentialinih funktii. Akademia Nauk SSSR. Avtomatica i telemekanika, nr. 11, 1969, pg.115-118. NOTA. Revista era şi este cu aparitie simultana şi în S.U.A., sub titlul Automation and Remote Control Kluwer Academic-Plenum Publishers, New York, USA. Titlul lucrarii in revista editata de Kluwer este: Concerning Certain Algorithms of Learning Φ–Machines with Using Potential Functions. Notă: Structura de sistem instruibil prezentată în articol, fundamentată şi validată pe calculator universal, este identică cu structura RBF Neural Networks, utilizată 18 ani mai tarziu.   –     Carti, monografii, tratate : ·    o monografie în editura internaţională: Munteanu, I; Bratcu, AI; Cutululis, NA; Ceanga, E. Optimal Control of Wind Energy Systems: Towards a Global Approach,  Springer-Verlag London LTD Book Series: Advances in Industrial Control, Pag. 1-283, 2008 – In anul 2010 monografia a fost tradusă în limba chineză ·    două capitole de cărţi apărute în edituri internaţionale (Springer şi Kluwer) şi un capitol într-un tratat în Editura Academiei; ·    6 cărţi şi monografii în edituri din ţară (una în engleză, cu 631 pagini şi una în franceză, cu 379 pagini).   –     Articole publicate in reviste de specialitate indexate ISI si BDI: 27 –     Lucrari publicate in volumele unor conferinte internationale indexate ISI si BDI: 106
Brevete de inventie : 2
5 Activitate tehnica Produse concepute si introduse in fabricatie: conform celor prezentate la punctul 3 (Realizari deosebite în activitatea de cercetare aplicativă)
Tehnologii si servicii valorificate in productie: –
Consultanta –
6 Recunoastere nationala Membru in asociatii profesionale: – Membru al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică Organizare de manifestari stiintifice: – Principal organizator al Simpozionului “Modelarea, Simularea şi Identificarea Sistemelor” SIMSIS, în perioada 1978-1998 (circa zece ediţii). Conducator de instituii, programme, etc. – Premii : Distincţie pentru activitatea de cercetare ştiinţifică : –        Ordinul « Meritul ştiinţific » clasa a III-a
7 Recunoastere internationala Membru in organizatii profesionale : membru al TC 1.1 IFAC Modelling, Identification and Signal Processing (până în 2008)
Membru in colective editoriale ale unor reviste internationale. Associate Editor to  Control Engineering and Applied Informatics
Numar de citari pentru lucarile relevante ·        Indicele h (Hirsch) la data de la data de 7.12.2013 este: 8 (7 după eliminarea autocitărilor) – în Scopus 7 – în ISI Web of Knowledge ·        Numărul total de citări la data amintită este de 298 în Scopus şi 255 în ISI Web of Knowledge ·        Lucrările cele mai citate sunt: –         Articolul de la poz. 38 din Lista 2 (v. lista de lucrări anexată are 100 citări în Scopus şi 94 în ISI Web of Knowledge; –         Articolul de la poz. 28 din Lista 2 are ???citări în Scopus şi 30 citări în ISI Web of Knowledge, –         Articolul de la poz. 32 din Lista 2 are ???citări în Scopus şi 22 citări în ISI Web of Knowledge.
Membru in organisme internationale –
Premii internationale –
  Alte elemente relevante pentru definirea personalitatii – Număr de teze de doctorat conduse şi finalizate: 27, din care o teză în Franţa, în calitate de co-director. – Număr de misiuni de “Profesor invitat” pentru activităţi de cercetare-doctorat: 6 în Franţa şi 1 în Canada. – Distinctii oficiale straine pentru activitatea ştiinţifică: Ordinul “Palmes Académiques” in grad de Cavaler, acordat de Guvernul Frantei. – Membru al Consiliului Naţional al Cercetării Stiinţifice din Invăţământul Superior, de la înfiinţare şi până la încetarea activităţii acestuia.