Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu

1020
MEMBRU CORESPONDENT
  • Inginerie mecanică
  • 6 iulie 1967

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Dumitru Nedelcu, n. 6 iulie 1967,  profesor la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), fondator și titular al Laboratorului de Mecanică Fină și Nanotehnologii, absolvent al Facultății de Construcții de Mașini, profilul mecanic-specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini și Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași, Facultatea de Științe Economice, Specializarea Management în industrie.

√ Conducător de doctorat la IOSUD-TUIASI din anul 2010 cu 11 doctori și 10 doctoranzi în activitate.  Conducător de doctorat din anul 2018 la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova cu 1 doctorand în stagiu. Membru în 43 comisii de doctorat dintre care 8 în străinătate în calitate de reviewer.

√ Membru al Senatului TUIASI din anul 2012, poziții de conducere ocupate la nivelul TUIASI, Director al Departamentului de Programe și Director al Școlii Doctorale.

√ Președinte al Asociației Profesionale în Tehnologii Moderne de Fabricație (ModTech) din anul 2009, asociație cu peste 420 de membri și 13 filiale în străinătate și Președinte al Conferinței Internaționale ModTech.

√ Editor Șef la 4 jurnale cu indexări Scopus și alte baze de date internaționale din România, Elveția și Australia. Editor/Topic Editor la 10 jurnale inclusiv jurnale indexate WoS cu factor de impact. Editor invitat la 8 numere speciale ale unor jurnale indexateWoS și WoS Proceedings. Recenzor la 9 jurnale cu factor de impact, 9 jurnale indexate în baze de date și la 5 conferințe internaționale indexate WoS.

√  Visiting Profesor: TAT-Institutul de Inginerie din Tokyo-Japonia, Universitatea din Osaka-Japonia,  Institutul de Tehnologie din Grenoble-Franța, Universitatea Silesiană de Tehnologie din Gliwice-Polonia și Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Republica Moldova. De asemenea, a fost invitat pentru diferite prelegeri pe programul Erasmus la Universitatea din Monterrey-Mexic și Universitatea din Parma-Italia.

√  Plenary Speaker/Keynote Speaker/invited Speaker, la 33 de Conferințe Internaționale de prestigiu din SUA, Spania, Japonia, China, România, Serbia, Ucraina, Polonia, Malaysia, Coreea  de Sud, India, Israel, Turcia și Mexic.

√ Director la 14 proiecte locale, naționale și internaționale și membru în 17 proiecte.

√ Membru în 10 asociații profesionale.

√ Membru CNATDCU 2016-2020 Comisia de contestații-Comisia de Inginerie industrială și 2020-în prezent Comisia de Ingineria și Managementul Producției.

√  Coordonator la 8 acorduri MOU (Memorandum of understanding) cu universități din Polonia, Mexic, Italia, Corea de Sud, ASTR, AGIR.

√  Bursier TEMPUS și al Guvernului României la Universitatea Tehnică din Madrid-Spania.

√  Autor/coautor la 40 cărți/capitole de cărți/cărți ca editor la edituri de prestigiu din țară și străinătate, 199 de lucrări dintre care 37 în jurnale WoS cu factor de impact, Indicele Hirsh pe WoS-9, Scopus-12 și Google Scholar-13.