Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu

698
  • MEMBRU ASOCIAT
  • Inginerie mecanică
  • 6 iulie 1967

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Dumitru Nedelcu, n. 6 iulie 1967,  profesor la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), fondator și titular al Laboratorului de Mecanică Fină și Nanotehnologii, absolvent al Facultății de Construcții de Mașini, profilul mecanic-specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini și Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași, Facultatea de Științe Economice, Specializarea Management în industrie.

√ Conducător de doctorat la IOSUD-TUIASI din anul 2010 cu 7 doctori și 12 doctoranzi în activitate.  Conducător de doctorat din anul 2018 la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova cu 1 doctorand în stagiu. Membru în 41 comisii de doctorat dintre care 3 în străinătate.

√ Membru al Senatului TUIASI din anul 2012, poziții de conducere ocupate la nivelul TUIASI, Director al Departamentului de Programe și Director al Școlii Doctorale.

√ Președinte al Asociației Profesionale în Tehnologii Moderne de Fabricație (ModTech) din anul 2009, asociație cu peste 400 de membri și 13 filiale în străinătate și Președinte al Conferinței Internaționale ModTech, conferință indexată WoS.

√ Editor Șef la 4 jurnale cu indexări Scopus și alte baze de date internaționale din România, Elveția și Australia. Editor/Topic Editor la 10 jurnale inclusiv jurnale indexate WoS cu factor de impact. Editor invitat la 8 numere speciale ale unor jurnale indexateWoS și WoS Proceedings. Recenzor la 9 jurnale cu factor de impact, 9 jurnale indexate în baze de date și la 5 conferințe internaționale indexate WoS.

√  Visiting Profesor: TAT-Institutul de Inginerie din Tokyo-Japonia, Universitatea din Osaka-Japonia,  Institutul de Tehnologie din Grenoble-Franța, Universitatea Silesiană de Tehnologie din Gliwice-Polonia. De asemenea, a fost invitat pentru diferite prelegeri pe programul Erasmus la Universitatea din Monterrey-Mexic și Universitatea din Parma-Italia.

√  Plenary Speaker/Keynote Speaker/invited Speaker, la 26 de Conferințe Internaționale de prestigiu din SUA, Spania, Japonia, China, România, Serbia, Ucraina, Polonia, Malaysia, Correa de Sud, India și Israel.

√ Director la 15 proiecte locale, naționale și internaționale și membru în 16 proiecte.

√ Membru în 9 asociații profesionale iar din anul 2018 membru al Consiliului de Onoare al Europei-comisia de cercetare.

√ Membru CNATDCU 2016-2020 Comisia de contestații-Comisia de Inginerie industrială și 2020-în prezent Comisia de Ingineria și Managementul Producției.

√  Coordonator la 8 acorduri MOU (Memorandum of understanding) cu universități din Polonia, Mexic, Italia, Corea de Sud, ASTR, AGIR.

√  Bursier TEMPUS și al Guvernului României la Universitatea Tehnică din Madrid-Spania.

√  Autor/coautor la 36 cărți/capitole de cărți/cărți ca editor la edituri de prestigiu din țară și străinătate, 185 de lucrări dintre care 30 în jurnale WoS cu factor de impact, Indicele Hirsh pe WoS-7, Scopus-9 și Google Scholar-10.