Dr.ing. Dumitra Lucan – Secretar științific

3295
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Secretar –  Inginerie Chimică
  • 26.07.1958

 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Dumitra Lucan: n. 26.07.1958, Humele, jud. Argeș. A absolvit liceul de Chimie Industrială (Dan Barbilian) din Câmpulung Muscel, jud. Argeș, în anul 1978, apoi a urmat cursurile Institutului Politehnic București (IPB), Facultatea Utilaje și Ingineria Proceselor Chimice, obținând în anul 1983 diploma de inginer, specialitatea Ingineria Proceselor Chimice. În anul 2003 și-a susținut teza de doctorat “Contribuții la studiul și modelarea proceselor de concentrare și depunere a impurităților, prin fierbere, în generatorul de abur CANDU”, obținînd titlul de doctor inginer. A desfășurat o temeinică și neîntreruptă activitate de cercetare în cadrul Institutului de Cercetări Nucleare Pitești (ICN) unde, în prezent, îndeplinește funcția de Șef Secție ”Materiale Nucleare și Coroziune”. A efectuat cercetări în domeniul extracției cu solvenți acordând în egală măsură atenție atât optimizării procesului de extracție cât și dezvoltării de echipamente noi. A realizat lucrări de cercetare aplicativă, teoretice și experimentale, care au avut ca obiectiv caracterizarea proceselor și fenomenelor determinate de funcționarea îndelungată a generatorului de abur din centralele nucleare. Începând din anul 2009 a efectuat studii referitoare la chimia plumbului lichid și comportarea materialelor de construcție ale schimbătoarelor de căldură din reactoarele nucleare de Generație IV. Coordonează activitatea de cercetare în cadrul Programului CD&I “Generator de abur” pe care l-a inițiat și dezvoltat începând din anul 2000. Contribuie la realizarea în bune condiții a colaborării dintre RATEN ICN și CNE Cernavodă în domeniul cercetării. Activitatea de cercetare este reflectată în publicaţii după cum urmează: 2 cărți publicate la edituri recunoscute CNCSIS, 3 capitole în cărți publicate la edituri internaționale, 30 de lucrări publicate în reviste de specialitate din țară sau din străinătate și peste 140 de lucrări apărute în volumele unor congrese sau conferințe naționale și internaționale. Dintre manifestările ştiinţifice cu caracter internaţional la care a participat cu lucrări care au fost prezentate şi/sau publicate, se menţionează: International Congress on Advances în Nuclear Power Plants (ICAPP), European Nuclear Congress (ENC) și Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE). Deține experiență științifică confirmată la nivel național și internațional prin îndeplinirea funcției de director de proiect/participant în proiecte naționale și responsabil din partea RATEN ICN/participant în proiecte internaționale. A făcut parte din comitetele organizatorice/științifice ale unor conferințe și congrese naționale și internaționale: Annual International Conference on Sustainable Development through Nuclear Research and Education NUCLEAR, RATEN ICN, Mioveni, (2014 – 2018), International Symposium for Nuclear Energy (SIEN), București, 2015, RICCCE, Sinaia, 2009 și ICAPP, Seoul, Korea, 2005. Este membră a mai multor organizaţii profesionale: Societatea de Chimie din România (SChR), Societatea Nucleară Europeană (European Nuclear Society – ENS), Asociația Română „Energia Nucleară” (AREN), Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) și Asociația NUclear Generation II&III Association (NUGENIA). În perioada 2013 – 2014, pentru NUGENIA, a fost responsabilă domeniului “Chimia apei și deșeuri slab active” având o contribuție importantă la întocmirea Agendei tehnologice (NUGENIA Roadmap 2013). Din anul 2016, în calitate de consultant, reprezintă RATEN ICN în International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) Working Group – WG1 on Mechanical Components al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Viena.