Prof.univ.dr.ing. Doru Stefanescu M.

2173
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Știinta și ingineria materialelor
  •  15 noiembrie 1942

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

„Cetăţean de onoare” al municipiului Cluj – Napoca, „Doctor Honoris Causa” al Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca, personalitate ştiinţifică eminentă in domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor pe plan mondial, primul roman care a participat şi a coordonat activităţi de cercetare in spaţiul cosmic in cadrul programului „Viaţa şi Ştiinţa microgravităţii” al misiunilor navetei Columbia, lansate in 1996 şi 1997. Născut in 1942 la data de 15 noiembrie in oraşul Sibiu, Doru Mihai Ştefănescu a urmat succesiv studiile elementare, liceale şi de invăţămant superior in Bucureşti, fiind absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Metalurgie in anul 1965. După obţinerea diplomei de inginer, Doru Mihai Ştefănescu a lucrat timp de 15 ani la Institutul de Cercetări pentru Construcţia de Maşini Bucureşti (Atelierul de Prototipuri) mai tarziu devenind Institutul de Cercetări pentru Sectoare Calde (ICSC) in calitate de inginer metalurg la inceput, apoi ca cercetător ştiinţific principal de gradul III. In 1973 a abţinut titlul de Doctor Inginer in specialitatea Metalurgie Fizică la Institutul Politehnic Bucureşti. Din 1980 a activat la Universitatea din Alabama – SUA, ca profesor asociat, la Departamentul de Cercetări Metalurgice intre 1980 – 1984, ca profesor intre 1984 – 1987 şi din 1987 ca Research Professor. A efectuat stagii de specializare la Ford Motor Company din Dagenham – Anglia, iar in 1990 a funcţionat şi ca profesorinvitat la Şcoala de Mine din Nancy – Franţa. Doru Mihai Ştefănescu are publicate peste 250 lucrări ştiinţifice in reviste de mare prestigiu ştiinţific, 18 cărţi, dintre care 5 in Editura Tehnică Romania şi restul in SUA, este autorul a 11 brevete de invenţie. Doru Mihai Ştefănescu se bucură de un mare prestigiu internaţional ştiinţific, acest lucru fiind pus in evidenţă şi prin faptul că este membru in comitetul de recenzie şi de avizare a mai multor reviste de prestigiu (in Metalurgical and Materials Transuction, International Journal of Cast Metals şi JOM); este membru a diverse societăţi din SUA, in comisiile de consultanţă ale acestora (American Society for Metals, American Fonderyman Society, Fonderi Education Foundation); a participat cu numeroase lucrării invitate la diverse conferinţe şi congrese internaţionale; a susţinut prelegeri la Universitatea Wisconsin – Madinson, Ecole Polytechnique Federale de Lansanne – Elveţia, Universitatea Tehnică din Anchen – Germania, Universitatea din Porto – Portugalia, Ecole de Mines de Nancy – Franţa, Tohoku University – Japonia, Universitatea Shandong – China şi altele; a condus şi executat 38 contracte de cercetare la firme de mare prestigiu ca: NSF, DOE, NASA, AFS, Ductilce Iron Society, General Motors, Deere and Co, Cartepiller mc, Molycorp, Alabama Research Institute; a coordonat ştiinţific apariţia uneia dintre cele mai importante monografii din domeniul teoriei şi practicii realizării pieselor turnate şi anume Metal Handbook Casting vol 15, editat de American Society for Metals. Doru Mihai Ştefănescu a contribuit la realizarea unor cercetări pentru NASA, legate de influenţa gravitaţiei şi a vitezei de răcire asupra structurii unor aliaje şi materiale compozite, fiind coordonatorul programului de cercetare „Particle Enguef ment and Pushing” pentru misiunea Chalenger din noiembrie 1997. Pe linie didactică a indrumat şi promovat 21 teze de doctorat şi 6 diertaţii ştiinţifice de cel mai inalt nivel.