Prof.univ.dr.ing. Dimitrie Alexa

2328
  • MEMBRU DECDEDAT
  •      Electronică, Automatică
  •  05 noiembrie 1938

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Alexa Dimitrie, n. 5 noiembrie 1938, Cernauţi, Bucovina, absolvent a Inst. Politehnic Iaşi (1960), specializarea electromecanică, doctor inginer (din 1975), profesor (1990 – 2008) şi decan (1992 – 2000) la Facultatea de Electronică si Telecomunicaţii din Iaşi.A efectuat activităţi didactice, studii şi cercetări în domeniile Tehnicii Microundelor şi a Electronicii de putere, publicând peste 180 de lucrări în ţară şi străinatate (din care 42 în reviste cotate ISI, de ex.: IEEE Trans. on Industr. Electronics, Electronics Letters, IEE Proc. EPA, Archiv fur Elektrotechnik, Electrical Enginnering, ETEP, ETZ şi 6 cărţi. A primit premiul Aurel Vlaicu (1991) şi premiul Constantin Budeanu (2006), din partea Academiei Române. De asemenea, a primit premiul OPERA OMNIA din partea CNCSIS (2006). Este Senior Member al Institution of Electrical and Electronics Engineers (din 1995). Curriculum Vitae 1. Date de identificare personală Alexa Dimitrie Cernăuţi, 5.11.1938 Iaşi 2. Studii Institutul Politehnic Iaşi (1955-1966) 3. Activitate profesională 5 ani proiectant, 5 ani cercetător, şef lucrări (1972), conferenţiar (1981), profesor(1990) 4. Activitate ştiinţifică (Se anexează lista de lucrări) • 6 cărţi şi monografii • 45 în reviste cotate ISI • 10 în reviste cotate BDI • 140 la conferinţe din ţară şi străinătate • 4 brevete de invenţii 5. Activitate tehnică 3 produse concepute şi introduse în fabricaţie 6. Recunoaştere naţională • 8 ani decan (1992-2000) • 10 ani şef de catedră • Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române • Premiul „Opera Omnia” în 2006 7. Recunoaştere internaţională Am primit 174 de citări până la 1.02.2014 Am indicele “h” egal cu 8 Senior Member IEEE din 1997