Prof.univ.dr.ing. Decebal Anastasescu

2560
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Construcții și Urbanism
  •  27 iunie 1926

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Decebal Anastasescu: născut la Lugoj, la data de 27 iunie 1926. A absolvit in 1945 Liceul C. Diaconovici Loga din Timişoara. A absolvit in 1950, ca şef de promoţie, Facultatea de Construcţii a Institutului Politehnic din Timişoara. După absolvire a inceput o carieră didactică la Facultatea de Construcţii (disciplinele Rezistenţa materialelor, Mecanică teoretică şi Statica construcţiilor), dar in 1959 a fost indepărtat din invăţămant din motive politice. Din 1951 a inceput activitatea de proiectare, in cadrul IPROMIN, proiectand lucrări specifice industriei miniere. Din 1956 a lucrat, cu jumătate de normă, la Filiala IPCH Timişoara, proiectand structuri pentru lucrări hidrotehnice. Din 1958 a lucrat, iniţial cu jumătate de normă, apoi cu normă intreagă, la IRPT, devenit DSAPCT, apoi IPROTIM. In acest cadru a proiectat o mare varietate de construcţii. In 1966 a fost avansat la gradul de consilier, continuand şi activitatea de proiectant. In perioada 1966 – 1970 a fost angajat şi la Filiala ISPE Timişoara, in calitate de consilier. In urma cutremurului din 1977 a elaborat propuneri de modificare a condiţiilor seismice pentru proiectare in zona Timişoara. In urma cutremurelor bănăţene din 1991, a elaborat proiecte de consolidare şi iniţiative pentru reducerea riscului seismic care afectează construcţiile. Din 1992 are o activitate de consultant, verificator şi expert. Este autorul a peste 30 de proiecte, dintre care multe au reprezentat soluţii de performanţă inginerească. De asemenea, a jucat rolul de verificator la peste 30 de proiecte. A avut şi o activitate de cercetare, in special privind problemele specifice structurilor de tip cadre spaţiale sau mixte (cadre şi pereţi sttructurali). In acest cadru, a participat la activitatea Asociaţiei Internaţionale pentru Clădiri Inalte. Studiile in acest domeniu au stat la baza tezei de doctorat pe tema „Calculul cadrelor spaţiale de beton armat pe reazeme deplasabile”, susţinută in 1973. In 1996 i s-a conferit titlul de profesor onorific la Facultatea de Construcţii Timişoara. A organizat numeroase dezbateri pe teme tehnice, in special in vederea imbunătăţirii gradului de pregătire de specialitate a tinerilor ingineri. In 1990, timp de cateva luni, a fost ales prefect al judeţului Timiş, străduindu-se să contribuie la transpunerea in realitate a aşteptărilor care au generat evenimentele din 1989. Este autorul a 130 de publicaţii (articole şi comunicări, alături de care trebuie menţionată şi o carte privind structurile spaţiale, publicată iniţial in romaneşte, iar apoi, in versiune revizuită, in limba engleză: Avram C., Anastasescu D., „Space Structures”, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokio, 1984). Privită pe ansamblu, activitatea pe plan profesional şi ştiinţific a d-lui dr. ing. Decebal Anastasescu poate fi apreciată ca o contribuţie reală şi utilă la dezvoltarea activităţii de construcţii şi poate justifica primirea sa in cadrul membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania.