Prof. univ. dr. ing. Dănuț-Ionel Văireanu

232
 
  • MEMBRU ASOCIAT
  • INGINERIE CHIMICĂ
  • Anul și locul nașterii: 27 martie 1963, Costești, jud. Argeș

Profesor universitar din 2004, conducător de doctorat din 2010 (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București), absolvent (șef de promoție pe țară) al Institutului Politehnic din București (1988), specializarea Tehnologie Chimică Anorganică, Masterat la University of Manchester, Anglia (1991-1992), doctorat la University of Manchester Institute of Science and Technology, Anglia (1992-1995, “Suma cum Laude”), Nato/Royal Society postdoctoral Fellow, (1997-1998) Anglia.

Domenii/subdomenii şi direcții de cercetare: inginerie chimică, tehnologie electrochimică, baterii și pile de combustie, coroziune, ingineria mediului, bioinginerie, reactoare electrochimice, biomateriale/prelucrări implanturi prin anodizare electrochimică, electrozi şi microelectrozi, spectroscopie de impedanţă electrochimică, procese electrochimice aplicate în protecţia mediului, metode şi tehnici electrochimice de depoluare.

Cursuri, laboratoare, seminarii, tutoriale, proiecte predate (1990-2024) la materiile: Electrochimie, Electrochimie aplicată, Coroziune şi Protecţie anticorozivă, Tehnologie electrochimică, Reactoare Electrochimice, Baterii şi Acumulatori, Pile de combustie, Electrochemistry, Electrochemical Conversion and Storage of Electricity using Electrochemical Devices, Carbon Capture and Sequestration, Electrozi şi microelectrozi, Spectroscopie de impedanţă electrochimică, Procese electrochimice aplicate în protecţia mediului, Metode şi tehnici electrochimice de depoluare, Ştiinţa materialelor, Biomateriale, etc.

Experienţă de peste 16 ani în poziţii de management universitar individuale şi colective (Prodecan, Consiliul Facultăţii, Membru în Consiliul Facultăţii/Profesoral, Biroul de Catedră, Departament).

Expert independent pentru probleme de energie, poluare, mediu şi dezvoltare durabilă la Consiliul Europei, 2005 / raport pe probleme de direcții de dezvoltare energetică, laureat al competiției Comisiei Europene pentru specialiști din domeniul chimiei (COM/AD/01-02/10/Chemistry, Biology and Health Sciences), 2012, Senior Expert pentru programul internațional REACH (2009 – 2010), Graduate of the Royal Society of Chemistry, UK, 1994.

Editor of Frontiers/Frontiers in Chemistry, Editor al Coatings, referent reviste de specialitate indexate Clarivate (domeniile electrochimie, coroziune, inginerie chimică, știința materialelor), consultant pe probleme de electrochimie, coroziune, inginerie electrochimică, protecția mediului.

Lucrări publicate: 118 de articole publicate în reviste ISI/Claryvet/WoS/BDI+, peste 100 de articole proceeding-uri, 12 cărţi/capitole în cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute interne și internaționale (Elsevier, MDPI, AGIR, Cartea Românească etc.), 5 îndrumare , 4 brevete de invenţie, peste 30 contracte și proiecte de cercetare naţionale sau internaţionale între 1990-2024 (ca director/responsabil/coordonator/membru în echipa de cercetare).

Limbi străine: engleza, germana, franceza, italiana (traducător – interpret autorizat şi certificat de Ministerul Justiţiei, traducător certificat pentru engleză, domeniul Juridic, traducător certificat pentru germană, domeniul Tehnic – Chimie, traducător certificat pentru franceză, domeniul Tehnic – Chimie.

Implicarea în activități științifice ale ASTR: Participarea la Zilele Academiei de Științe Tehnice din România 2023, Ed. XVIII-a, Brașov, autor al lucrării “Considerații privind efectul întârzierii aplicării polarizării asupra măsurărilor electrochimice culometrice folosite în calibrarea ampermetrelor” Prcs. ale Conferinței Internaționale “Provocări, oportunități și soluții în științele inginerești”, Ed. Univ. Transilvania din Brașov, Brașov, 05-06 oct. 2023, pp. 85-85, ISSN 2066-6586, publicare carte în editura AGIR: Danut-Ionel Vaireanu, Electrochemistry and Corrosion (in limba engleză), Ed. AGIR, Bucharest, 2006, ISBN 973-720-114-0 / 978-973-720-114-0 (182 pagini).

Afiliere la organizații profesionale: membru Royal Society of Chemistry (1995) , Ch.Chemist, Royal Society of chemistry, Anglia, membru activ al Electrochemical Society (1994), Membru Societatea de Inginerie Chimică (2001), Membru Societatea de Chimie, (2001).