Prof. univ. dr. ing. Dan Precupanu

3480
  • MEMBRU TITULAR
  • Construcții și Urbanism
  • n. 22.06.1938
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Născut la 22 iunie 1938 în Păstrăveni, jud. Neamț; Cariera: 1960 -1964 inginer proiectant la IPROMET ; din 1964 activitate universitară şi tehnic-inginerească: profesor  univ., doctor ing. (1974), autor a 20 de cărţi ( cca 4000 pagini) în limbile română, franceză şi engleză, 158 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi în străinătate ( Annales des Traveaux… de Paris, Annales des Belgique, lucrări ale congreselor  internaţionale, ş.a.), conducător de doctorat, membru în comisia de doctorat la École Nationale des Ponts et Chaussees de Paris 2001, expert şi verificator de proiecte, membru în comisiile  ministerului de acordare a calităţii de expert şi de verificator de proiecte, (pentru exigenţele A1,A2, A3,A8 A10 A11,  MLPAT)  membru în Comisia Academiei Române de  Stabilitate a Construcţiilor, peste 100 de expertize tehnice pentru structuri afectate de seism, premiul Academiei Române pentru monografia „Construcţii Metalice Pretensionate” 1989 (în colaborare cu acad. Dan Mateescu), invitat la universităţi străine din Paris, Lyon, Montpellier, Milano, Athens, Nottingham, Scheffild, Colege d”Oxford,   Membru corespondent ASTR din anul 2006 cu activităţi de la data primirii ce constau în: – participarea la Zilele ASTR organizate la: Timişoara, Cluj, Craiova, Bucureşti, Galaţi, Sibiu, Tg. Mureş, Braşov, Ploieşti (2008. 2009, 2o1o,2011,2012,2013, 2o14, 2015,2016, 2017, 2018.) – participarea la toate adunările generale ale Academiei de Ştiinţe Tehnice; – elaborarea a 25 de lucrări ştiinţifice dintre care 12 au fost prezentate la sesiunile ştiinţifice desfăşurate în cadrul Zilelor ASTR,13 la alte universităţi (Iaşi, Bucureşti, Braşov);                                – participarea la Sesiunile Ştiinţifice Internaţionale organizate la Universitatea „Transilvania” din Braşov şi în  alte centre universitare ale ţării ; – elaborarea  cărţii ”Strength of Materials” de 400 pagini  (2006) pentru studenţii şi inginerii români şi străini; – 2 conferinţe privind rolul inginerului şi a ASTR în dezvoltarea economică şi culturală a ţării (Iaşi, Neamţ); – elaborarea unei cărţi autobiografice, (2013) apreciată de colegi şi foşti studenţi – acum ingineri; – Diplomă de Excelenţă acordată de Univ.”Gh. Asachi” Iaşi la aniversarea a 50 de ani de la absolvire (2010); – Diplomă de Excelenţă acordată de Fac. Construcţii din Iaşi la împlinirea vârstei de 80 de ani (2018); – Membru de Onoare al Comunităţii Academice conferit de Univ.”Gh:Asachi” din Iaşi pentru activitate; – Medalia Aniversară -20 de ani de la  înfiinţarea ASTR (2017); -Diplomă de Excelenţă conferită de Arhiepiscopia Iaşilor pentru activitatea desfăşurată ca specialist (2017).