Prof. univ. dr. ing. Dan Mihai CONSTANTINESCU

2167
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Mecanică Tehnică
  • n. 15 iulie 1958
   

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ https://orcid.org/0000-0001-5400-7804; Scopus Author ID: 25633577600 Profesor la Departamentul de Rezistenţa Materialelor, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, din anul 2003 şi conducător de doctorat din anul 2008. Absolvent în anul 1983 al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea Transporturi, secţia Autovehicule Rutiere.

A fost angajat în department din anul 1985 cu dublă repartiţie şi a terminat doctoratul în anul 1997 cu o teză în domeniul Mecanicii Ruperii. Cercetările sale se concentrează asupra comportării materialelor compozite laminate şi sandwich cât şi a nanocompozitelor, cu un interes special asupra deteriorării şi cedării interlaminare şi intralaminare. Alte domenii de cercetare includ comportarea şi modelarea spumelor, a panourilor sandwich având miezuri cu configuraţii speciale, a aliajelor metalice uşoare şi a materialelor ceramice la solicitări statice şi de impact. Este preocupat de utilizarea metodelor experimentale şi numerice în mecanica aplicată. A fost, timp de trei ani, profesor vizitator la Virginia Polytechnic Institute and State University unde a făcut cercetări folosind fotoelasticitatea tridimensională în domeniul mecanicii ruperii pentru fisuri de interfaţă şi paralele cu aceasta şi pentru propagarea fisurilor într-un mod mixt de rupere. A fost bursier Fulbright şi DAAD. Este autor a doua cărţi în domeniul mecanicii ruperii şi a compozitelor publicate la Editura Academiei Române, a două capitole de cărţi publicate de Springer şi a peste 10 cursuri şi culegeri de probleme. A publicat peste 250 de articole în reviste şi la conferinţe, dintre aceste peste 60 fiind indexate WOS. Este co-autor a patru brevete de invenţie. Are mai mult de 270 de citări în Web of Science (indice Hirsch 9) şi Scopus (indice Hirsch 10). A participat la cel puţin 50 de conferinţe internaţionale în străinătate, prezentând lucrări în plen sau pe secţiuni. A fost director sau responsabil la peste 25 de contracte de cercetare, dintre care cinci desfăşurate în străinătate şi alte patru internaţionale şi membru în echipa de cercetare la alte peste 30 de contracte. Expert evaluator a multor competiţii pentru acordarea de granturi de cercetare finanţate de UEFISCDI. Membru al Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Manageriale de Cercetare Stiinţifică Inovare şi Transfer Tehnologic (2008-2009). A fost membru al Comisiei 2 CNCSIS de Ştinţe Inginereşti în perioada 2006-2010, membru al Comisiei 17 de Mecanică, Mecatronică şi Robotică a CNATDCU în perioada 2016-2020 şi preşedintele acestei comisii din anul 2020. Este director al Centrului de Cercetări de Mecanică Aplicată din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Responsabil al Laboratorului de Modelare şi Simulare a Comportării și Deteriorării Materialelor (LMSCDM) din anul 2004 şi al Laboratorului de Mecanica Ruperii şi Oboseală  (LAMERO) din anul 2007, dezvoltate în cadrul departamentului. Membru al biroului de conducere al Departamentului de Rezistenţa Materialelor (2004-2020) şi director al departamentului din anul 2020.
  • A fost director general, Direcţia Generală de Învaţamânt Superior, Ministerul Educaţiei şi Cercetarii, în perioada ianuarie 2006 – iulie 2007 şi membru în Bologna Follow up Group (BFUG), ca reprezentant al României în perioada ianuarie 2006 – iulie 2007 şi membru în Boardul BFUG în perioada iunie 2006 – mai 2007.
Membru al board-ului ştiinţific editorial al Buletinul UPB – seria D, Inginerie Mecanică, al revistei Romanian Journal of Technical Sciences – Applied Mechanics, al Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications şi al revistei open access Frattura ed Integrità Strutturale (Fracture and Structural Integrity). Recenzor pentru revistele WoS: Mechanics of Materials, International Journal of Solids and Structures, Materials & Design, International Journal of Impact Engineering, Engineering Fracture Mechanics, Engineering Failure Analysis, Frattura ed Integrità Strutturale, Journal of Adhesion, Journal of Adhesion Science and Technology, Journal of Materials: Design and Applications, Applied Mathematical Modelling, AIAA Journal, IEEE, Journal of Engineering Design, Powder Technology, Polymers, Materials, Proceedings of the Romanian Academy – Series A, Materiale Plastice, Revista de Chimie etc. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Mecanica Ruperii (ARMR) din anul 2010 şi al Asociaţiei Române de Tensometrie şi Încercarea Materialelor (ARTENS) din anul 2011. Membru al comitetului ştiinţific internaţional al Societăţii Danubia-Adria din anul 2011.